Acer ICONIA W701P Tablet của Windows 8, Windows 8.1, Windows Drivers 10, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


Acer Iconia Tablet PC W701

tải về Acer ICONIA W701P Tablet PC Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:

Tải vềNhà cung cấpMô tảphiên bảnKích thướcNgày
Tải vềIntelSATA AHCI driver11.7.1.10018.6 MB2013 / 04 / 29
Tải vềIntelIntel iAMT điều khiển8.1.0.125247.9 MB2013 / 04 / 29
Tải vềRealtekAudio Driver6.0.1.6865193.8 MB2013 / 04 / 29
Tải vềAtherosdriver Bluetooth8.0.0.228223.4 MB2013 / 10 / 17
Tải vềRealtekCard Reader driver6.2.9200.2812717.2 MB2013 / 04 / 29
Tải vềIntelchipset driver9.3.0.10212.9 MB2013 / 04 / 29
Tải vềAcerTrình điều khiển Cradle13.02.0529.409518.6 MB2013 / 06 / 04
Tải vềHuaweiGPS1.1.4.028.9 MB2013 / 04 / 29
Tải vềIntelHub Sensor1.0.0.211.6 MB2013 / 04 / 29
Tải vềIntelDPTF6.0.5.10805.2 MB2013 / 04 / 29
Tải vềIntelDFU Sensor6.2.8250.02.5 MB2013 / 04 / 29