Acer Aspire Chuyển 12 SW5-271 máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


Acer Aspire Chuyển 12 SW5-271 Laptop

tải về Acer Aspire Chuyển 12 SW5-271 Máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:

Tải vềNhà cung cấpMô tảphiên bảnKích thướcNgày
Tải vềIntelIntel AMT điều khiển10.0.28.100069.9 MB2014 / 11 / 20
Tải vềRealtekAudio Driver6.0.1.7339388.9 MB2014 / 11 / 20
Tải vềAtherosdriver Bluetooth8.0.1.330252.8 MB2014 / 11 / 20
Tải vềBroadcomdriver Bluetooth12.0.0.9840183.3 MB2014 / 11 / 20
Tải vềInteldriver Bluetooth17.1.1434.26.1 MB2014 / 11 / 20
Tải vềRealtekCard Reader driver6.3.9600.301798.5 MB2014 / 11 / 20
Tải vềIntelchipset driver10.0.22.02.6 MB2014 / 11 / 20
Tải vềIntelĐàn năng động và Khung điều khiển nhiệt8.0.10100.2414.2 MB2014 / 11 / 20
Tải vềIntelNối tiếp IO driver1.1.226.02.7 MB2014 / 11 / 20
Tải vềInteldriver VGA10.18.10.3920124.4 MB2014 / 11 / 20
Tải vềIntelnút ảo1.0.0.171.1 MB2014 / 11 / 20
Tải vềAtherosTrình điều khiển mạng LAN không dây10.0.0.298252.8 MB2014 / 11 / 20
Tải vềBroadcomTrình điều khiển mạng LAN không dây6.30.223.250183.3 MB2014 / 11 / 20
Tải vềIntelTrình điều khiển mạng LAN không dây17.12.0.4137.2 MB2014 / 11 / 20