Acer Aspire Chuyển 12 SW7-272, SW7-272P máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


Acer Aspire Chuyển 12 SW7-272 Laptop

tải về ACER Aspire Chuyển 12 SW7-272, SW7-272P Máy tính xách tay của Windows 10 64bit Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Mô tảphiên bảnNgàyTải về
Intel AMT điều khiển11.0.0.11762016/05/24TẢI
Realtek Audio Driver6.0.1.77122016/05/24TẢI
Atheros Bluetooth Driver (NFA344A liteon)10.0.0.2032016/05/24TẢI
Trình điều khiển máy ảnh Intel2.1.24.94762016/05/24TẢI
Intel Chipset Driver10.1.1.132016/05/24TẢI
VBulletin động Intel và Khung điều khiển nhiệt8.1.10605.2212016/05/24TẢI
Intel tiếp Serial IO driver30.63.1519.72016/05/24TẢI
Bàn phím FrescoLogic USB3.0 Driver1.3.34208.12018/02/01TẢI
Intel Thunderbolt điều khiển15.3.39.12016/05/25TẢI
Synaptics Touchpad Driver19.0.25.52016/05/24TẢI
Intel điều khiển VGA20.19.15.43312016/05/24TẢI
Intel Buttons ảo1.1.0.212016/05/24TẢI
Atheros Wireless LAN Driver (NFA344A liteon)12.0.0.2032016/05/24TẢI
Mô tảphiên bảnNgàyTải về
Acer ứng dụng truy cập nhanh2.01.30022016/05/24TẢI
Mô tảphiên bảnNgàyTải về
Acer Pin MSDS UN383 CNA COO cho vận tải hàng không12016/12/23TẢI
Hướng dẫn an toàn của Acer12017/06/09TẢI
Acer Hướng dẫn sử dụng W1012017/08/09TẢI