ACER ONE 14 Z1402 máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows Drivers 10, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


Máy tính xách tay Acer ONE 14 Z1402

Tải về ACER ONE 14 Z1402 Máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:

Tải vềMô tảphiên bảnKích thướcNgày
Tải vềRealtek Audio Driver6.0.1.7404172.7 MB2015 / 07 / 16
Tải vềDriver Realtek Bluetooth1.3.853.357.5 MB2015 / 07 / 16
Tải vềRealtek Card Reader Driver (Broadwell)6.3.9600.2124710.5 MB2015 / 07 / 16
Tải vềIntel Chipset Driver10.0.213.9 MB2015 / 07 / 16
Tải vềDriver Realtek LAN8.24.1218.20135.8 MB2015 / 07 / 16
Tải vềSynaptics Touchpad Driver18.1.45.0164.3 MB2015 / 07 / 16
Tải vềSentelic Touchpad driver9.4.9.120.0 MB2015 / 07 / 16
Tải vềIntel Turbo Boost điều khiển10.0.30.105470.0 MB2015 / 07 / 16
Tải vềIntel VGA Driver (Broadwell)10.18.14.4156115.0 MB2015 / 07 / 16
Tải vềDriver Realtek Wireless LAN1027.6.417.201540.4 MB2015 / 07 / 16

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *