Acer TravelMate 6593, 6593G Máy tính xách tay WinXP, Vista, Win7 điều khiển, Tiện ích


Acer TravelMate 6593G Máy tính xách tay

tải về Acer TravelMate 6593, 6593G Máy tính xách tay Windows XP 32bit, Vista 32 / 64bit, Windows Drivers 7 32 / 64bit, tiện ích, cập nhật và hỗ trợ tài liệu.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:


Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
3G
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
3G Mô-đun điều khiểnTùy chọn4.0.5.034.7 MB12 / 03 / 2008Tải về
3G Mô-đun điều khiển (GTM380E)Tùy chọn4.0.17.010.1 MB10 / 22 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiểnTùy chọn4.0.5.034.7 MB12 / 03 / 2008Tải về
3G Mô-đun điều khiểnTùy chọn4.0.5.034.7 MB12 / 03 / 2008Tải về
AHCI
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
SATA AHCI Driver (F6 Floppy)Intel9.6.0.1014600.0 KB10 / 05 / 2010Tải về
SATA AHCI driverIntel8.2.0.100153.8 MB12 / 03 / 2008Tải về
AMT
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Intel iAMT điều khiểnIntel5.4.0.107472.0 MB12 / 03 / 2008Tải về
Intel iAMT điều khiểnIntel5.4.0.107472.0 MB12 / 03 / 2008Tải về
Intel iAMT điều khiểnIntel5.4.0.107472.0 MB12 / 03 / 2008Tải về
Intel iAMT điều khiểnIntel5.4.1.10164.6 MB10 / 26 / 2009Tải về
Intel iAMT Driver (MEI)Intel4.2.0.10081.5 MB10 / 26 / 2009Tải về
Âm thanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Audio DriverRealtek6.0.1.564842.7 MB12 / 03 / 2008Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.564842.7 MB12 / 03 / 2008Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.591158.5 MB10 / 23 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.564842.7 MB12 / 03 / 2008Tải về
Bluetooth
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver BluetoothFoxconn5.1.0.330096.6 MB12 / 03 / 2008Tải về
driver BluetoothFoxconn6.0.1.630049.0 MB12 / 03 / 2008Tải về
driver BluetoothBroadcom5.5.0.7000102.4 MB07 / 01 / 2009Tải về
driver BluetoothBroadcom6.2.0.970057.5 MB10 / 22 / 2009Tải về
driver BluetoothAcer5.5.0.8200102.5 MB03 / 12 / 2010Tải về
driver BluetoothBroadcom6.2.0.880056.7 MB07 / 01 / 2009Tải về
driver BluetoothFoxconn6.0.1.630049.1 MB12 / 03 / 2008Tải về
máy chụp ảnh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.8.33.5015.6 MB12 / 03 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnChicony5.8.33.4026.3 MB12 / 03 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnChicony1.1.57.4092.7 MB12 / 03 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin2.0.82.8 MB12 / 03 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnChicony1.1.82.4162.8 MB10 / 23 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnChicony1.1.57.4092.7 MB12 / 03 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin2.0.82.8 MB12 / 03 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.2.7.13.3 MB10 / 26 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnChicony1.1.57.4092.7 MB12 / 03 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.8.52.46.6 MB11 / 26 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin2.0.82.8 MB12 / 03 / 2008Tải về
cardreader
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Card Reader driverO23.24.18.5 MB12 / 03 / 2008Tải về
Card Reader driverO23.24.18.5 MB12 / 03 / 2008Tải về
Card Reader driverO23.24.18.5 MB12 / 03 / 2008Tải về
Card Reader driverO23.31.0215.3 MB12 / 18 / 2009Tải về
Chipset
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
chipset driverIntel8.7.0.10072.1 MB12 / 03 / 2008Tải về
chipset driverIntel8.7.0.10072.1 MB12 / 03 / 2008Tải về
chipset driverIntel8.7.0.10072.1 MB12 / 03 / 2008Tải về
chipset driverIntel9.1.1.10154.7 MB10 / 23 / 2009Tải về
vân tay
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển vân tayUPEK1.9.2.011195.2 MB06 / 09 / 2009Tải về
Trình điều khiển vân tayUPEK6.2.56117.8 MB02 / 22 / 2010Tải về
Trình điều khiển vân tayUPEK6.2.48113.9 MB02 / 22 / 2010Tải về
Trình điều khiển vân tayUPEK6.2.56117.8 MB02 / 24 / 2010Tải về
LAN
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LANIntel10.0.6.08.1 MB10 / 23 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LANIntel9.50.14.07.1 MB12 / 03 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LANIntel9.50.14.07.1 MB12 / 03 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LANIntel9.50.14.07.1 MB12 / 03 / 2008Tải về
MgmtEngine
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
ME (Management Engine) điều khiểnIntel4.0.1.10741.6 MB12 / 03 / 2008Tải về
ME (Management Engine) điều khiểnIntel4.0.1.10741.6 MB12 / 03 / 2008Tải về
ME (Management Engine) điều khiểnIntel4.0.1.10741.6 MB12 / 03 / 2008Tải về
modem
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Modem DriverConexant7.62.0.02.1 MB12 / 03 / 2008Tải về
Modem DriverConexant7.62.0.02.6 MB12 / 03 / 2008Tải về
Modem DriverConexant7.62.0.01.7 MB12 / 03 / 2008Tải về
SATA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển SATA AHCIIntel8.9.0.102321.4 MB10 / 22 / 2009Tải về
Thẻ thông minh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển Samrt ThẻO23.0.1.62.3 MB12 / 03 / 2008Tải về
Trình điều khiển Samrt ThẻO23.0.1.62.3 MB12 / 03 / 2008Tải về
Card Driver thông minhO23.0.1.64.8 MB10 / 22 / 2009Tải về
Trình điều khiển Samrt ThẻO23.0.1.62.4 MB12 / 03 / 2008Tải về
TouchPad
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển touchpadSynaptics11.0.2.025.1 MB12 / 03 / 2008Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics11.0.2.025.1 MB12 / 03 / 2008Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics13.2.2.028.2 MB10 / 21 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics11.0.2.025.1 MB12 / 03 / 2008Tải về
TPM
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
TPM (Trusted Platform Module) DriverInfineon3.657.7 MB10 / 22 / 2009Tải về
TPM (Trusted Platform Module) DriverInfineon2.0092.9 MB06 / 09 / 2009Tải về
VGA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver VGAATI8.563.1.2156.5 MB07 / 29 / 2009Tải về
driver VGAATI8.479.1.0165.7 MB12 / 03 / 2008Tải về
VGA Driver cho M82 M86ATI8.633110.9 MB10 / 23 / 2009Tải về
driver VGAATI8.563.1.2111.8 MB07 / 29 / 2009Tải về
driver VGAATI8.479.1.0112.6 MB07 / 15 / 2009Tải về
driver VGAIntel7.15.10.150819.1 MB12 / 03 / 2008Tải về
driver VGAIntel7.15.10.150816.9 MB12 / 03 / 2008Tải về
driver VGAIntel6.14.10.496419.2 MB12 / 03 / 2008Tải về
Mạng LAN không dây
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Wireless LAN Driver (5100 / 5300 / 5150 / 5350)Intel12.4.1.114.8 MB10 / 21 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel12.0.0.73202.7 MB12 / 03 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel12.0.0.73202.7 MB12 / 03 / 2008Tải về
Wireless LAN Driver (XB63_ HB93_HB95_AR5B91)Atheros8.0.0.1715.4 MB10 / 23 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel13.3.0.24264.9 MB08 / 17 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel12.0.0.73202.7 MB12 / 03 / 2008Tải về
generic UG
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụng GenericAcer1.01.0 MB05 / 19 / 2009Tải về
Hướng dẫn nhanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn khởi động nhanh chóngAcer1.0929.8 KB05 / 20 / 2009Tải về
Hướng dẫn sử dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Pre-Install Intel® AHCI Driver cho hệ thống Windows XP ® hànhAcer1.084.7 KB10 / 05 / 2010Tải về
BIOS
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
BIOSAcerv1.046.2 MB12 / 08 / 2008Tải về
BIOSAcer1.208.8 MB07 / 12 / 2012Tải về
BIOSAcer1.169.1 MB12 / 30 / 2009Tải về
BIOSAcer1.138.6 MB11 / 17 / 2009Tải về
BIOSAcer1.1112.1 MB06 / 03 / 2009Tải về
Đơn Nhập Học
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer UpdaterAcer1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012Tải về
eDataSecurity
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eDataSecurityAcer3.0.306547.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
eFramework
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Khung Acer Empowering TechnologyAcer3.0.30108.6 MB12 / 04 / 2008Tải về
ePower
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý ePowerAcer2.0.50067.7 MB08 / 18 / 2009Tải về
Acer ứng dụng quản lý ePowerAcer3.0.301510.8 MB12 / 04 / 2008Tải về
eRecovery
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer eRecovery Management ApplicationAcer3.0.301418.0 MB12 / 04 / 2008Tải về
eSetting
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eSettingAcer3.0.301111.6 MB12 / 04 / 2008Tải về
LaunchManager
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
LaunchManager ứng dụngDritek3.0.024.1 MB10 / 01 / 2009Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.013.4 MB12 / 03 / 2008Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.013.4 MB12 / 03 / 2008Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.013.4 MB12 / 03 / 2008Tải về

Hiện tại không có bản vá lỗi cho hệ thống này.


Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *