ACER SPIN 7 SP714-51 máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


ACER SPIN 7 SP714-51 Laptop

Tải về ACER SPIN 7 SP714-51 Laptop dùng Windows 10 64bit Trình điều khiển và Ứng dụng Hướng dẫn sử dụng.


Mô tảphiên bảnNgàyTải về
Intel SATA AHCI điều khiển15.2.0.10202017/02/21TẢI
Realtek Audio Driver6.0.1.79892017/02/21TẢI
Driver Intel Bluetooth19.11.1639.6492017/02/21TẢI
Atheros Bluetooth Driver (NFA344)10.0.0.2782017/02/21TẢI
Intel Chipset Driver10.1.1.382017/02/21TẢI
VBulletin động Intel và Khung điều khiển nhiệt8.2.11000.29962017/02/21TẢI
Synaptics vân tay điều khiển5.5.3400.542017/02/21TẢI
Intel tiếp Serial IO driver30.100.1633.32017/02/21TẢI
Synaptics Touchpad Driver19.3.4.332017/02/21TẢI
Intel Turbo Boost điều khiển11.6.0.10152017/02/21TẢI
Intel điều khiển VGA21.20.16.45262017/02/21TẢI
Intel Buttons ảo1.1.0.212017/02/21TẢI
Driver Intel Wireless LAN19.10.0.92017/02/21TẢI
Atheros Wireless LAN Driver (NFA344)12.0.0.2782017/02/21TẢI
Mô tảphiên bảnNgàyTải về
Acer ứng dụng truy cập nhanh2.01.30062016/09/26TẢI
Mô tảphiên bảnNgàyTải về
Acer 1. Cập nhật touchpad HID.1.062017/02/15TẢI
Acer 1. Cải thiện hiệu suất hệ thống.1.032016/12/14TẢI
Acer 1. Cập nhật EC để V1.02.1.022016/10/12TẢI
Mô tảphiên bảnNgàyTải về
Acer Pin MSDS UN383 CNA COO cho vận tải hàng không12016/12/19TẢI
Acer Hướng dẫn sử dụng W1022017/02/02TẢI