Acer Aspire One AOD255 Netbook Windows XP, điều khiển Win7, tiện ích


Acer Aspire One AOD255 Netbook

Gia đình sản phẩm: netbook, Dòng sản phẩm: Aspire One , Dòng sản phẩm: AOD255

Acer Aspire One AOD255 netbook WinXP 32bit, Win7 32bit Trình điều khiển, Tiện ích & Hỗ trợ tài liệu;

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:


Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
3G
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
3G Mô-đun điều khiểnEricsson6.3.1.316.2 MB02 / 11 / 2011Tải về
3G Mô-đun điều khiểnEricsson5.20.2.015.7 MB07 / 30 / 2010Tải về
3G Mô-đun điều khiểnHuawei2.0.6.7023.8 MB07 / 30 / 2010Tải về
3G Mô-đun điều khiểnEricsson6.3.1.316.1 MB02 / 11 / 2011Tải về
3G Mô-đun điều khiểnEricsson5.20.2.015.7 MB08 / 02 / 2010Tải về
3G Mô-đun điều khiểnHuawei2.0.6.7023.8 MB08 / 02 / 2010Tải về
AHCI
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
SATA AHCI driverIntel8.9.4.100421.4 MB08 / 02 / 2010Tải về
SATA AHCI driverIntel8.9.4.100421.4 MB07 / 30 / 2010Tải về
Âm thanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Audio DriverRealtek6.0.1.606678.3 MB07 / 30 / 2010Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.614185.7 MB08 / 02 / 2010Tải về
Bluetooth
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Bluetooth Driver (3.0)Broadcom5.6.0.3800241.6 MB10 / 19 / 2010Tải về
driver BluetoothBroadcom5.6.0.530192.5 MB07 / 30 / 2010Tải về
Bluetooth Driver (3.0) (AR3011)Atheros6.04.004.1104.3 MB10 / 19 / 2010Tải về
Bluetooth Driver (AR3011 / BU12)Atheros6.04.005.14109.6 MB01 / 24 / 2011Tải về
driver BluetoothAtheros6.27.0521.030165.4 MB08 / 02 / 2010Tải về
driver BluetoothBroadcom6.3.0.545058.7 MB08 / 02 / 2010Tải về
driver BluetoothAtheros16.0315.101.0106.0 MB07 / 30 / 2010Tải về
Driver Bluetooth cho Windows 7 SP1Atheros6.18.0624.0302199.9 MB04 / 12 / 2011Tải về
Bluetooth Driver (3.0)Atheros6.18.0624.030263.6 MB03 / 29 / 2011Tải về
Máy Chụp Hình
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Máy ảnh điều khiểnLITEON3.3.2.2918.7 MB07 / 30 / 2010Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.8.54.0088.4 MB07 / 30 / 2010Tải về
Máy ảnh điều khiểnChicony5.8.54.00812.1 MB07 / 30 / 2010Tải về
cardreader
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Card Reader driverENE5.89.0.701.1 MB08 / 02 / 2010Tải về
Card Reader driverENE5.89.0.701.1 MB07 / 30 / 2010Tải về
Chipset
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
chipset driverIntel9.1.1.10252.3 MB07 / 30 / 2010Tải về
chipset driverIntel9.1.1.10252.3 MB08 / 02 / 2010Tải về
LAN
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LANAtheros1.0.0.314.6 MB08 / 02 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LANAtheros1.0.0.404.6 MB07 / 30 / 2010Tải về
Bộ xử lý phương tiện truyền thông
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Truyền thông xử lý điều khiểnQuartics3.1.0059.05.9 MB08 / 02 / 2010Tải về
Truyền thông xử lý điều khiểnBroadcom03.07.00.0012.6 MB07 / 30 / 2010Tải về
Truyền thông xử lý điều khiểnQuartics3.1.0058.06.0 MB08 / 02 / 2010Tải về
Truyền thông xử lý điều khiểnBroadcom03.07.00.0012.6 MB08 / 02 / 2010Tải về
modem
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Modem DriverLITEON2.2.992.0 MB07 / 30 / 2010Tải về
Modem DriverLITEON2.2.992.0 MB08 / 02 / 2010Tải về
TouchPad
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển touchpadALPS7.5.2002.11159.5 MB08 / 02 / 2010Tải về
