Acer Aspire V3-471 Notebook Win7, Win8 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật


Acer-Aspire-V3-471 Máy tính xách tay

tải về Acer Aspire V3-471 Siêu giá Window 7 64bit, Windows Drivers 8 64bit, Tiện ích:

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:


Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
AHCI
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
SATA AHCI driverIntel11.5.0.120711.2 MB09 / 25 / 2012Tải về
SATA AHCI driverIntel11.0.0.10325.9 MB03 / 29 / 2012Tải về
Âm thanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Audio DriverRealtek6.0.1.6657239.6 MB09 / 25 / 2012Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.6564185.4 MB03 / 26 / 2012Tải về
Bluetooth
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver BluetoothAtheros8.0.0.210186.8 MB10 / 18 / 2012Tải về
driver BluetoothBroadcom6.5.1.1240234.1 MB03 / 26 / 2012Tải về
driver BluetoothAtheros7.4.0000.0095159.6 MB03 / 26 / 2012Tải về
driver BluetoothBroadcom12.0.0.2800165.6 MB10 / 18 / 2012Tải về
driver BluetoothAtheros8.0.0000.0206185.9 MB09 / 25 / 2012Tải về
cardreader
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Card Reader driverRealtek6.1.7601.2701510.8 MB03 / 26 / 2012Tải về
Card Reader driverRealtek6.2.8400.2702817.2 MB10 / 19 / 2012Tải về
Card Reader driverRealtek6.2.8400.2702817.2 MB09 / 25 / 2012Tải về
Chipset
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
chipset driverIntel9.3.0.10212.9 MB09 / 25 / 2012Tải về
chipset driverIntel9.3.0.10182.9 MB03 / 29 / 2012Tải về
IRST
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
IRST (Intel® Rapid Start Technology) DriverIntel11.5.0.120711.2 MB10 / 18 / 2012Tải về
LAN
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LANRealtek8.003.0730.20125.6 MB09 / 25 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LANRealtek8.3.730.20125.6 MB10 / 19 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LANRealtek7.050.1123.20115.6 MB03 / 26 / 2012Tải về
MgmtEngine
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
ME (Management Engine) điều khiểnIntel8.1.0.125247.9 MB10 / 18 / 2012Tải về
ME (Management Engine) điều khiểnIntel8.1.0.1263111.5 MB09 / 25 / 2012Tải về
Khác
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
RF nútDritek2.02.2000.0801197.2 KB09 / 25 / 2012Tải về
TouchPad
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển touchpadELANTECH11.6.2.1177.0 MB08 / 31 / 2012Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics15.3.41.998.2 MB06 / 06 / 2012Tải về
Trình điều khiển touchpadELANTECH10.6.8.1174.9 MB03 / 26 / 2012Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics16.2.9.6120.1 MB09 / 25 / 2012Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics16.2.10.19128.5 MB10 / 19 / 2012Tải về
Trình điều khiển touchpadELANTECH11.6.8.001181.1 MB09 / 25 / 2012Tải về
Trình điều khiển touchpadELANTECH11.6.9.1180.4 MB10 / 18 / 2012Tải về
Turbo Boost
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Turbo Boost điều khiểnIntel8.0.0.126239.7 MB03 / 26 / 2012Tải về
USB 3.0
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
USB 3.0 điều khiểnIntel1.0.3.2145.1 MB03 / 29 / 2012Tải về
VGA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver VGANVIDIA9.18.13.0546237.0 MB09 / 25 / 2012Tải về
driver VGANVIDIA9.18.13.0630237.1 MB10 / 18 / 2012Tải về
driver VGAIntel8.15.10.2669153.8 MB03 / 29 / 2012Tải về
VGA Driver (PhysX)NVIDIA9.11.111130.4 MB03 / 27 / 2012Tải về
driver VGAIntel9.17.10.2828150.5 MB09 / 25 / 2012Tải về
driver VGAIntel9.17.10.2828150.4 MB10 / 18 / 2012Tải về
driver VGANVIDIA8.17.12.9555188.3 MB03 / 27 / 2012Tải về
driver VGAIntel9.17.10.2867137.1 MB11 / 01 / 2012Tải về
driver VGAIntel9.17.10.2867137.1 MB11 / 01 / 2012Tải về
driver VGAIntel9.17.10.2843152.0 MB10 / 02 / 2012Tải về
Mạng LAN không dây
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros10.0.0.217224.1 MB12 / 04 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros10.0.0.217224.1 MB12 / 04 / 2012Tải về
Wireless LAN Driver (mới)Atheros10.0.0.217.v3216.5 MB12 / 28 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros10.0.0.20035.2 MB10 / 19 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom6.30.59.2034.5 MB10 / 18 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros10.0.0.7537.2 MB09 / 25 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros10.0.0.4245.4 MB03 / 29 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom5.100.82.11259.2 MB03 / 27 / 2012Tải về
generic UG
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụng Generic (Windows 8)Acer01.01.0676.6 MB01 / 16 / 2013Tải về
Hướng dẫn nhanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn khởi động nhanh chóngAcer1.0910.8 KB03 / 27 / 2012Tải về
Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh (Windows 8)Acer1.038.2 MB10 / 04 / 2012Tải về
BIOS
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
BIOS - UEFI cho Windows 8 (Không cho nâng cấp)Acer2.073.0 MB10 / 31 / 2012Tải về
BIOS - UEFI cho Windows 8 (Không cho nâng cấp)Acer2.053.1 MB10 / 23 / 2012Tải về
BIOSAcer1.242.9 MB11 / 15 / 2012Tải về
BIOSAcer1.223.0 MB10 / 31 / 2012Tải về
BIOSAcer1.194.9 MB09 / 03 / 2012Tải về
BIOSAcer1.184.9 MB05 / 29 / 2012Tải về
BIOSAcer1.114.9 MB04 / 30 / 2012Tải về
BIOSAcer1.084.8 MB04 / 20 / 2012Tải về
Acer Cập nhật tức thì
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer tức thì Update Utility ứng dụngAcer1.00.301311.0 MB10 / 01 / 2012Tải về
Các Ứng Dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer UpdaterAcer1.02.35027.8 MB04 / 20 / 2012Tải về
Máy Chụp Hình
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
WebCam ứng dụngCyberlink1.5.2108.0031.3 MB03 / 27 / 2012Tải về
Thiết bị Fast-ngõ
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Thiết bị Fast-Ngõ ứng dụngAcer1.00.30073.3 MB10 / 01 / 2012Tải về
ePower
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Ứng dụng quản lý ePowerAcer7.00.300618.8 MB10 / 01 / 2012Tải về
LaunchManager
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
LaunchManager ứng dụngDritek7.0.520.8 MB09 / 25 / 2012Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek5.1.137.2 MB03 / 27 / 2012Tải về
sống Updater
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Sống Updater ứng dụngAcer2.00.30042.4 MB10 / 01 / 2012Tải về
Turbo Boost
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Turbo Boost ứng dụngIntel2.0.1.021.4 MB03 / 27 / 2012Tải về
USB Charge quản lý
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
USB Charge Application ManagerAcer2.00.30011.9 MB10 / 01 / 2012Tải về

Hiện tại không có bản vá lỗi cho hệ thống này.


Một suy nghĩ về "Acer Aspire V3-471 Notebook Win7, Win8 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật"


Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *