Acer ICONIA W500P Tablet của Windows 7, Windows Drivers 8, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


Acer ICONIA W500 Tablet

Tải Acer ICONIA W500P Máy tính bảng Windows 7 32bit, Windows Drivers 8 32bit, Utilities, Update và Hướng dẫn sử dụng.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:

Tải vềNhà cung cấpMô tảphiên bảnKích thướcNgày
Tải vềRealtekAudio Driver6.0.1.630285.0 MB2011 / 03 / 11
Tải vềAtherosdriver Bluetooth7.2.0.5599.9 MB2011 / 03 / 11
Tải vềAtherosdriver Bluetooth7.4.0.115172.5 MB2012 / 03 / 27
Tải vềRealtekCard Reader driver6.1.7600.301269.5 MB2011 / 03 / 11
Tải vềBoschG cảm biến Driver1.0.0.596.3 KB2011 / 03 / 11
Tải vềSonixBàn phím điều khiển1.0.3.648.3 KB2011 / 03 / 11
Tải vềASIXTrình điều khiển mạng LAN5.12.4.011.7 MB2011 / 08 / 10
Tải vềEETIcảm ứng1.0.0.087.3 KB2011 / 03 / 11
Tải vềAMDdriver VGA8.861.0.0000157.2 MB2011 / 07 / 15
Tải vềAtherosWireless LAN Driver (AR5B95, AR9002WB-1NG)9.2.0.20627.7 MB2011 / 07 / 15
Tải vềAtherosWireless LAN Driver (AR5BWB225)9.2.0.46923.2 MB2012 / 03 / 27