Acer Aspire One AO725 Netbook Win7, Win8 điều khiển, Tiện ích


Acer Aspire One AO725 Netbook

tải về Acer Aspire One AO725 Netbook của Windows 7 32 / 64bit, Windows Drivers 8 32 / 64bit, tiện ích, Update và Hướng dẫn sử dụng.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:


Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
3G
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
3G Mô-đun điều khiểnHuawei6.0.1.2892.6 MB05 / 15 / 2012Tải về
âm thanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Audio DriverRealtek6.0.1.6581183.9 MB05 / 15 / 2012Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.6657239.6 MB10 / 02 / 2012Tải về
Bluetooth
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver BluetoothBroadcom12.0.0.2800165.6 MB10 / 18 / 2012Tải về
driver BluetoothBroadcom6.5.1.2500234.2 MB05 / 15 / 2012Tải về
driver BluetoothAtheros7.4.0000.0095114.2 MB05 / 15 / 2012Tải về
driver BluetoothAtheros8.0.0000.0206185.9 MB10 / 02 / 2012Tải về
driver BluetoothAtheros8.0.0.210186.9 MB10 / 18 / 2012Tải về
cardreader
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Card Reader driverAlcor1.0.36.9710.1 MB05 / 15 / 2012Tải về
Card Reader driverAlcor1.0.36.11510.5 MB10 / 02 / 2012Tải về
Card Reader driverAlcor3.7.42.6154110.7 MB10 / 18 / 2012Tải về
LAN
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LANRealtek8.003.0730.20125.6 MB10 / 02 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LANRealtek7.50.1123.20115.6 MB05 / 15 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LANRealtek8.3.730.20125.6 MB10 / 19 / 2012Tải về
Loại khác
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
RF nútDritek2.02.2000.0801197.2 KB10 / 02 / 2012Tải về
TouchPad
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển touchpadELANTECH11.6.2.1177.0 MB08 / 31 / 2012Tải về
Trình điều khiển touchpadELANTECH10.6.10.8175.0 MB05 / 15 / 2012Tải về
Trình điều khiển touchpadELANTECH11.6.9.1180.4 MB10 / 18 / 2012Tải về
Trình điều khiển touchpadELANTECH11.6.8.001181.1 MB10 / 02 / 2012Tải về
VGA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver VGAAMD8.982.9.0000213.6 MB10 / 02 / 2012Tải về
driver VGAAMD8.981.0.0000210.7 MB12 / 17 / 2012Tải về
driver VGAAMD8.982.9213.5 MB10 / 18 / 2012Tải về
Mạng LAN không dây
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros10.0.0.217224.1 MB12 / 04 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom6.30.59.2034.6 MB10 / 02 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyRealtek2007.2.0706.201218.6 MB10 / 02 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyRealtek2007.2.0706.201218.6 MB10 / 19 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros10.0.0.217224.1 MB12 / 04 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros10.0.0.7537.1 MB10 / 02 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros10.0.0.6745.1 MB10 / 18 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros10.0.0.20035.2 MB10 / 19 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros10.0.0.6745.1 MB10 / 18 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros10.0.0.217224.1 MB12 / 04 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros10.0.0.4245.4 MB05 / 15 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros9.2.0.48041.1 MB05 / 15 / 2012Tải về
Wireless LAN Driver (mới)Atheros10.0.0.217.v3216.5 MB12 / 28 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom5.100.82.11225.5 MB05 / 15 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyRealtek1005.28.1006.201119.6 MB05 / 15 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom6.30.59.2034.5 MB10 / 18 / 2012Tải về
Hướng dẫn nhanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn khởi động nhanh chóngAcer1.0777.3 KB05 / 15 / 2012Tải về
Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh (Windows 8)Acer1.0972.8 KB10 / 03 / 2012Tải về
BIOS
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
BIOS - UEFI cho Windows 8 (Không cho nâng cấp)Acer2.043.1 MB10 / 23 / 2012Tải về
BIOSAcer1.054.4 MB08 / 06 / 2012Tải về
firmware
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Bản cập nhật này cải thiện hiệu suất của đĩa cứng.WD9545174.9 KB01 / 21 / 2013Tải về
3G
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
3G ứng dụngAcer3.00.350122.6 MB05 / 15 / 2012Tải về
máy chụp ảnh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
WebCam ứng dụngCyberlink1.5.2624.0031.3 MB05 / 15 / 2012Tải về
Thiết bị Fast-ngõ
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Thiết bị Fast-Ngõ ứng dụngAcer1.00.30073.3 MB10 / 02 / 2012Tải về
ePower
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Ứng dụng quản lý ePowerAcer7.00.300618.8 MB10 / 02 / 2012Tải về
Ứng dụng quản lý ePowerAcer6.00.301011.0 MB05 / 15 / 2012Tải về
LaunchManager
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
LaunchManager ứng dụngDritek5.1.157.2 MB05 / 15 / 2012Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek7.0.420.8 MB10 / 02 / 2012Tải về
sống Updater
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Sống Updater ứng dụngAcer2.00.30042.4 MB10 / 02 / 2012Tải về
firmware
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
firmwareAcer1.0170.9 KB05 / 15 / 2012Tải về