Acer TravelMate 650 Máy tính xách tay của Windows 2000, Drivers XP, tiện ích


Acer TravelMate 650 Máy tính xách tay

tải về Acer TravelMate 650 Máy tính xách tay của Windows 2000, XP Drivers, tiện ích, cập nhật và hỗ trợ tài liệu.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:


Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
Âm thanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Audio DriverRealtek3.37.119.3 MB02 / 13 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek3.37.119.3 MB02 / 13 / 2009Tải về
Bluetooth
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver BluetoothWIDCOMM1.4.3.420.1 MB02 / 13 / 2009Tải về
driver BluetoothWIDCOMM1.4.3.420.1 MB02 / 13 / 2009Tải về
Cardbus
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Thẻ Bus DriverO25.1.2600.028.1 KB02 / 13 / 2009Tải về
Thẻ Bus DriverO25.00.2183.128.1 KB02 / 13 / 2009Tải về
Chipset
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
chipset driverIntel3.0.10.01.7 MB02 / 13 / 2009Tải về
chipset driverIntel3.0.10.01.7 MB02 / 13 / 2009Tải về
LAN
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LANBroadcom3.4.8698.5 KB02 / 13 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LANBroadcom3.4.8698.3 KB02 / 13 / 2009Tải về
modem
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Modem DriverAgere2.1.20653.9 KB02 / 13 / 2009Tải về
Modem DriverAgere2.1.20653.9 KB02 / 13 / 2009Tải về
Thẻ thông minh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển Samrt Thẻ360degree1.012.6 MB02 / 13 / 2009Tải về
Trình điều khiển Samrt ThẻO21.0.6.56.0 MB02 / 13 / 2009Tải về
Trình điều khiển Samrt ThẻO21.0.6.56.0 MB02 / 13 / 2009Tải về
Trình điều khiển Samrt Thẻ360degree1.012.6 MB02 / 13 / 2009Tải về
TouchPad
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển touchpadSynaptics7.2.07.3 MB02 / 13 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics7.2.07.3 MB02 / 13 / 2009Tải về
USB
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
USB driverVIA5.1.2600.412.1 MB02 / 13 / 2009Tải về
USB driverVIA5.0.2195.56522.1 MB02 / 13 / 2009Tải về
VGA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver VGAATI6.14.10.637820.3 MB02 / 13 / 2009Tải về
driver VGAATI6.14.10.637820.3 MB02 / 13 / 2009Tải về
Mạng LAN không dây
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAcer2.11.007.212108.5 MB02 / 13 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAcer2.11.007.212108.5 MB02 / 13 / 2009Tải về

Vui lòng nhấp vào liên kết dưới đây (s) để xem danh sách các hướng dẫn sử dụng có sẵn.TravelMate650

Hiện tại không có tải BIOS cho hệ thống này.

LaunchManager
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer LaunchManager ứng dụngAcer1.12604.2 KB02 / 13 / 2009Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngAcer1.12599.3 KB02 / 13 / 2009Tải về

Hiện tại không có bản vá lỗi cho hệ thống này.


Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *