ACER SWIFT 7 SF713-51 máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


ACER SWIFT 7 SF713-51 Laptop

Tải về ACER SWIFT 7 SF713-51 Laptop dùng Windows 10 64bit Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Mô tảphiên bảnNgàyTải về
Intel SATA AHCI điều khiển15.2.0.10202016/12/06TẢI
Realtek Audio Driver6.0.1.79102016/12/06TẢI
Driver Intel Bluetooth19.11.1639.6492016/12/06TẢI
Atheros Bluetooth Driver (NFA344)10.0.0.2782016/12/06TẢI
Intel Chipset Driver10.1.1.382016/12/06TẢI
VBulletin động Intel và Khung điều khiển nhiệt8.2.11000.29962016/12/06TẢI
Synaptics vân tay điều khiển5.5.3400.542017/08/14TẢI
Intel tiếp Serial IO driver30.100.1633.32016/12/06TẢI
Synaptics Touchpad Driver19.3.4.332016/12/06TẢI
Intel Turbo Boost điều khiển11.6.0.10152016/12/06TẢI
Intel điều khiển VGA21.20.16.45262016/12/06TẢI
Driver Intel Wireless LAN19.10.0.92016/12/06TẢI
Atheros Wireless LAN Driver (NFA344)12.0.0.2782016/12/06TẢI
Mô tảphiên bảnNgàyTải về
Acer ứng dụng truy cập nhanh2.01.30072016/09/26TẢI
Mô tảphiên bảnNgàyTải về
Acer BIOS1.132017/08/22TẢI
Acer 1.Update EC V1.07 để tinh chỉnh thông tin pin.1.122017/04/18TẢI
Acer 1. Cập nhật touchpad HID.1.062017/02/15TẢI
Acer 1. Cải thiện hiệu suất hệ thống.1.032017/01/18TẢI
Mô tảphiên bảnNgàyTải về
Acer Pin MSDS UN383 CNA COO cho vận tải hàng không12016/12/15TẢI
Hướng dẫn an toàn của Acer12017/06/09TẢI
Acer Hướng dẫn sử dụng W1012017/07/07TẢI