Acer TravelMate 5320 Máy tính xách tay WinXP, Vista, Win7 điều khiển, Tiện ích


Acer TravelMate 5320 Máy tính xách tay

tải về Acer TravelMate 5320 Máy tính xách tay Windows XP 32 / 64bit, Vista 32 / 64bit, Drivers Win7 32 / 64bit, tiện ích, Update và tài liệu hỗ trợ.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:


Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
AHCI
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
SATA AHCI driverIntel7.5.0.101719.9 MB12 / 12 / 2008Tải về
SATA AHCI driverIntel7.8.0.101225.0 MB12 / 12 / 2008Tải về
SATA AHCI driverIntel7.8.0.101225.0 MB12 / 12 / 2008Tải về
Âm thanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Audio DriverRealtek6.0.1.554331.4 MB12 / 12 / 2008Tải về
Audio DriverRealtek5.10.0.542324.5 MB12 / 12 / 2008Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.554338.3 MB12 / 12 / 2008Tải về
Bluetooth
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver BluetoothFoxconn6.1.0.200027.1 MB12 / 12 / 2008Tải về
driver BluetoothWIDCOMM5.1.0.330041.0 MB12 / 12 / 2008Tải về
driver BluetoothFoxconn6.1.0.200031.9 MB12 / 12 / 2008Tải về
máy chụp ảnh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Máy ảnh điều khiểnLoại bò rừng7.64.701.137.6 MB12 / 12 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnLoại bò rừng2.0.0.202.1 MB12 / 12 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.8.32.50019.9 MB12 / 12 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin2.0.614.3 MB12 / 12 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.8.32.5005.6 MB12 / 12 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnLoại bò rừng7.32.712.019.7 MB12 / 12 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.8.32.5005.6 MB12 / 12 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnLoại bò rừng7.32.701.139.7 MB12 / 12 / 2008Tải về
cardreader
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Card Reader driverTI2.0.0.85.0 MB12 / 12 / 2008Tải về
Card Reader Driver (TI7412)TI2.0.0.86.1 MB11 / 10 / 2009Tải về
Card Reader driverTI1.0.1.206.1 MB12 / 12 / 2008Tải về
Card Reader driverTI2.0.0.86.1 MB12 / 12 / 2008Tải về
Chipset
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
chipset driverIntel8.7.0.10052.0 MB12 / 12 / 2008Tải về
chipset driverIntel8.2.0.10122.0 MB12 / 12 / 2008Tải về
chipset driverIntel8.7.0.10052.0 MB12 / 12 / 2008Tải về
vân tay
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển vân tayAuthenTec6.2.3985.9 MB09 / 23 / 2009Tải về
Trình điều khiển vân tayAuthenTec6.2.56108.8 MB10 / 01 / 2009Tải về
LAN
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LANBroadcom10.46.0.04.7 MB12 / 12 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LANBroadcom10.46.0.04.7 MB12 / 12 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LANBroadcom10.26.0.04.7 MB12 / 12 / 2008Tải về
modem
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Modem DriverAgere2.1.77.9676.8 KB12 / 12 / 2008Tải về
Modem DriverFoxconn7.62.0.02.1 MB12 / 12 / 2008Tải về
Modem DriverConexant7.62.0.01.7 MB12 / 12 / 2008Tải về
Modem DriverFoxconn7.62.0.02.6 MB12 / 12 / 2008Tải về
Loại khác
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển khác (hồng ngoại)Acer6.0.6001.1800035.8 KB11 / 10 / 2009Tải về
TouchPad
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển touchpadSynaptics11.0.2.025.1 MB12 / 12 / 2008Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics10.0.15.06.2 MB12 / 12 / 2008Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics10.0.15.024.2 MB12 / 12 / 2008Tải về
VGA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver VGAIntel7.14.10.131815.1 MB12 / 12 / 2008Tải về
driver VGANVIDIA7.15.11.565468.7 MB12 / 12 / 2008Tải về
driver VGANVIDIA6.14.11.567666.9 MB12 / 12 / 2008Tải về
driver VGAIntel7.14.10.131811.3 MB12 / 12 / 2008Tải về
driver VGAATI8.47771.6 MB12 / 12 / 2008Tải về
driver VGAIntel6.14.10.483716.4 MB12 / 12 / 2008Tải về
driver VGAATI8.479.1.172.8 MB12 / 12 / 2008Tải về
driver VGAATI8.474136.0 MB10 / 01 / 2009Tải về
driver VGANVIDIA7.15.11.565455.9 MB12 / 12 / 2008Tải về
driver VGAATI8.47477.1 MB12 / 12 / 2008Tải về
Mạng LAN không dây
