Acer Aspire One AO751h Netbook WinXP, Vista, Windows Drivers 7, tiện ích


Acer Aspire One AO751h Netbook

tải về Acer Aspire One AO751h Netbook Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, Tiện ích & Hỗ trợ công nghệ;

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:


Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
3G
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
3G Mô-đun điều khiểnTùy chọn5.0.12.030.6 MB05 / 08 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiểnQUALCOMM6.0.5.46.4 MB05 / 08 / 2009Tải về
3G đun Driver cho Huawei 770Huawei2.0.3.82524.0 MB10 / 17 / 2009Tải về
3G đun Driver Đối với lựa chọn 382Tùy chọn5.0.26.018.3 MB10 / 17 / 2009Tải về
3G đun Driver cho Gobi 2000QUALCOMM1.1.0952.6 MB10 / 17 / 2009Tải về
3G đun Driver cho Gobi 1000QUALCOMM1.00.27103.6 MB10 / 17 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiểnQUALCOMM6.0.5.46.4 MB05 / 07 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiểnTùy chọn5.0.12.030.6 MB05 / 07 / 2009Tải về
âm thanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Audio DriverRealtek5.10.0.602476.0 MB02 / 03 / 2010Tải về
Audio DriverRealtek5.10.0.590529.1 MB09 / 24 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.581756.9 MB05 / 07 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.585466.6 MB06 / 11 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.591158.5 MB04 / 20 / 2010Tải về
Bluetooth
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Bluetooth Driver (BT 2.1 2046)Broadcom5.5.0.7500102.5 MB11 / 05 / 2009Tải về
driver BluetoothFoxconn5.5.0.7000102.5 MB05 / 08 / 2009Tải về
driver BluetoothBroadcom6.2.0.970057.5 MB10 / 22 / 2009Tải về
driver BluetoothFoxconn6.2.0.880056.8 MB05 / 07 / 2009Tải về
máy chụp ảnh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Máy ảnh Driver (AP)Suyin2.2.3.2PV3.3 MB10 / 23 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnLITEON2.1101.11.03.7 MB11 / 24 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.8.48.7026.5 MB05 / 08 / 2009Tải về
cardreader
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Card Reader driverRealtek6.0.6000.847.0 MB05 / 07 / 2009Tải về
Card Reader Driver (RTS5158E)Realtek6.1.7100.300947.2 MB10 / 22 / 2009Tải về
Card Reader driverRealtek6.0.6000.201219.7 MB05 / 07 / 2009Tải về
Chipset
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
chipset driverIntel8.8.0.10112.1 MB05 / 07 / 2009Tải về
chipset driverIntel9.1.1.10132.3 MB10 / 05 / 2009Tải về
chipset driverIntel8.8.0.10142.5 MB10 / 23 / 2009Tải về
chipset driverIntel8.8.0.10112.1 MB05 / 07 / 2009Tải về
LAN
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LANRealtek6.221.424.20095.4 MB12 / 02 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LANRealtek5.718.323.20094.9 MB05 / 07 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LANRealtek7.003.0522.20095.2 MB10 / 23 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LANRealtek5.722.416.20094.9 MB11 / 05 / 2009Tải về
TouchPad
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển touchpadSynaptics13.2.228.2 MB01 / 27 / 2010Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.5.201.1029.1 MB11 / 05 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics13.2.228.2 MB10 / 22 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics12.2.4.120.7 MB05 / 07 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics12.2.4.120.7 MB05 / 07 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.5.2011.1018.9 MB05 / 07 / 2009Tải về
VGA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver VGAIntel7.14.10.109520.1 MB05 / 07 / 2009Tải về
driver VGAIntel6.14.11.101228.4 MB07 / 21 / 2009Tải về
driver VGAIntel8.14.10.200327.5 MB10 / 05 / 2009Tải về
driver VGAIntel6.14.11.100728.4 MB05 / 07 / 2009Tải về
Mạng LAN không dây
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Wireless LAN Driver (EM108_EM303_EM305_EM306)Atheros8.0.0.17733.0 MB10 / 23 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom5.10.79.145.6 MB08 / 05 / 2009Tải về
Wireless LAN driver Atheros cho HB63orHB95Atheros7.7.0.3485.7 MB08 / 05 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver (4312)Broadcom5.30.2115.9 MB10 / 23 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver (4312)Broadcom5.30.18.0PV13.3 MB10 / 23 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.6.1.19428.3 MB05 / 07 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom5.10.79.1413.6 MB07 / 07 / 2010Tải về
Wireless LAN Driver (T77H032.02_T77H047.31_T77H121)Atheros8.0.0.17733.0 MB10 / 23 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.6.1.2215.3 MB05 / 07 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver (EM108_EM303_EM305_EM306)Atheros8.0.0.177PV33.1 MB10 / 23 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.7.0.3435.2 MB09 / 10 / 2009Tải về
Hướng dẫn nhanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn khởi động nhanh chóngAcer1.01.5 MB05 / 21 / 2009Tải về
Hướng dẫn sử dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụngAcer1.0452.4 KB05 / 21 / 2009Tải về
BIOS
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
BIOSAcer32122.5 MB03 / 23 / 2010Tải về
BIOSAcer32112.5 MB02 / 01 / 2010Tải về
BIOSAcer32102.0 MB10 / 05 / 2009Tải về
BIOSAcer32081.5 MB09 / 16 / 2009Tải về
BIOSAcer32061.5 MB07 / 01 / 2009Tải về
BIOSAcer32041.5 MB05 / 26 / 2009Tải về
BIOSAcer32021.5 MB05 / 15 / 2009Tải về
3G
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
3G ứng dụngQUALCOMM1.0.14323.1 MB05 / 07 / 2009Tải về
3G ứng dụngQUALCOMM1.0.14323.1 MB05 / 08 / 2009Tải về
Ứng dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer UpdaterAcer1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012Tải về
máy chụp ảnh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
WebCam ứng dụngLITEON0.937.5 MB11 / 24 / 2009Tải về
Acer WebCam ứng dụngSuyin2.2.0.22.7 MB05 / 08 / 2009Tải về
Acer WebCam ứng dụngSuyin6.0.6001.180002.7 MB05 / 07 / 2009Tải về
LaunchManager
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.043.5 MB05 / 07 / 2009Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek2.1.053.6 MB10 / 23 / 2009Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek2.1.053.6 MB10 / 01 / 2009Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.023.4 MB05 / 08 / 2009Tải về

Hiện tại không có bản vá lỗi cho hệ thống này.