ASUSPRO B9448UA máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


ASUSPRO B9448UA Laptop

Tải về ASUS B9448UA Laptop dùng Windows 10 64bit Trình điều khiển và Ứng dụng Hướng dẫn sử dụng.


VGA / Video / Hiển thị (1)
Intel Graphics Driver
2017 / 01 / 05 cập nhật, phiên bản V21.20.16.4541.02, 240.41 MBytes
BIOS (4)
BIOS 302
Tối ưu hóa hiệu năng hệ thống
2017 / 07 / 11 cập nhật, phiên bản 302, 4.39 MBytes
BIOS 303
Tối ưu hóa cài đặt của các khả năng cổng USB Loại C
2017 / 05 / 26 cập nhật, phiên bản 303, 4.25 MBytes
BIOS 301
Tối ưu hóa hiệu năng hệ thống
2017 / 02 / 23 cập nhật, phiên bản 301, 4.37 MBytes
BIOS 301
Tối ưu hóa hiệu năng hệ thống
2017 / 02 / 23 cập nhật, phiên bản 301, 4.23 MBytes
Audio / Sound (2)
Realtek Audio Driver
2017 / 01 / 05 cập nhật, phiên bản V6.0.1.8098, 203.33 MBytes
Realtek Audio Driver
2017 / 01 / 05 cập nhật, phiên bản V6.0.1.7977, 237.38 MBytes
TouchPad / Mouse (2)
ASUS Smart Gesture (Touchpad Driver)
Vui lòng cập nhật ATK Package V1.0.0020 hay muộn trước
2016 / 12 / 07 cập nhật, phiên bản V4.0.17, 55.24 MBytes
ASUS Smart Gesture (Touchpad Driver)
Vui lòng cập nhật ATK Package V1.0.0020 hay muộn trước
2016 / 11 / 02 cập nhật, phiên bản V4.0.16, 55.19 MBytes
Loại khác (4)
Intel (R) nối tiếp IO GPIO điều khiển
2017 / 01 / 06 cập nhật, phiên bản V30.100.1633.3, 2.61 MBytes
Quản lý động cơ Giao diện Intel
2017 / 01 / 04 cập nhật, phiên bản V11.6.0.1026, 119.25 MBytes
VBulletin động Intel và Khung điều khiển nhiệt
2016 / 11 / 02 cập nhật, phiên bản V8.2.11000.2996, 14.07 MBytes
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
2016 / 11 / 02 cập nhật, phiên bản V15.0.4.1048, 1.35 MBytes
Applications / Utilities (11)
ASUS Giám đốc kinh doanh
Một bộ công cụ để quản lý kinh doanh.
2017 / 05 / 11 cập nhật, phiên bản V2.0.5, 27.84 MBytes
ASUS Touchpad dạng chữ viết tay
Để thực hiện phương pháp chữ viết tay đầu vào tốt hơn cho việc sử dụng. ASUS Touchpad dạng chữ viết tay được thiết kế để nhập các từ với touchpad.
2017 / 05 / 11 cập nhật, phiên bản V2.0.2, 4.9 MBytes
Công nghệ ASUS Splendid Enhancement
"Nâng cao khả năng màn hình máy tính ASUS notebook của bạn, tái tạo màu sắc phong phú hơn và sâu hơn cho kinh nghiệm trực quan tuyệt đẹp.
"
2017 / 01 / 16 cập nhật, phiên bản V3.19.0004, 14.66 MBytes
ICEsound
Đó là thông minh phần mềm cải thiện âm thanh để cải thiện chất lượng âm thanh trong những trải nghiệm âm thanh trên máy tính xách tay
2017 / 01 / 06 cập nhật, phiên bản V1.0.3.18, 5.9 MBytes
ASUS HiPost
Dễ dàng sao chép, đồng bộ và chia sẻ văn bản, hình ảnh và các trang web giữa các thiết bị
2016 / 12 / 22 cập nhật, phiên bản V1.0.8, 5.6 MBytes
ASUS USB Charger Thêm
Một ứng dụng cung cấp bộ sạc nhanh cho thiết bị cầm tay của bạn.
2016 / 12 / 07 cập nhật, phiên bản V4.1.8, 10.83 MBytes
ASUS Live Update
Làm việc kiểm tra, tải về và cài đặt chương trình thủ tục tự động và thông minh.
2016 / 11 / 02 cập nhật, phiên bản V3.4.3, 9.18 MBytes
ASUS Giám đốc kinh doanh
Một bộ công cụ để quản lý kinh doanh.
2016 / 11 / 02 cập nhật, phiên bản V1.6.4, 150.62 MBytes
ICEsound
Đó là thông minh phần mềm cải thiện âm thanh để cải thiện chất lượng âm thanh trong những trải nghiệm âm thanh trên máy tính xách tay
2016 / 11 / 02 cập nhật, phiên bản V1.0.5.5, 6.1 MBytes
ASUS Touchpad dạng chữ viết tay
Để thực hiện phương pháp chữ viết tay đầu vào tốt hơn cho việc sử dụng. ASUS Touchpad dạng chữ viết tay được thiết kế để nhập các từ với touchpad.
2016 / 11 / 02 cập nhật, phiên bản V1.0.3, 5.53 MBytes
Gaming Trợ lý [chỉ cho bảng 4K và NVIDIA GPU] (Ứng dụng này sẽ hướng dẫn các bạn kinh nghiệm chơi game tốt hơn)
2015 / 12 / 29 cập nhật, phiên bản V1.0.3, 1.57 MBytes
Wireless (3)
Kiểm soát ASUS Đài phát thanh không dây
Một người lái xe để làm cho bạn chuyển sang chế độ trên máy bay (không dây) On / Off
2017 / 02 / 13 cập nhật, phiên bản V1.0.0.6, 157.73 KBytes
Intel Wireless Lan Driver và ứng dụng
2017 / 01 / 05 cập nhật, phiên bản V19.20.3.4, 164.32 MBytes
ASUS Wireless Radio Control (Một người lái xe để làm cho bạn chuyển sang chế độ trên máy bay (không dây) On / Off)
2015 / 12 / 29 cập nhật, phiên bản V1.0.0.5, 156.1 KBytes
BIOS-Utilities (1)
Cửa sổ BIOS Flash Utility
2016 / 11 / 02 cập nhật, phiên bản V3.2.2, 1.34 MBytes
Chipset (1)
Intel INF Update Driver
2017 / 01 / 04 cập nhật, phiên bản V10.1.1.38, 2.59 MBytes
ATK (2)
ATKPackage
ATKACPI driver và tiện ích phím nóng liên quan
2017 / 05 / 09 cập nhật, phiên bản V1.0.0051, 10.73 MBytes
ATKPackage
ATKACPI driver và tiện ích phím nóng liên quan
2016 / 10 / 18 cập nhật, phiên bản V1.0.0050, 11.27 MBytes
BlueTooth (1)
điều khiển Intel BlueTooth
2017 / 01 / 06 cập nhật, phiên bản V19.11.1639.0649, 15.63 MBytes
Sinh trắc học xác thực (2)
Synaptics vân tay điều khiển
Để hỗ trợ ứng dụng xác thực sinh trắc học của Windwos 10 - "Windows Hello" dấu vân tay tiện ích.
2017 / 01 / 16 cập nhật, phiên bản V1.5.8.2604, 8.54 MBytes
Synaptics vân tay điều khiển
Để hỗ trợ ứng dụng xác thực sinh trắc học của Windwos 10 - "Windows Hello" dấu vân tay tiện ích.
2016 / 03 / 15 cập nhật, phiên bản V1.5.7.1, 9.47 MBytes
Hướng dẫn sử dụng & Document (32)
Hướng dẫn sử dụng cho người Ukraine bản
Cập nhật 2017 / 01 / 06, Phiên bản Beta Phiên bản UA11943, 4.79 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho người Thái bản
Cập nhật 2017 / 01 / 06, Phiên bản Beta Phiên bản TH11943, 6.38 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho truyền thống bản Trung Quốc
Cập nhật 2017 / 01 / 06, Phiên bản Beta Phiên bản T11943, 7.5 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản Thụy Điển
Cập nhật 2017 / 01 / 06, Phiên bản Beta Phiên bản SW11943, 5.37 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Slovenia bản
Cập nhật 2017 / 01 / 06, Phiên bản Beta Phiên bản SL11943, 6.18 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho người Slovakia bản
Cập nhật 2017 / 01 / 06, Phiên bản Beta Phiên bản SK11943, 6.32 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Serbia bản
Cập nhật 2017 / 01 / 06, Phiên bản Beta Phiên bản SB11943, 6.17 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản tiếng Tây Ban Nha
Cập nhật 2017 / 01 / 06, Phiên bản Beta Phiên bản S11943, 5.94 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Rumani bản
Cập nhật 2017 / 01 / 06, Phiên bản Beta Phiên bản RO11943, 6.05 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản Nga
Cập nhật 2017 / 01 / 06, Phiên bản Beta Phiên bản R11943, 6.45 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Ba Lan bản
Cập nhật 2017 / 01 / 06, Phiên bản Beta Phiên bản PL11943, 6.17 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản tiếng Bồ Đào Nha
Cập nhật 2017 / 01 / 06, Phiên bản Beta Phiên bản PG11943, 6.13 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho bản Na Uy
Cập nhật 2017 / 01 / 06, Phiên bản Beta Phiên bản NW11943, 5.45 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho bản Latvia
Cập nhật 2017 / 01 / 06, Phiên bản Beta Phiên bản LV11943, 5.37 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho bản Litva
Cập nhật 2017 / 01 / 06, Phiên bản Beta Phiên bản LT11943, 6.19 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Hàn Quốc bản
Cập nhật 2017 / 01 / 06, Phiên bản Beta Phiên bản K11943, 6.34 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Indonesia bản
Cập nhật 2017 / 01 / 06, Phiên bản Beta Phiên bản ID11943, 6.14 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản Ý
Cập nhật 2017 / 01 / 06, Phiên bản Beta Phiên bản I11943, 6.88 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Hungary bản
Cập nhật 2017 / 01 / 06, Phiên bản Beta Phiên bản HUG11943, 6.13 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Hy Lạp bản
Cập nhật 2017 / 01 / 06, Phiên bản Beta Phiên bản GK11943, 6.07 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản Đức
Cập nhật 2017 / 01 / 06, Phiên bản Beta Phiên bản G11943, 6.94 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho bản Phần Lan
Cập nhật 2017 / 01 / 06, Phiên bản Beta Phiên bản FI11943, 6.19 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản tiếng Pháp
Cập nhật 2017 / 01 / 06, Phiên bản Beta Phiên bản F11943, 7.07 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho bản Estonia
Cập nhật 2017 / 01 / 06, Phiên bản Beta Phiên bản EE11943, 5.44 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho bản tiếng Anh
Cập nhật 2017 / 01 / 06, Phiên bản Beta Phiên bản E11943, 6.22 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho người Hà Lan bản
Cập nhật 2017 / 01 / 06, Phiên bản Beta Phiên bản DU11943, 4.72 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Đan Mạch bản
Cập nhật 2017 / 01 / 06, Phiên bản Beta Phiên bản DA11943, 5.47 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Czech bản
Cập nhật 2017 / 01 / 06, Phiên bản Beta Phiên bản CZ11943, 6.33 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Croatia bản
Cập nhật 2017 / 01 / 06, Phiên bản Beta Phiên bản CR11943, 6.19 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Trung giản thể bản
Cập nhật 2017 / 01 / 06, Phiên bản Beta Phiên bản C11943, 6.6 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản tiếng Bồ Đào Nha của Brazil
Cập nhật 2017 / 01 / 06, Phiên bản Beta Phiên bản BP11943, 6.13 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho bản Bulgaria
Cập nhật 2017 / 01 / 06, Phiên bản Beta Phiên bản BG11943, 6.17 MBytes