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.2.0.2152.9 MB12 / 12 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom4.170.25.124.1 MB12 / 12 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel11.5.0.3439.4 MB12 / 12 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom4.170.25.1910.8 MB12 / 12 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel11.1.1.1133.1 MB12 / 12 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel11.5.0.3436.0 MB12 / 12 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros5.3.0.452.7 MB12 / 12 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom4.170.25.1910.8 MB12 / 12 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.2.0.2152.9 MB12 / 12 / 2008Tải về
generic UG
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụng GenericAcer1.0640.4 KB03 / 01 / 2010Tải về
Hướng dẫn sử dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụngAcer1.03.8 MB12 / 11 / 2008Tải về
Hướng dẫn sử dụngAcer1.03.1 MB12 / 12 / 2008Tải về
BIOS
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
BIOSAcerv1.351.0 MB12 / 08 / 2008Tải về
Acer GridVista
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer GridVista ứng dụngAcer2.68.6221.7 MB12 / 12 / 2008Tải về
Acer GridVista ứng dụngAcer2.72.3171.8 MB12 / 12 / 2008Tải về
Acer GridVista ứng dụngAcer2.72.3171.8 MB12 / 12 / 2008Tải về
Đăng ký nhập học
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer UpdaterAcer1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012Tải về
eDataSecurity
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eDataSecurityAcer2.8.436147.3 MB12 / 04 / 2008Tải về
Acer ứng dụng quản lý eDataSecurityAcer2.2.509750.1 MB12 / 04 / 2008Tải về
Acer ứng dụng quản lý eDataSecurityAcer2.8.435441.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
eFramework
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Khung Acer Empowering TechnologyAcer2.3.400326.6 MB12 / 04 / 2008Tải về
Khung Acer Empowering TechnologyAcer2.5.401116.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
Khung Acer Empowering TechnologyAcer2.5.430118.0 MB12 / 04 / 2008Tải về
eLock
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eLockAcer2.1.40034.5 MB12 / 04 / 2008Tải về
Acer ứng dụng quản lý eLockAcer2.5.40118.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
Acer ứng dụng quản lý eLockAcer2.5.43028.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
eNet
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eNetAcer2.5.400332.3 MB12 / 04 / 2008Tải về
Acer ứng dụng quản lý eNetAcer2.6.43049.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
Acer ứng dụng quản lý eNetAcer2.6.40099.2 MB12 / 04 / 2008Tải về
ePower
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý ePowerAcer2.5.402511.1 MB12 / 04 / 2008Tải về
Acer ứng dụng quản lý ePowerAcer2.0.40037.7 MB12 / 04 / 2008Tải về
Acer ứng dụng quản lý ePowerAcer2.5.431111.1 MB12 / 04 / 2008Tải về
ePresentation
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý ePresentationAcer2.0.40003.7 MB12 / 04 / 2008Tải về
Acer ứng dụng quản lý ePresentationAcer2.5.43005.8 MB12 / 04 / 2008Tải về
Acer ứng dụng quản lý ePresentationAcer2.5.40024.0 MB12 / 04 / 2008Tải về
eRecovery
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer eRecovery Management ApplicationAcer2.5.401515.3 MB12 / 04 / 2008Tải về
Acer eRecovery Management ApplicationAcer2.5.430415.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
eSetting
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eSettingAcer2.5.40168.2 MB12 / 04 / 2008Tải về
Acer ứng dụng quản lý eSettingAcer2.3.40055.8 MB12 / 04 / 2008Tải về
Acer ứng dụng quản lý eSettingAcer2.5.43028.2 MB12 / 04 / 2008Tải về
LaunchManager
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.133.3 MB12 / 12 / 2008Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek3.0.0.034.5 MB12 / 09 / 2009Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.153.3 MB12 / 12 / 2008Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.153.3 MB12 / 12 / 2008Tải về

Hiện tại không có bản vá lỗi cho hệ thống này.


Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *