Acer Aspire SW5-171 máy tính xách tay của Windows 8.1, 10 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


Acer Aspire Chuyển 11 SW5-171 Laptop

tải về Acer Aspire Chuyển 11 SW5-171 Laptop dùng Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:

Tải vềNhà cung cấpMô tảphiên bảnKích thướcNgày
Tải vềIntelSATA AHCI driver12.9.0.100116.2 MB2014 / 11 / 26
Tải vềRealtekAudio Driver6.0.1.7300221.3 MB2014 / 11 / 26
Tải vềAtherosdriver Bluetooth8.0.1.322266.6 MB2014 / 11 / 26
Tải vềInteldriver Bluetooth17.1.1433.026.2 MB2014 / 11 / 26
Tải vềRealtekCard Reader driver6.3.9600.390618.5 MB2014 / 11 / 26
Tải vềIntelchipset driver9.4.0.10276.7 MB2015 / 02 / 10
Tải vềIntelĐàn năng động và Khung điều khiển nhiệt7.1.0.21066.4 MB2014 / 11 / 26
Tải vềIntelNối tiếp IO driver1.1.165.13.1 MB2014 / 11 / 27
Tải vềIntelME (Management Engine) điều khiển9.5.15.173056.1 MB2014 / 11 / 27
Tải vềInteldriver VGA10.18.10.3855120.7 MB2014 / 11 / 27
Tải vềAtherosTrình điều khiển mạng LAN không dây10.0.0.288266.6 MB2014 / 11 / 27
Tải vềIntelTrình điều khiển mạng LAN không dây17.1.1136.8 MB2014 / 11 / 27