Trình điều khiển touchpadELANTECH7.0.6.625.5 MB07 / 30 / 2010Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics15.0.7.029.7 MB07 / 30 / 2010Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics15.0.7.029.7 MB08 / 02 / 2010Tải về
Trình điều khiển touchpadELANTECH7.0.6.625.5 MB08 / 02 / 2010Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.5.2002.11159.5 MB07 / 30 / 2010Tải về
VGA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver VGAIntel8.14.10.211721.8 MB08 / 02 / 2010Tải về
driver VGAIntel6.14.10.526015.3 MB07 / 30 / 2010Tải về
WiMax
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
WiMax điều khiểnIntel5.20.1002.361.6 MB08 / 02 / 2010Tải về
WiMax điều khiểnIntel5.20.1002.361.6 MB07 / 30 / 2010Tải về
Mạng LAN không dây
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LAN không dâyRealtek2015.2.0430.201017.3 MB08 / 02 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel5.20.1002.36.1 MB08 / 02 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros9.0.0.17323.4 MB08 / 02 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom5.60.350.630.3 MB07 / 30 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel5.20.1002.33.5 MB07 / 30 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.7.0.45631.5 MB07 / 30 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyRealtek1090.2.0504.201018.4 MB07 / 30 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom5.60.350.623.9 MB08 / 02 / 2010Tải về
generic UG
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụng GenericAcer1.0458.9 KB02 / 13 / 2009Tải về
Hướng dẫn nhanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn khởi động nhanh chóngAcer1.045.3 MB08 / 02 / 2010Tải về
Tài liệu vận chuyển
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
MSDS, UN38.3, CNA, COO của gói pin cho transporttion (AL10A31)Sanyo1.01.8 MB12 / 27 / 2011Tải về
MSDS, UN38.3, CNA, COO của gói pin cho transporttion (AL10B31)Sanyo1.02.1 MB12 / 27 / 2011Tải về
MSDS, UN38.3, CNA của Pin gói để vận chuyển (AL10A31 AL10B31)Sanyo1.02.7 MB12 / 19 / 2011Tải về
3G
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
3G ứng dụngEricsson2.00.300613.9 MB08 / 02 / 2010Tải về
3G ứng dụngHuawei1.00.300512.2 MB07 / 30 / 2010Tải về
Các Ứng Dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer UpdaterAcer1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012Tải về
Máy Chụp Hình
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
WebCam ứng dụngSuyin2.2.14.33.4 MB08 / 02 / 2010Tải về
WebCam ứng dụngChicony1.1.184.6103.6 MB07 / 30 / 2010Tải về
WebCam ứng dụngChicony1.1.184.6103.6 MB08 / 02 / 2010Tải về
WebCam ứng dụngLITEON4.0.2.19.3 MB08 / 02 / 2010Tải về
WebCam ứng dụngLITEON4.0.2.19.3 MB07 / 30 / 2010Tải về
WebCam ứng dụngSuyin2.2.14.33.4 MB07 / 30 / 2010Tải về
LaunchManager
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
LaunchManager ứng dụngDritek4.0.126.1 MB08 / 02 / 2010Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek4.0.126.1 MB07 / 30 / 2010Tải về

Hiện tại không có bản vá lỗi cho hệ thống này.


suy nghĩ 4 trên "Acer Aspire One AOD255 Netbook Windows XP, điều khiển Win7, tiện ích"

  1. nhịp tuyệt vời! Tôi muốn học nghề trong khi bạn sửa đổi trang web của bạn, làm thế nào tôi có thể đăng ký cho một
    trang web blog? Các tài khoản hỗ trợ cho tôi một thỏa thuận chấp nhận được.
    Tôi đã từng chút nhỏ bé làm quen của kênh phát sóng này được cung cấp sáng rõ ràng
    khái niệm


Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *