Acer Aspire V5-571G máy tính xách tay của Windows 7 64bit Trình điều khiển, phần mềm, Hướng dẫn sử dụng


Acer Aspire V5-571G Drivers máy tính xách tay, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng dành cho Windows 7 64-bit.


Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn các trình điều khiển phải không?

Tải vềMô tảphiên bảnKích thướcNgày
Tải vềIntel SATA AHCI điều khiển11.0.0.103235.5 MB2012 / 05 / 07
Tải vềIntel iAMT điều khiển8.0.0.126247.8 MB2012 / 05 / 07
Tải vềRealtek Audio Driver6.0.1.6577183.9 MB2012 / 05 / 07
Tải vềAtheros Bluetooth Driver7.4.0.170160.5 MB2013 / 03 / 18
Tải vềAtheros Bluetooth Driver7.4.0000.0126114.2 MB2012 / 05 / 07
Tải vềAtheros Bluetooth Driverv8.0.1.312252.1 MB2014 / 01 / 14
Tải vềTrình điều khiển Broadcom Bluetooth6.5.1.2501234.2 MB2012 / 05 / 07
Tải vềRealtek Card Reader driver6.1.7601.2701510.8 MB2012 / 05 / 07
Tải vềIntel Chipset Driver9.3.0.10205.5 MB2012 / 05 / 07
Tải vềDriver Realtek LAN7.054.0309.20125.7 MB2012 / 05 / 07
Tải vềELANTECH Touchpad driver10.6.9.8175.0 MB2012 / 05 / 07
Tải vềELANTECH Touchpad driver11.6.2.1177.0 MB2012 / 08 / 31
Tải vềSynaptics Touchpad Driver16.0.2.0101.7 MB2012 / 10 / 05
Tải vềIntel USB 3.0 điều khiển1.0.4.2205.2 MB2012 / 05 / 07
Tải vềIntel điều khiển VGA8.15.10.2712151.7 MB2012 / 05 / 07
Tải vềIntel điều khiển VGAv9.17.10.2867108.2 MB2014 / 02 / 19
Tải vềIntel điều khiển VGAv9.17.10.2867136.9 MB2014 / 02 / 19
Tải vềNVIDIA VGA Driver8.17.12.9616188.4 MB2012 / 06 / 13
Tải vềNVIDIA VGA Driver (PhysX)9.11.111130.4 MB2012 / 05 / 07
Tải vềNVIDIA VGA Driverv9.18.13.717235.8 MB2013 / 02 / 06
Tải vềAtheros Wireless LAN Driver10.0.0.225160.4 MB2013 / 05 / 29
Tải vềAtheros Wireless LAN Driver10.0.0.225160.5 MB2013 / 03 / 18
Tải vềAtheros Wireless LAN Driver10.0.0.4245.4 MB2012 / 05 / 07
Tải vềAtheros Wireless LAN Driverv10.0.0.274252.1 MB2014 / 01 / 14
Tải vềTrình điều khiển Broadcom Wireless LAN5.100.196.1878.1 MB2012 / 05 / 07
Tải vềMô tảphiên bảnKích thướcNgày
Tải vềCyberlink WebCam ứng dụng1.5.2624.0031.3 MB2012 / 05 / 07
Tải vềDritek LaunchManager ứng dụng5.1.157.2 MB2012 / 05 / 07
Tải vềIntel Turbo Boost ứng dụng2.5.1.021.4 MB2012 / 05 / 07
Tải vềAcer ứng dụng quản lý ePower6.00.301011.0 MB2012 / 05 / 07
Tải vềMô tảphiên bảnKích thướcNgày
Tải vềAcer BIOS1.058.8 MB2012 / 07 / 20
Tải vềAcer BIOS1.145.8 MB2012 / 09 / 24
Tải vềAcer BIOS - UEFI cho Windows 8 (Không cho nâng cấp)2.092.4 MB2012 / 10 / 30
Tải vềAcer BIOS1.203.1 MB2013 / 02 / 25
Tải vềAcer BIOS - UEFI cho Windows 8 (Không cho nâng cấp)2.152.4 MB2013 / 03 / 18
Tải vềAcer BIOS1.223.1 MB2013 / 05 / 08
Tải vềAcer BIOS - UEFI cho Windows 8 (Không cho nâng cấp)2.172.4 MB2013 / 05 / 29
Tải vềAcer 1. Thay đổi cách diễn đạt khi người dùng thay đổi chế độ khởi động từ Legacy để UEFI 2. Cập nhật KBC để v1.232.182.4 MB2014 / 01 / 15
Tải vềMô tảphiên bảnKích thướcNgày
Tải vềAcer Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh1470.1 KB2012 / 05 / 07
Tải vềAcer Generic Hướng dẫn sử dụng (Windows 8)01.01.0676.6 MB2013 / 01 / 16
Tải vềAcer Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh (Windows 8)02.01.0238.5 MB2013 / 01 / 17
Tải vềAcer Tài liệu Vận Chuyển13.7 MB2014 / 11 / 06

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *