ASUS A550VC máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows Drivers 8.1, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


ASUS X550VC Máy tính xách tay

Tải về ASUS A550VC Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows Drivers 8.1, tiện ích, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Chipset (1)

Version V9.3.0.1026

Mô tả Intel INF Update Driver
Kích thước tập tin
4,29 (MBytes)
2013.03.25 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
Audio / Sound (1)

Version V6.0.1.6937

Mô tả Realtek Audio Driver
Kích thước tập tin
154,36 (MBytes)
2013.07.12 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
VGA / Video / Hiển thị (3)

Version V9.18.13.1193

Mô tả nVidia Graphics Driver
Hãy gỡ bỏ phiên bản cũ của trình điều khiển NVIDIA VGA và cài đặt NVIDIA VGA V9.18.13.XXXX lái xe hoặc trên phiên bản dưới môi trường Windows 7 trước khi nâng cấp lên Windows 8.
Kích thước tập tin
316,31 (MBytes)
2013.08.08 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V9.18.13.1134

Mô tả nVidia Graphics Driver
Hãy gỡ bỏ phiên bản cũ của trình điều khiển NVIDIA VGA và cài đặt NVIDIA VGA V9.18.13.XXXX lái xe hoặc trên phiên bản dưới môi trường Windows 7 trước khi nâng cấp lên Windows 8.
Kích thước tập tin
235,54 (MBytes)
2013.07.12 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
LAN (1)

Version V7.061.0612.2012

Mô tả Driver Realtek LAN
Kích thước tập tin
5,83 (MBytes)
2013.07.12 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
USB (1)

Version V1.0.7.248

Mô tả Intel USB3.0 điều khiển
Kích thước tập tin
5,34 (MBytes)
2013.07.12 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
Không dây (4)

Version V5.0.44.0

Mô tả Ralink Wireless Lan Driver và ứng dụng
Kích thước tập tin
22,68 (MBytes)
2014.03.18 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V6.30.223.215

Mô tả Broadcom Wireless Lan Driver và ứng dụng
Kích thước tập tin
22,06 (MBytes)
2014.03.07 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
BlueTooth (4)

Version V11.0.752.0

Mô tả lái xe Ralink BlueTooth
Kích thước tập tin
83,35 (MBytes)
2014.03.18 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V6.5.1.4800

Mô tả điều khiển Broadcom Bluetooth
Kích thước tập tin
243,23 (MBytes)
2014.03.07 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *