Acer Extensa 4420 Máy tính xách tay WinXP, Vista, Win7 điều khiển, Tiện ích


Acer Extensa 4420 Máy tính xách tay

tải về Acer Extensa 4420 Máy tính xách tay Windows XP 32bit, Vista 32 / 64bit, Windows Drivers 7 32 / 64bit, tiện ích, Update và Hướng dẫn sử dụng.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:


Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
Âm thanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Audio DriverRealtek5.10.0.542337.0 MB12 / 08 / 2008Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.540436.7 MB12 / 08 / 2008Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.540436.7 MB12 / 08 / 2008Tải về
Audio Driver (ALC268)Realtek6.0.1.590167.2 MB10 / 23 / 2009Tải về
Bluetooth
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver BluetoothBroadcom6.0.1.390057.0 MB12 / 08 / 2008Tải về
driver BluetoothBroadcom5.1.0.330096.6 MB12 / 08 / 2008Tải về
driver BluetoothBroadcom6.0.1.390057.1 MB12 / 08 / 2008Tải về
driver BluetoothBroadcom6.2.0.970057.5 MB10 / 22 / 2009Tải về
Máy Chụp Hình
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.7.29.5007.0 MB12 / 08 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.7.26.5006.2 MB12 / 08 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnLoại bò rừng7.32.701.065.6 MB12 / 08 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.2.7.13.3 MB10 / 23 / 2009Tải về
Máy ảnh Driver (CrystalEye)Suyin5.2.5.13.3 MB10 / 21 / 2009Tải về
Máy ảnh Driver (CrystalEye)Loại bò rừng2.0.0.212.1 MB10 / 23 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnLoại bò rừng7.32.701.075.6 MB12 / 08 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.7.29.5005.2 MB12 / 08 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnLoại bò rừng7.96.701.013.5 MB12 / 08 / 2008Tải về
Cardbus
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Thẻ Bus DriverATI5.10.1000.64.7 MB12 / 08 / 2008Tải về
cardreader
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Card Reader driverO26.01.6000.163862.1 MB12 / 08 / 2008Tải về
Card Reader driverO23.31.0215.3 MB12 / 18 / 2009Tải về
Card Reader driverO21.0.2.81.5 MB12 / 08 / 2008Tải về
Card Reader driverO21.1.1.11.5 MB12 / 08 / 2008Tải về
CPU
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
CPU điều khiểnAMD1.3.22.7 MB12 / 08 / 2008Tải về
vân tay
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển vân tayAcer3.0.1.181.7 MB12 / 08 / 2008Tải về
Trình điều khiển vân tayAuthenTec6.2.3985.9 MB08 / 04 / 2009Tải về
Trình điều khiển vân tayLỚN5.0.1.256.0 MB12 / 08 / 2008Tải về
CÂY THÔNG
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
FIR điều khiểnAcer1.089.1 KB12 / 08 / 2008Tải về
FIR điều khiểnAcer1.04.2 KB12 / 08 / 2008Tải về
FIR điều khiểnAcer1.089.1 KB12 / 08 / 2008Tải về
LAN
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LANMarvell10.12.8.31.9 MB12 / 08 / 2008Tải về
LAN Driver (8071 & 8070)Marvell11.10.5.31.6 MB10 / 23 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LANMarvell10.12.8.32.2 MB12 / 08 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LANMarvell10.12.8.31.9 MB12 / 08 / 2008Tải về
modem
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Modem DriverConexant7.62.003.6 MB12 / 08 / 2008Tải về
Modem DriverAgere2.1.77.9677.7 KB12 / 08 / 2008Tải về
Modem DriverFoxconn7.60.002.1 MB12 / 08 / 2008Tải về
Modem DriverAgere2.1.74719.5 KB12 / 08 / 2008Tải về
Modem DriverConexant7.60.002.6 MB12 / 08 / 2008Tải về
Modem DriverLSI2.2.95.01.5 MB10 / 21 / 2009Tải về
TouchPad
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển touchpadSynaptics9.0.1.010.7 MB12 / 08 / 2008Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics8.2.9.05.2 MB12 / 08 / 2008Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics13.2.2.028.2 MB10 / 21 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics9.0.110.7 MB12 / 08 / 2008Tải về
VGA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver VGAATI8.391.0.000074.1 MB12 / 08 / 2008Tải về
VGA Driver Đối với UMAATI8.593.100.6104.6 MB10 / 23 / 2009Tải về
driver VGAATI8.4.0.274.2 MB12 / 08 / 2008Tải về
driver VGAAcer8.383.0.0000130.0 MB03 / 12 / 2010Tải về
VGA Driver (M74 M76 M92 M96)ATI8.635.0.0108.6 MB10 / 23 / 2009Tải về
driver VGAATI8.473.0.0000129.8 MB12 / 08 / 2008Tải về
Mạng LAN không dây
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros5.3.0.452.7 MB12 / 08 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom4.102.15.612.9 MB12 / 08 / 2008Tải về
Wireless LAN Driver (XB63_ HB93_HB95_AR5B91)Atheros8.0.0.1715.4 MB10 / 23 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.2.0.1902.9 MB12 / 08 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom4.102.15.643.0 MB12 / 08 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom4.100.15.52.6 MB12 / 08 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.2.0.2082.9 MB12 / 08 / 2008Tải về
generic UG
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụng GenericAcer1.0642.6 KB03 / 01 / 2010Tải về
Hướng dẫn sử dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụngAcer1.02.9 MB12 / 12 / 2008Tải về
Hướng dẫn sử dụngAcer1.02.9 MB12 / 12 / 2008Tải về
BIOS
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
BIOSAcerv1.181.1 MB12 / 08 / 2008Tải về
Acer GridVista
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer GridVista ứng dụngAcer2.65.4021.2 MB12 / 08 / 2008Tải về
AcerMC
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer Mobility Center ứng dụng bổ sungAcer1.0.30035.9 MB12 / 08 / 2008Tải về
Các Ứng Dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer UpdaterAcer1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012Tải về
Máy Chụp Hình
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer WebCam ứng dụngLoại bò rừng2.0.0.92.1 MB12 / 08 / 2008Tải về
eDataSecurity
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eDataSecurityAcer2.2.509750.1 MB12 / 04 / 2008Tải về
Acer ứng dụng quản lý eDataSecurityAcer2.8.436147.3 MB12 / 04 / 2008Tải về
Acer ứng dụng quản lý eDataSecurityAcer2.8.435441.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
eFramework
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Khung Acer Empowering TechnologyAcer2.3.400326.6 MB12 / 04 / 2008Tải về
Khung Acer Empowering TechnologyAcer2.5.401116.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
Khung Acer Empowering TechnologyAcer2.5.430118.0 MB12 / 04 / 2008Tải về
eLock
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eLockAcer2.5.43028.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
Acer ứng dụng quản lý eLockAcer2.5.40118.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
Acer ứng dụng quản lý eLockAcer2.1.40034.5 MB12 / 04 / 2008Tải về
eNet
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eNetAcer2.6.40099.2 MB12 / 04 / 2008Tải về
Acer ứng dụng quản lý eNetAcer2.6.43049.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
Acer ứng dụng quản lý eNetAcer2.5.400332.3 MB12 / 04 / 2008Tải về
ePower
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý ePowerAcer2.5.431111.1 MB12 / 04 / 2008Tải về
Acer ứng dụng quản lý ePowerAcer2.5.402511.1 MB12 / 04 / 2008Tải về
Acer ứng dụng quản lý ePowerAcer2.0.40037.7 MB12 / 04 / 2008Tải về
ePresentation
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý ePresentationAcer2.5.43005.8 MB12 / 04 / 2008Tải về
Acer ứng dụng quản lý ePresentationAcer2.5.40024.0 MB12 / 04 / 2008Tải về
Acer ứng dụng quản lý ePresentationAcer2.0.40003.7 MB12 / 04 / 2008Tải về
eRecovery
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer eRecovery Management ApplicationAcer2.5.430415.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
Acer eRecovery Management ApplicationAcer2.5.401515.3 MB12 / 04 / 2008Tải về
eSetting
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eSettingAcer2.5.40168.2 MB12 / 04 / 2008Tải về
Acer ứng dụng quản lý eSettingAcer2.5.43028.2 MB12 / 04 / 2008Tải về
Acer ứng dụng quản lý eSettingAcer2.3.40055.8 MB12 / 04 / 2008Tải về
LaunchManager
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.0813.3 MB12 / 08 / 2008Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.053.1 MB12 / 08 / 2008Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek3.0.023.1 MB10 / 23 / 2009Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.053.1 MB12 / 08 / 2008Tải về

Hiện tại không có bản vá lỗi cho hệ thống này.


Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *