Acer Aspire One AO753 Netbook của Windows 7 Trình điều khiển, Tiện ích, hướng dẫn sử dụng


Acer Aspire One AO753 Netbook

tải về Acer Aspire One AO753 Netbook của Windows 7 32 / 64bit điều khiển, Tiện ích và Hướng dẫn sử dụng.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:

Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
3G
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
3G Mô-đun điều khiểnEricsson6.1.19.312.6 MB06 / 23 / 2010Tải về
3G Mô-đun điều khiểnHuawei3.12.0.01.5 MB06 / 23 / 2010Tải về
3G Mô-đun điều khiển (Gobi2000)QUALCOMM1.1.13025.7 MB06 / 23 / 2010Tải về
3G Mô-đun điều khiển (UNDP-1)QUALCOMM1.1.4080.3 MB06 / 23 / 2010Tải về
AHCI
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
SATA AHCI driverIntel9.6.0.101416.0 MB06 / 23 / 2010Tải về
AMT
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Intel iAMT điều khiểnIntel6.0.0.11796.0 MB06 / 23 / 2010Tải về
Âm thanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Audio DriverRealtek6.0.1.604378.7 MB06 / 23 / 2010Tải về
Bluetooth
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Driver Bluetooth cho Windows 7 SP1Atheros6.18.0624.0302199.9 MB04 / 12 / 2011Tải về
driver BluetoothBroadcom6.3.0.430060.1 MB06 / 23 / 2010Tải về
driver BluetoothAtheros7.00.002.001357.4 MB06 / 23 / 2010Tải về
cardreader
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Card Reader driverRealtek6.1.7600.301138.0 MB06 / 23 / 2010Tải về
Chipset
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
chipset driverIntel9.1.1.10252.3 MB06 / 23 / 2010Tải về
LAN
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LANAtheros1.0.0.354.7 MB01 / 13 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LANAtheros1.0.0.454.7 MB01 / 17 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LANAtheros1.0.0.264.6 MB06 / 23 / 2010Tải về
modem
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Modem DriverLITEON2.2.99.02.0 MB06 / 23 / 2010Tải về
TouchPad
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển touchpadALPS7.106.2015.11049.7 MB06 / 23 / 2010Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics14.0.6.029.2 MB06 / 23 / 2010Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.106.2015.11049.7 MB06 / 23 / 2010Tải về
VGA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver VGAIntel8.15.10.210439.0 MB06 / 23 / 2010Tải về
driver VGAIntel8.15.10.211933.5 MB11 / 24 / 2010Tải về
driver VGAIntel8.15.10.211935.4 MB11 / 24 / 2010Tải về
driver VGAIntel8.15.10.218937.8 MB06 / 23 / 2011Tải về
driver VGAIntel8.15.10.218939.2 MB06 / 23 / 2011Tải về
Mạng LAN không dây
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom5.60.350.620.5 MB06 / 23 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros9.0.0.17323.4 MB06 / 23 / 2010Tải về
generic UG
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụng GenericAcer1.0458.9 KB02 / 13 / 2009Tải về
Hướng dẫn nhanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn khởi động nhanh chóngAcer1.041.5 MB06 / 23 / 2010Tải về
3G
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
3G ứng dụngAcer2.00.300213.0 MB06 / 23 / 2010Tải về
Các Ứng Dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer UpdaterAcer1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012Tải về
Máy Chụp Hình
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
WebCam ứng dụngChicony1.1.178.5033.5 MB06 / 23 / 2010Tải về
Ứng dụng WebCam (SD)LITEON4.0.0.48.6 MB06 / 23 / 2010Tải về
WebCam ứng dụngSuyin5.2.11.23.3 MB06 / 23 / 2010Tải về
WebCam ứng dụngLITEON1.0.2.68.6 MB06 / 23 / 2010Tải về
Ứng dụng WebCam (SD)Suyin2.2.9.13.3 MB06 / 23 / 2010Tải về
ePower
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Ứng dụng quản lý ePowerAcer5.00.30049.6 MB06 / 23 / 2010Tải về
LaunchManager
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
LaunchManager ứng dụngDritek4.0.86.0 MB06 / 23 / 2010Tải về
Turbo Boost
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Turbo Boost ứng dụng (Monitor)Intel1.0.186.617.3 MB06 / 23 / 2010Tải về

Hiện tại không có bản vá lỗi cho hệ thống này.

Tải về Acer Aspire One AO753 Netbook / Notebook Win7 32 / 64bit Trình điều khiển, Tiện ích và Hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ công nghệ. Acer Aspire One 753 lái xe Netbook Audio, 3G Mô-đun điều khiển, Driver Bluetooth, Web Camera Driver & Ứng dụng, Card Reader Driver, lái xe Chipset, LAN Driver, Modem Driver, Touchpad Driver, VGA Video Card Display Driver, Wireless LAN Driver, Acer LaunchManager Application, Acer Updater ứng dụng , cập nhật BIOS, Quick Start Guide.


Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *