Acer Extensa 5630 Máy tính xách tay WinXP, Vista, Win7 điều khiển, Tiện ích


Acer Extensa 5630 Máy tính xách tay

tải về Acer Extensa 5630 Máy tính xách tay Windows XP 32 / 64bit, Vista 32 / 64bit, Windows Drivers 7 32 / 64bit, tiện ích, Update và Hướng dẫn sử dụng.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:


Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
3G
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
3G Mô-đun điều khiểnTùy chọn4.0.5.030.6 MB12 / 17 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiểnQUALCOMM1.0.653.5 MB12 / 17 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiển (GTM380E)Tùy chọn4.0.17.01.2 MB12 / 14 / 2009Tải về
AHCI
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
SATA AHCI driverIntel8.2.0.100127.3 MB12 / 04 / 2008Tải về
SATA AHCI driverIntel8.5.0.103227.3 MB12 / 17 / 2009Tải về
SATA AHCI driverIntel8.2.0.100154.0 MB06 / 12 / 2009Tải về
SATA AHCI Driver (F6 Floppy)Intel9.6.0.1014600.0 KB10 / 05 / 2010Tải về
SATA AHCI driverIntel8.2.0.100127.3 MB12 / 04 / 2008Tải về
SATA AHCI driverIntel8.9.0.102327.9 MB12 / 14 / 2009Tải về
Âm thanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Audio DriverRealtek5.10.0.564342.7 MB06 / 25 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.562842.6 MB12 / 04 / 2008Tải về
Audio DriverRealtek5.10.0.562842.6 MB12 / 04 / 2008Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.562842.6 MB06 / 12 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek5.10.0.562842.6 MB06 / 12 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.591158.5 MB12 / 14 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek5.10.0.562842.6 MB12 / 04 / 2008Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.564342.7 MB06 / 25 / 2009Tải về
Bluetooth
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver BluetoothFoxconn6.0.1.630049.0 MB12 / 04 / 2008Tải về
driver BluetoothBroadcom5.5.0.8200102.5 MB12 / 17 / 2009Tải về
driver BluetoothBroadcom5.5.0.7000102.4 MB07 / 01 / 2009Tải về
driver BluetoothBroadcom6.2.0.880056.7 MB07 / 01 / 2009Tải về
driver BluetoothBroadcom6.0.1.630049.1 MB06 / 12 / 2009Tải về
driver BluetoothBroadcom5.5.0.7500102.5 MB11 / 19 / 2009Tải về
driver BluetoothBroadcom6.2.1.80057.3 MB12 / 14 / 2009Tải về
driver BluetoothFoxconn6.0.1.630049.0 MB12 / 04 / 2008Tải về
Máy Chụp Hình
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Máy ảnh điều khiểnChicony1.1.57.4092.7 MB12 / 04 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.8.33.5015.6 MB12 / 04 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnChicony5.8.33.4026.3 MB12 / 04 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin2.0.82.8 MB12 / 04 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.8.33.5015.6 MB12 / 04 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.8.33.501-1.05.6 MB06 / 12 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnChicony5.8.33.4026.3 MB06 / 12 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.8.52.46.6 MB11 / 26 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnChicony5.8.33.4026.3 MB12 / 04 / 2008Tải về
cardreader
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Card Reader driverRealtek3.24.18.5 MB12 / 04 / 2008Tải về
Card Reader driverRealtek3.218.5 MB12 / 04 / 2008Tải về
Card Reader driverRealtek3.24.18.5 MB12 / 04 / 2008Tải về
Card Reader driverRealtek3.21.18.5 MB12 / 04 / 2008Tải về
Card Reader driverO23.24.18.5 MB06 / 12 / 2009Tải về
Card Reader driverO23.21.18.5 MB06 / 12 / 2009Tải về
Card Reader driverO23.31.0215.3 MB12 / 14 / 2009Tải về
Chipset
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
chipset driverIntel8.7.0.10072.1 MB12 / 04 / 2008Tải về
chipset driverIntel8.7.0.10072.1 MB12 / 04 / 2008Tải về
chipset driverIntel8.7.0.10072.1 MB12 / 04 / 2008Tải về
chipset driverIntel8.7.0.10072.1 MB06 / 11 / 2009Tải về
chipset driverIntel9.1.1.10202.4 MB12 / 14 / 2009Tải về
chipset driverIntel8.7.0.10072.1 MB12 / 04 / 2008Tải về
vân tay
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển vân tayUPEK6.0.00.1695.2 MB07 / 13 / 2009Tải về
Trình điều khiển vân tayUPEK6.2.3998.4 MB08 / 25 / 2009Tải về
Trình điều khiển vân tayUPEK6.2.56124.3 MB02 / 08 / 2011Tải về
LAN
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LANBroadcom10.82.0.057.6 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LANBroadcom10.82.0.057.6 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LANBroadcom10.78.0.057.6 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LANBroadcom10.82.0.057.6 MB06 / 12 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LANBroadcom10.78.0.057.6 MB06 / 12 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LANBroadcom10.78.0.057.6 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LANBroadcom12.2.0.367.4 MB12 / 14 / 2009Tải về
modem
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Modem DriverConexant7.62.0.01.9 MB06 / 12 / 2009Tải về
Modem DriverLITEON2.1.87.0742.6 KB12 / 04 / 2008Tải về
Modem DriverLSI2.1.87.0711.6 KB06 / 12 / 2009Tải về
Modem DriverConexant7.62.0.02.1 MB06 / 12 / 2009Tải về
Modem DriverLITEON7.62.0.02.1 MB12 / 04 / 2008Tải về
Modem DriverLSI2.1.77.9676.3 KB06 / 12 / 2009Tải về
Modem DriverLITEON7.62.0.02.6 MB12 / 04 / 2008Tải về
Modem DriverLITEON7.62.0.01.9 MB12 / 04 / 2008Tải về
Modem DriverLITEON7.62.0.0676.9 KB12 / 04 / 2008Tải về
Modem DriverConexant7.62.0.02.6 MB06 / 12 / 2009Tải về
Modem DriverLITEON2.1.77.91.7 MB12 / 04 / 2008Tải về
Modem DriverLSI2.1.87.0742.7 KB06 / 12 / 2009Tải về
Modem DriverLSI2.1.77.9706.9 KB06 / 12 / 2009Tải về
Modem DriverConexant7.62.0.01.7 MB06 / 12 / 2009Tải về
Modem DriverLITEON2.1.77.9707.6 KB12 / 04 / 2008Tải về
Modem DriverConexant7.80.4.552.9 MB12 / 14 / 2009Tải về
Modem DriverConexant7.80.4.552.4 MB12 / 14 / 2009Tải về
Modem DriverLITEON2.1.87.0711.9 KB12 / 04 / 2008Tải về
TouchPad
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển touchpadALPS7.100.2015.1038.6 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics11.0.2.025.1 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.100.2015.1038.6 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.103.2015.1039.1 MB06 / 12 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.3.2015.1039.1 MB06 / 12 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.0.2015.1038.6 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics11.0.2.025.1 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.103.2015.1039.1 MB06 / 12 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.3.2015.1039.1 MB06 / 12 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics11.0.2.025.1 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics11.0.2.025.1 MB06 / 11 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics11.0.2.025.1 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics14.0.6.029.2 MB12 / 14 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.5.2015.11038.4 MB12 / 14 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.0.2015.1038.6 MB12 / 04 / 2008Tải về
VGA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver VGANVIDIA6.14.11.762070.7 MB12 / 04 / 2008Tải về
driver VGANVIDIA8.16.11.8766107.8 MB12 / 14 / 2009Tải về
driver VGAIntel8.15.10.189224.5 MB12 / 14 / 2009Tải về
driver VGANVIDIA8.16.11.876689.6 MB12 / 14 / 2009Tải về
driver VGANVIDIA7.15.11.792490.8 MB06 / 12 / 2009Tải về
driver VGAATI8.563.1.2000156.5 MB06 / 12 / 2009Tải về
driver VGAIntel6.14.10.495716.1 MB06 / 12 / 2009Tải về
driver VGANVIDIA6.14.11.792489.3 MB06 / 12 / 2009Tải về
driver VGAIntel6.14.10.495719.2 MB06 / 12 / 2009Tải về
driver VGANVIDIA6.14.11.792473.7 MB06 / 12 / 2009Tải về
driver VGAIntel6.14.10.495719.2 MB12 / 04 / 2008Tải về
driver VGANVIDIA6.14.11.762070.7 MB12 / 04 / 2008Tải về
driver VGAIntel7.15.10.150219.1 MB12 / 04 / 2008Tải về
driver VGAIntel7.15.10.152719.1 MB06 / 12 / 2009Tải về
driver VGAATI8.513.0.096.0 MB12 / 04 / 2008Tải về
driver VGANVIDIA7.15.11.756161.0 MB12 / 04 / 2008Tải về
driver VGAIntel6.14.10.495719.2 MB12 / 04 / 2008Tải về
driver VGAATI8.513.0.096.0 MB12 / 04 / 2008Tải về
driver VGAATI8.560.0.0111.9 MB06 / 12 / 2009Tải về
VGA driver ATI M92XT 512MATI8.563.1.2000111.8 MB06 / 12 / 2009Tải về
driver VGANVIDIA7.15.11.792473.7 MB06 / 12 / 2009Tải về
driver VGANVIDIA7.15.11.756161.0 MB12 / 04 / 2008Tải về
driver VGAIntel7.15.10.152716.9 MB06 / 12 / 2009Tải về
driver VGAIntel7.15.10.150219.1 MB12 / 04 / 2008Tải về
driver VGAIntel8.15.10.189225.3 MB12 / 14 / 2009Tải về
driver VGAATI8.633.0.0110.9 MB12 / 14 / 2009Tải về
Mạng LAN không dây
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LAN không dâyRalink1.1.5.03.0 MB07 / 13 / 2010Tải về
Wireless LAN Driver (AR5B91)Atheros7.6.1.1843.6 MB07 / 13 / 2010Tải về
Wireless LAN Driver (HB93)Atheros7.7.0.3485.7 MB07 / 13 / 2010Tải về
Wireless LAN Driver (INT1000H)Intel12.5.0.57192.4 MB07 / 13 / 2010Tải về
Wireless LAN Driver (2MABG)Intel12.0.0.73202.8 MB07 / 13 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom5.60.18.96.8 MB07 / 13 / 2010Tải về
Wireless LAN Driver (4312)Broadcom4.170.25.1912.0 MB07 / 09 / 2010Tải về
Wireless LAN Driver (4312)Broadcom4.170.25.124.1 MB07 / 13 / 2010Tải về
Wireless LAN Driver (43225)Broadcom5.60.18.815.2 MB07 / 09 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyRalink2.0.8.010.3 MB07 / 09 / 2010Tải về
Wireless LAN Driver (2MABG)Intel12.0.0.73202.8 MB07 / 09 / 2010Tải về
Wireless LAN Driver (AR5B91)Atheros7.6.1.16221.3 MB07 / 09 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.7.0.35621.5 MB07 / 09 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyRalink3.0.2.07.7 MB07 / 09 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom5.60.48.3520.5 MB07 / 09 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros9.0.0.12510.5 MB07 / 09 / 2010Tải về
Wireless LAN Driver (AR5B91)Atheros8.0.0.2255.5 MB07 / 09 / 2010Tải về
Wireless LAN Driver (INT1000H)Intel13.0.0.107381.4 MB07 / 09 / 2010Tải về
generic UG
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụng GenericAcer1.0642.6 KB03 / 01 / 2010Tải về
Hướng dẫn nhanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn khởi động nhanh chóngAcer1.01.4 MB12 / 11 / 2008Tải về
Hướng dẫn sử dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụngAcer1.0957.1 KB12 / 12 / 2008Tải về
Pre-Install Intel® AHCI Driver cho hệ thống Windows XP ® hànhAcer1.084.7 KB10 / 05 / 2010Tải về
BIOS
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
BIOS cho các mô hình cụ thể với hai hệ điều hành (Windows 7 / XP)Acer1.365.0 MB11 / 19 / 2009Tải về
BIOS cho Windows 7 OSAcer1.345.0 MB11 / 17 / 2009Tải về
BIOS cho Windows XP / Vista OSAcer1.305.5 MB07 / 21 / 2009Tải về
3G
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
3G Application (3G Connection Manager)Tùy chọn3.1.0.11077.1 MB12 / 14 / 2009Tải về
Các Ứng Dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer UpdaterAcer1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012Tải về
Máy Chụp Hình
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
WebCam ứng dụngSuyin5.2.9.33.3 MB12 / 14 / 2009Tải về
Acer WebCam ứng dụngChicony1.1.57.4092.7 MB06 / 11 / 2009Tải về
Acer WebCam ứng dụngSuyin2.0.9.22.9 MB06 / 11 / 2009Tải về
WebCam ứng dụngChicony1.1.124.11203.5 MB12 / 17 / 2009Tải về
Acer WebCam ứng dụngChicony1.1.57.4092.7 MB12 / 04 / 2008Tải về
Acer WebCam ứng dụngSuyin2.0.82.8 MB12 / 04 / 2008Tải về
Acer WebCam ứng dụngChicony1.1.57.4092.7 MB12 / 04 / 2008Tải về
Acer WebCam ứng dụngSuyin2.0.8.42.8 MB12 / 04 / 2008Tải về
Acer WebCam ứng dụngChicony1.1.57.4092.7 MB12 / 04 / 2008Tải về
Acer WebCam ứng dụngSuyin2.0.8.42.8 MB12 / 04 / 2008Tải về
WebCam ứng dụngSuyin5.2.9.33.3 MB12 / 17 / 2009Tải về
WebCam ứng dụngChicony1.1.124.11203.5 MB12 / 14 / 2009Tải về
eDataSecurity
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eDataSecurityAcer3.0.306547.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
eFramework
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Khung Acer Empowering TechnologyAcer3.0.30108.6 MB12 / 04 / 2008Tải về
ePower
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý ePowerAcer3.0.301510.8 MB12 / 04 / 2008Tải về
eRecovery
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer eRecovery Management ApplicationAcer3.0.301418.0 MB12 / 04 / 2008Tải về
eSetting
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eSettingAcer3.0.301111.6 MB12 / 04 / 2008Tải về
LaunchManager
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.1.063.4 MB06 / 12 / 2009Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.1.013.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.1.013.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek3.0.044.4 MB12 / 14 / 2009Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.1.013.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.1.013.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.1.043.4 MB06 / 12 / 2009Tải về

Hiện tại không có bản vá lỗi cho hệ thống này.


Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *