Acer TravelMate 5210 Máy tính xách tay WinXP, Vista Trình điều khiển, Tiện ích


Acer TravelMate 5210 Máy tính xách tay

tải về Acer TravelMate 5210 Máy tính xách tay Windows XP 32bit, Vista 32 / 64bit, tiện ích, cập nhật và hỗ trợ tài liệu.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:


Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
Âm thanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Audio DriverRealtek6.0.1.533430.5 MB12 / 05 / 2008Tải về
Audio DriverRealtek10.0.560542.4 MB12 / 05 / 2008Tải về
Audio DriverRealtek5.10.0.525724.2 MB12 / 05 / 2008Tải về
Audio DriverRealtek10.0.560542.4 MB12 / 05 / 2008Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.533431.0 MB04 / 14 / 2010Tải về
Audio DriverRealtek5.10.0.527324.2 MB12 / 05 / 2008Tải về
Bluetooth
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver BluetoothBroadcom5.1.2535.071.4 MB12 / 05 / 2008Tải về
driver BluetoothWIDCOMM5.01.150071.3 MB12 / 05 / 2008Tải về
driver BluetoothFoxconn5.1.2535.044.2 MB04 / 14 / 2010Tải về
driver BluetoothBroadcom6.0.1.310043.9 MB12 / 05 / 2008Tải về
Máy Chụp Hình
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Máy ảnh điều khiểnLoại bò rừng6.96.0.0611.6 MB12 / 05 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnLoại bò rừng1.0.0.192.1 MB12 / 05 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.7.8.0035.7 MB04 / 14 / 2010Tải về
Máy ảnh điều khiểnLoại bò rừng6.64.0.044.5 MB04 / 14 / 2010Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin1.0.0.442.5 MB12 / 05 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnLoại bò rừng6.96.0.149.7 MB12 / 05 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnLoại bò rừng5.0.0.83.6 MB12 / 05 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnLoại bò rừng5.0.0.1010.7 MB12 / 05 / 2008Tải về
Cardbus
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Thẻ Bus DriverENE5.1.0.2600.2010526.7 KB12 / 05 / 2008Tải về
Thẻ Bus DriverENE5.1.0.2600.2010526.5 KB12 / 05 / 2008Tải về
Thẻ Bus DriverENE5.1.2600.3000353.2 KB12 / 05 / 2008Tải về
cardreader
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Card Reader driverENE2.0.0.0731.4 KB04 / 14 / 2010Tải về
Chipset
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
chipset driverATI8.25178.5 MB12 / 05 / 2008Tải về
chipset driverATI8.251.06042778.5 MB12 / 05 / 2008Tải về
CIR
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
CIR (Consumer IR) DriverRealtek5.649.0615.20064.8 MB12 / 05 / 2008Tải về
CPU
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
CPU điều khiểnAMD1.3.1.02.7 MB12 / 05 / 2008Tải về
CPU điều khiểnAMD1.3.1.02.7 MB12 / 05 / 2008Tải về
CÂY THÔNG
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
FIR điều khiểnSMSC6.0.4000.14.0 MB12 / 05 / 2008Tải về
FIR điều khiểnSMC5.1.3600.73.0 MB12 / 05 / 2008Tải về
FIR điều khiểnSMC5.1.3600.73.0 MB12 / 05 / 2008Tải về
FIR điều khiểnSMC6.0.4000.14.0 MB04 / 14 / 2010Tải về
LAN
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LANRealtek5.649.0615.20064.8 MB01 / 27 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LANRealtek5.635.923.20052.3 MB12 / 05 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LANRealtek6.100.1106.20063.8 MB04 / 14 / 2010Tải về
LAN Driver (GigaLan)Realtek6.187.1121.20063.9 MB04 / 14 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LANRealtek6.187.1121.20063.8 MB12 / 05 / 2008Tải về
modem
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Modem DriverFoxconn7.62.0.01.7 MB12 / 05 / 2008Tải về
Modem DriverFoxconn7.51.0.01.6 MB12 / 05 / 2008Tải về
Modem DriverFoxconn7.58.0.02.1 MB12 / 05 / 2008Tải về
Modem DriverConexant7.58.002.5 MB04 / 14 / 2010Tải về
TouchPad
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển touchpadSynaptics8.2.19.05.2 MB12 / 05 / 2008Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics9.0.3.022.9 MB04 / 14 / 2010Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics8.2.19.010.0 MB12 / 05 / 2008Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics9.0.322.9 MB12 / 05 / 2008Tải về
TV Tuner
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
TV Tuner Driver (M103)AverMedia3.5.64.371.3 MB04 / 14 / 2010Tải về
TV Tuner điều khiểnAverMedia2.1.0.191.4 MB12 / 05 / 2008Tải về
TV Tuner điều khiểnAverMedia15.3.3.23.541.2 MB12 / 05 / 2008Tải về
TV Tuner điều khiểnAverMedia1.0.2.34613.3 KB12 / 05 / 2008Tải về
TV Tuner điều khiểnAverMedia2.1.0.191.4 MB12 / 05 / 2008Tải về
TV Tuner điều khiểnAverMedia1.0.2.34613.3 KB12 / 05 / 2008Tải về
TV Tuner Driver (M115)AverMedia4.5.64.081.5 MB04 / 14 / 2010Tải về
TV Tuner điều khiểnAverMedia3.3.23.202.6 MB12 / 05 / 2008Tải về
TV Tuner Driver (M104)AverMedia2.2.0.13967.0 KB04 / 14 / 2010Tải về
VGA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver VGAATI8.332105.1 MB12 / 05 / 2008Tải về
driver VGAATI8.362114.3 MB12 / 05 / 2008Tải về
driver VGAATI8.31.100.3.2.183.8 MB04 / 14 / 2010Tải về
Mạng LAN không dây
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom4.102.15.532.9 MB12 / 05 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom4.10.40.073.3 MB12 / 05 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros5.3.0.673.0 MB12 / 05 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.1.0.902.6 MB12 / 05 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros5.1.1.92.2 MB12 / 05 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom4.102.15.563.0 MB04 / 14 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.1.0.902.6 MB04 / 14 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros4.2.2.71.6 MB12 / 05 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom4.100.15.52.6 MB08 / 17 / 2009Tải về
generic UG
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụng GenericAcer1.0640.4 KB03 / 01 / 2010Tải về
Hướng dẫn sử dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụngAcer1.01.5 MB12 / 12 / 2008Tải về
BIOS
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
BIOSAcerv3.132.4 MB03 / 31 / 2009Tải về
BIOSAcerV2.842.3 MB12 / 08 / 2008Tải về
Acer GridVista
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer GridVista ứng dụngAcer2.53.0209640.1 KB12 / 05 / 2008Tải về
Acer GridVista ứng dụngAcer2.61.1021.1 MB12 / 05 / 2008Tải về
eDataSecurity
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eDataSecurityAcer2.8.435441.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
eFramework
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Khung Acer Empowering TechnologyAcer2.5.300512.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
eLock
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eLockAcer2.5.30064.9 MB12 / 04 / 2008Tải về
eNet
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eNetAcer2.6.30057.9 MB12 / 04 / 2008Tải về
ePower
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý ePowerAcer2.5.300710.8 MB12 / 04 / 2008Tải về
ePresentation
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý ePresentationAcer2.5.30033.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
eSetting
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eSettingAcer2.5.30047.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
LaunchManager
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer LaunchManager ứng dụngDritek1.10.12.3 MB12 / 05 / 2008Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek1.12.12.3 MB12 / 05 / 2008Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.052.7 MB12 / 05 / 2008Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek2.0.032.7 MB04 / 14 / 2010Tải về

Hiện tại không có bản vá lỗi cho hệ thống này.


Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *