Acer Aspire 1430Z máy tính xách tay của Windows 7 64bit Driver, phần mềm, hướng dẫn sử dụngAcer Aspire 1430Z Drivers, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng cho Cửa sổ 7 64bit.

Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn các trình điều khiển phải không?

Tải vềMô tảphiên bảnKích thướcNgày
Tải vềEricsson 3G Mô-đun điều khiển6.1.19.312.6 MB2010 / 05 / 25
Tải vềHuawei 3G Mô-đun điều khiển3.12.0.01.5 MB2010 / 08 / 23
Tải vềQUALCOMM 3G Mô-đun điều khiển1.1.13025.7 MB2010 / 05 / 25
Tải vềQUALCOMM 3G Mô-đun điều khiển (UNDP-1)1.1.4080.3 MB2010 / 05 / 25
Tải vềIntel SATA AHCI điều khiển9.5.6.100116.1 MB2010 / 05 / 25
Tải vềIntel iAMT điều khiển6.0.0.11795.3 MB2010 / 05 / 25
Tải vềRealtek Audio Driver6.0.1.604378.7 MB2010 / 05 / 25
Tải vềAtheros Bluetooth Driver6.21.0329.030257.4 MB2010 / 05 / 25
Tải vềTrình điều khiển Broadcom Bluetooth6.3.0.430060.1 MB2010 / 05 / 25
Tải vềRealtek Card Reader driver6.1.7600.301138.0 MB2010 / 05 / 25
Tải vềIntel Chipset Driver9.1.1.10252.3 MB2010 / 05 / 25
Tải vềDriver Atheros LAN1.0.0.264.6 MB2010 / 05 / 25
Tải vềDriver Atheros LAN1.0.0.354.7 MB2012 / 01 / 13
Tải vềLITEON Modem Driver2.2.99.02.0 MB2010 / 05 / 25
Tải vềALPS Touchpad driver7.106.2015.11049.7 MB2010 / 05 / 25
Tải vềALPS Touchpad driver7.106.2015.11059.7 MB2010 / 10 / 13
Tải vềSynaptics Touchpad Driver14.0.6.029.2 MB2010 / 05 / 25
Tải vềIntel điều khiển VGA8.15.10.205739.5 MB2010 / 05 / 25
Tải vềIntel điều khiển VGA8.15.10.211935.4 MB2010 / 11 / 24
Tải vềIntel điều khiển VGA8.15.10.218939.2 MB2011 / 06 / 23
Tải vềIntel WiMax Driver (6250)5.30.1005.329.9 MB2010 / 09 / 02
Tải vềAtheros Wireless LAN Driver9.0.0.17323.4 MB2010 / 05 / 25
Tải vềTrình điều khiển Broadcom Wireless LAN5.100.235.1931.7 MB2011 / 07 / 25
Tải vềBroadcom Wireless LAN Driver (43225)5.100.249.223.1 MB2011 / 08 / 23
Tải vềTrình điều khiển Broadcom Wireless LAN5.60.350.620.5 MB2010 / 05 / 25
Tải vềLAN không dây Intel Driver (6250)13.2.1.5128.5 MB2010 / 09 / 02
Tải vềMô tảphiên bảnKích thướcNgày
Tải vềChicony WebCam Application1.1.158.2033.5 MB2010 / 05 / 26
Tải vềỨng dụng WebCam Suyin (SD)2.2.9.13.3 MB2010 / 05 / 26
Tải vềSuyin WebCam Application5.2.11.23.3 MB2010 / 05 / 26
Tải vềLITEON WebCam Application1.0.2.38.5 MB2010 / 05 / 26
Tải vềLITEON WebCam Application (SD)4.0.0.48.6 MB2010 / 05 / 26
Tải vềDritek LaunchManager ứng dụng4.0.76.0 MB2010 / 05 / 26
Tải vềIntel Turbo Boost ứng dụng1.0.186.617.3 MB2010 / 05 / 26
Tải vềAcer ứng dụng quản lý ePower5.00.30039.6 MB2010 / 05 / 26
Tải vềAcer 3G ứng dụng1 2.00.300714.1 MB2011 / 04 / 06
Tải vềAcer Updater1.02.35027.8 MB2012 / 04 / 13
Tải vềMô tảphiên bảnKích thướcNgày
Tải vềAcer Giải quyết không có vấn đề hiển thị từ S3 resume trong OOBE ở chu kỳ đầu tiên của tải trước nhà máy mặc định.1.115.4 MB2010 / 06 / 28
Tải vềAcer 1. Cập nhật ROM để hỗ trợ con chip rev LAN. B. 2. Cập nhật phiên bản ME để 6.0.42.1221.1.165.4 MB2010 / 11 / 24
Tải vềAcer chí cho WiMAX hỗ trợ.1.205.4 MB2010 / 11 / 24
Tải vềAcer BIOS1.245.4 MB2011 / 09 / 30
Tải vềMô tảphiên bảnKích thướcNgày
Tải vềHướng dẫn sử dụng Acer Generic11.1 MB2010 / 05 / 10
Tải vềAcer Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh141.7 MB2010 / 05 / 26
Tải vềSanyo MSDS, UN38.3, CNAs của Pin gói để vận chuyển11.0 MB2011 / 03 / 04

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *