Acer Ferrari 5000 Máy tính xách tay WinXP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


Acer Ferrari 5000 Máy tính xách tay

tải về Acer Ferrari 5000 Máy tính xách tay Windows XP 32 / 64bit, Vista 32 / 64bit, Windows Drivers 7 32 / 64bit, tiện ích, Update và Hướng dẫn sử dụng.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:


Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
Âm thanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Audio DriverRealtek5.10.0.527324.2 MB05 / 06 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek5.10.0.527324.2 MB12 / 30 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek5.10.0.527324.2 MB12 / 02 / 2008Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.533433.3 MB12 / 02 / 2008Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.590167.3 MB10 / 23 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek5.10.0.527324.2 MB05 / 07 / 2009Tải về
Bluetooth
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver BluetoothFoxconn5.0.1.150071.3 MB05 / 06 / 2009Tải về
driver BluetoothBroadcom5.0.1.150071.5 MB12 / 30 / 2009Tải về
driver BluetoothBroadcom6.0.1.360044.1 MB12 / 02 / 2008Tải về
driver BluetoothWIDCOMM5.0.1.150071.3 MB12 / 02 / 2008Tải về
driver BluetoothBroadcom6.2.0.960057.6 MB10 / 22 / 2009Tải về
driver BluetoothFoxconn5.0.1.150071.3 MB05 / 07 / 2009Tải về
máy chụp ảnh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Máy ảnh điều khiểnLogitech9.7.0.1108a65.3 MB05 / 07 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnLogitech9.7.0.110865.7 MB12 / 30 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.7.16.041.6 MB12 / 02 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnLogitech9.4.4.106957.3 MB12 / 02 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnLogitech10.4.0.131988.7 MB11 / 04 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnLogitech9.7.0.110865.3 MB05 / 06 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnLogitech10.4.0.131988.6 MB12 / 02 / 2008Tải về
cardreader
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Card Reader driverTI1.0.1.193.8 MB12 / 30 / 2009Tải về
Card Reader driverTI2.0.0.43.5 MB12 / 02 / 2008Tải về
Trình đọc thẻ (7412)TI1.22.0004.9 MB11 / 04 / 2009Tải về
Card Reader driverTI2.0.0.23.8 MB05 / 07 / 2009Tải về
Card Reader driverTI2.0.0.23.8 MB05 / 06 / 2009Tải về
Card Reader driverTI2.0.0.64.9 MB12 / 02 / 2008Tải về
CPU
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
CPU điều khiển AMD PowerNowAMD1.3.22.7 MB05 / 07 / 2009Tải về
CPU điều khiểnAMD1.3.2.02.7 MB12 / 02 / 2008Tải về
CPU điều khiểnAMD1.3.22.7 MB05 / 06 / 2009Tải về
LAN
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LANBroadcom9.25.0.033.9 MB12 / 30 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LANBroadcom9.25.0.033.9 MB05 / 06 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LANRealtek6.221.424.20095.4 MB05 / 07 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LANBroadcom9.25.0.030.7 MB12 / 02 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LANBroadcom9.25.0.033.9 MB05 / 07 / 2009Tải về
modem
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển Modem Agere EZ4 DockingAgere2.1.53743.1 KB05 / 07 / 2009Tải về
Modem DriverAgere2.1.53742.6 KB12 / 30 / 2009Tải về
Modem DriverAgere2.1.53697.8 KB12 / 02 / 2008Tải về
Modem DriverConexant7.47.00.001.8 MB12 / 30 / 2009Tải về
Modem DriverConexant7.47.00.001.6 MB12 / 02 / 2008Tải về
Modem DriverFoxconn7.471.8 MB05 / 06 / 2009Tải về
Modem DriverFoxconn7.471.8 MB05 / 07 / 2009Tải về
Modem DriverConexant7.58.00.002.1 MB12 / 02 / 2008Tải về
TouchPad
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển touchpadSynaptics7.12.13.05.1 MB12 / 02 / 2008Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics8.0.10.05.3 MB12 / 30 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics9.1.0.010.9 MB12 / 02 / 2008Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics8.0.10.05.3 MB05 / 07 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics8.0.10.05.3 MB05 / 06 / 2009Tải về
VGA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver VGAATI8.263.0135.2 MB12 / 02 / 2008Tải về
driver VGAATI8.31.100.3.2110.4 MB12 / 02 / 2008Tải về
driver VGAATI8.263.0.0135.5 MB12 / 30 / 2009Tải về
VGA Driver Đối với UMAATI8.593.100.6104.6 MB10 / 23 / 2009Tải về
driver VGAATI8.263135.2 MB05 / 07 / 2009Tải về
Mạng LAN không dây
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.1.0.902.6 MB12 / 02 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros4.2.2.71.6 MB12 / 02 / 2008Tải về
generic UG
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụng GenericAcer1.01.1 MB03 / 01 / 2010Tải về
Hướng dẫn sử dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụngAcer1.02.2 MB12 / 12 / 2008Tải về
BIOS
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
BIOSAcer32282.3 MB12 / 08 / 2008Tải về
Acer GridVista
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer GridVista ứng dụngAcer2.53.0209640.1 KB12 / 02 / 2008Tải về
Acer VCM
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer VCM (Voice Connection Manager) Ứng dụngAcer1.2.1.23.5 MB12 / 02 / 2008Tải về
Đơn Nhập Học
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer UpdaterAcer1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012Tải về
eDataSecurity
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eDataSecurityAcer2.00.307646.5 MB01 / 16 / 2009Tải về
eFramework
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Khung Acer Empowering TechnologyAcer2.03.202425.7 MB01 / 16 / 2009Tải về
ePerformance
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý ePerformanceAcer2.00.20073.6 MB01 / 16 / 2009Tải về
ePower
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý ePowerAcer2.00.20277.6 MB01 / 16 / 2009Tải về
ePresentation
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý ePresentationAcer2.00.20123.7 MB01 / 16 / 2009Tải về
eSetting
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eSettingAcer2.03.20174.6 MB01 / 16 / 2009Tải về
LaunchManager
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
LaunchManager ứng dụngDritek3.0.023.1 MB10 / 23 / 2009Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek1.05.1e2.1 MB12 / 30 / 2009Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek1.05.1e2.1 MB05 / 07 / 2009Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek1.05.12.1 MB05 / 06 / 2009Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek1.03.14.0 MB12 / 02 / 2008Tải về

Hiện tại không có bản vá lỗi cho hệ thống này.


Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *