Acer Aspire Chuyển Alpha 12 SA5-271 máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


Acer Aspire Chuyển 12 SA5-271 Laptop

tải về ACER Aspire Chuyển Alpha 12 SA5-271 Máy tính xách tay của Windows 10 64bit Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn các trình điều khiển phải không?

Mô tảphiên bảnKích thướcNgàyTải về
Intel SATA AHCI điều khiển14.8.0.104212.8 MB2016 / 06 / 01Tải về
Realtek Audio Driver6.0.1.7773464.7 MB2016 / 06 / 01Tải về
Atheros Bluetooth Driver (NFA344)10.0.0.21256.3 MB2016 / 06 / 01Tải về
Driver Intel Bluetooth18.1.1611.322317.5 MB2016 / 06 / 01Tải về
Trình điều khiển máy ảnh Intel30.10154.6822.21990.0 MB2016 / 06 / 01Tải về
Realtek Máy ảnh điều khiển10.0.10586.1118319.4 MB2016 / 06 / 01Tải về
Realtek Card Reader driver10.0.10586.3122215.9 MB2016 / 06 / 01Tải về
Realtek Card Reader driver10.0.10586.3122516.1 MB2016 / 07 / 14Tải về
Intel Chipset Driver10.1.1.134.7 MB2016 / 06 / 01Tải về
VBulletin động Intel và Khung điều khiển nhiệt8.1.10605.22117.1 MB2016 / 06 / 01Tải về
Intel tiếp Serial IO driver30.63.1519.73.6 MB2016 / 06 / 01Tải về
Intel ME (quản lý cơ) Driver11.0.0.118198.5 MB2016 / 06 / 01Tải về
Trình điều khiển Intel khác3.0.40.324736.9 MB2016 / 06 / 01Tải về
Intel điều khiển VGA20.19.15.4390197.8 MB2016 / 06 / 01Tải về
Intel Buttons ảo1.1.0.211.0 MB2016 / 06 / 01Tải về
Atheros Wireless LAN Driver1.1.5.71365.8 MB2016 / 06 / 01Tải về
Atheros Wireless LAN Driver (NFA344)12.0.0.21238.6 MB2016 / 06 / 01Tải về
Driver Intel Wireless LAN18.40.0.9202.2 MB2016 / 06 / 01Tải về
Mô tảphiên bảnKích thướcNgàyTải về
Acer ứng dụng truy cập nhanh2.01.300318.2 MB2016 / 06 / 01Tải về
Mô tảphiên bảnKích thướcNgàyTải về
Acer Hướng dẫn sử dụng W1013.2 MB2016 / 06 / 01Tải về

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *