Acer Aspire One AOD255 Netbook Windows XP, điều khiển Win7, tiện ích


Acer Aspire One AOD255 Netbook

Gia đình sản phẩm: netbook, Dòng sản phẩm: Aspire One , Dòng sản phẩm: AOD255

Acer Aspire One AOD255 netbook WinXP 32bit, Win7 32bit Trình điều khiển, Tiện ích & Hỗ trợ tài liệu;

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:


Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
3G
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
3G Mô-đun điều khiểnEricsson6.3.1.316.2 MB02 / 11 / 2011Tải về
3G Mô-đun điều khiểnEricsson5.20.2.015.7 MB07 / 30 / 2010Tải về
3G Mô-đun điều khiểnHuawei2.0.6.7023.8 MB07 / 30 / 2010Tải về
3G Mô-đun điều khiểnEricsson6.3.1.316.1 MB02 / 11 / 2011Tải về
3G Mô-đun điều khiểnEricsson5.20.2.015.7 MB08 / 02 / 2010Tải về
3G Mô-đun điều khiểnHuawei2.0.6.7023.8 MB08 / 02 / 2010Tải về
AHCI
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
SATA AHCI driverIntel8.9.4.100421.4 MB08 / 02 / 2010Tải về
SATA AHCI driverIntel8.9.4.100421.4 MB07 / 30 / 2010Tải về
âm thanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Audio DriverRealtek6.0.1.606678.3 MB07 / 30 / 2010Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.614185.7 MB08 / 02 / 2010Tải về
Bluetooth
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Bluetooth Driver (3.0)Broadcom5.6.0.3800241.6 MB10 / 19 / 2010Tải về
driver BluetoothBroadcom5.6.0.530192.5 MB07 / 30 / 2010Tải về
Bluetooth Driver (3.0) (AR3011)Atheros6.04.004.1104.3 MB10 / 19 / 2010Tải về
Bluetooth Driver (AR3011 / BU12)Atheros6.04.005.14109.6 MB01 / 24 / 2011Tải về
driver BluetoothAtheros6.27.0521.030165.4 MB08 / 02 / 2010Tải về
driver BluetoothBroadcom6.3.0.545058.7 MB08 / 02 / 2010Tải về
driver BluetoothAtheros16.0315.101.0106.0 MB07 / 30 / 2010Tải về
Driver Bluetooth cho Windows 7 SP1Atheros6.18.0624.0302199.9 MB04 / 12 / 2011Tải về
Bluetooth Driver (3.0)Atheros6.18.0624.030263.6 MB03 / 29 / 2011Tải về
máy chụp ảnh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Máy ảnh điều khiểnLITEON3.3.2.2918.7 MB07 / 30 / 2010Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.8.54.0088.4 MB07 / 30 / 2010Tải về
Máy ảnh điều khiểnChicony5.8.54.00812.1 MB07 / 30 / 2010Tải về
cardreader
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Card Reader driverENE5.89.0.701.1 MB08 / 02 / 2010Tải về
Card Reader driverENE5.89.0.701.1 MB07 / 30 / 2010Tải về
Chipset
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
chipset driverIntel9.1.1.10252.3 MB07 / 30 / 2010Tải về
chipset driverIntel9.1.1.10252.3 MB08 / 02 / 2010Tải về
LAN
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LANAtheros1.0.0.314.6 MB08 / 02 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LANAtheros1.0.0.404.6 MB07 / 30 / 2010Tải về
Bộ xử lý phương tiện truyền thông
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Truyền thông xử lý điều khiểnQuartics3.1.0059.05.9 MB08 / 02 / 2010Tải về
Truyền thông xử lý điều khiểnBroadcom03.07.00.0012.6 MB07 / 30 / 2010Tải về
Truyền thông xử lý điều khiểnQuartics3.1.0058.06.0 MB08 / 02 / 2010Tải về
Truyền thông xử lý điều khiểnBroadcom03.07.00.0012.6 MB08 / 02 / 2010Tải về
modem
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Modem DriverLITEON2.2.992.0 MB07 / 30 / 2010Tải về
Modem DriverLITEON2.2.992.0 MB08 / 02 / 2010Tải về
TouchPad
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển touchpadALPS7.5.2002.11159.5 MB08 / 02 / 2010Tải về
Trình điều khiển touchpadELANTECH7.0.6.625.5 MB07 / 30 / 2010Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics15.0.7.029.7 MB07 / 30 / 2010Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics15.0.7.029.7 MB08 / 02 / 2010Tải về
Trình điều khiển touchpadELANTECH7.0.6.625.5 MB08 / 02 / 2010Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.5.2002.11159.5 MB07 / 30 / 2010Tải về
VGA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver VGAIntel8.14.10.211721.8 MB08 / 02 / 2010Tải về
driver VGAIntel6.14.10.526015.3 MB07 / 30 / 2010Tải về
WiMax
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
WiMax điều khiểnIntel5.20.1002.361.6 MB08 / 02 / 2010Tải về
WiMax điều khiểnIntel5.20.1002.361.6 MB07 / 30 / 2010Tải về
Mạng LAN không dây
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LAN không dâyRealtek2015.2.0430.201017.3 MB08 / 02 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel5.20.1002.36.1 MB08 / 02 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros9.0.0.17323.4 MB08 / 02 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom5.60.350.630.3 MB07 / 30 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel5.20.1002.33.5 MB07 / 30 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.7.0.45631.5 MB07 / 30 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyRealtek1090.2.0504.201018.4 MB07 / 30 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom5.60.350.623.9 MB08 / 02 / 2010Tải về
generic UG
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụng GenericAcer1.0458.9 KB02 / 13 / 2009Tải về
Hướng dẫn nhanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn khởi động nhanh chóngAcer1.045.3 MB08 / 02 / 2010Tải về
Tài liệu vận chuyển
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
MSDS, UN38.3, CNA, COO của gói pin cho transporttion (AL10A31)Sanyo1.01.8 MB12 / 27 / 2011Tải về
MSDS, UN38.3, CNA, COO của gói pin cho transporttion (AL10B31)Sanyo1.02.1 MB12 / 27 / 2011Tải về
MSDS, UN38.3, CNA của Pin gói để vận chuyển (AL10A31 AL10B31)Sanyo1.02.7 MB12 / 19 / 2011Tải về
3G
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
3G ứng dụngEricsson2.00.300613.9 MB08 / 02 / 2010Tải về
3G ứng dụngHuawei1.00.300512.2 MB07 / 30 / 2010Tải về
Ứng dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer UpdaterAcer1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012Tải về
máy chụp ảnh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
WebCam ứng dụngSuyin2.2.14.33.4 MB08 / 02 / 2010Tải về
WebCam ứng dụngChicony1.1.184.6103.6 MB07 / 30 / 2010Tải về
WebCam ứng dụngChicony1.1.184.6103.6 MB08 / 02 / 2010Tải về
WebCam ứng dụngLITEON4.0.2.19.3 MB08 / 02 / 2010Tải về
WebCam ứng dụngLITEON4.0.2.19.3 MB07 / 30 / 2010Tải về
WebCam ứng dụngSuyin2.2.14.33.4 MB07 / 30 / 2010Tải về
LaunchManager
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
LaunchManager ứng dụngDritek4.0.126.1 MB08 / 02 / 2010Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek4.0.126.1 MB07 / 30 / 2010Tải về

Hiện tại không có bản vá lỗi cho hệ thống này.