ASUS D552EP máy tính xách tay của Windows 8, Windows 8.1 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


Asus Dòng máy tính xách tay

Tải về ASUS D552EP Máy tính xách tay của Windows 8, Windows Drivers 8.1, Tiện ích và Hướng dẫn sử dụng.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
BIOS (2)

Phiên bản 208

Mô tả BIOS 208
1.To hỗ trợ FocalTech Touch Pad.
2.Fix EC reversion chương trình trong menu SETUP là không phù hợp với spec.
3.Fix hệ thống mà không có âm thanh sau khi pwrtest sâu S3 lão hóa.
Kích thước tập tin
1,75 (MBytes)
2013.11.05 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Phiên bản 207

Mô tả BIOS 207
Khắc phục sự cố BSOD 0x80 0x113 cung cấp bởi AMD
Kích thước tập tin
1,75 (MBytes)
2013.10.10 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
BIOS-Utilities (1)

Version V2.42.0

Mô tả Cửa sổ BIOS Flash Utility
Kích thước tập tin
381,73 (KBytes)
2013.08.09 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
Chipset (1)

Version V13.101.6.1000

Mô tả AMD Chipset Driver
Kích thước tập tin
231,04 (MBytes)
2013.09.05 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
Audio / Sound (1)

Version V6.0.1.7016

Mô tả Realtek Audio Driver
Kích thước tập tin
103,76 (MBytes)
2013.09.27 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
LAN (1)

Version V8.015.0410.2013

Mô tả Driver Realtek LAN
Kích thước tập tin
5,91 (MBytes)
2013.07.26 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
TouchPad / Chuột (1)

Version V2.2.4

Mô tả ASUS Smart Gesture (Trình điều khiển Touchpad) [Vui lòng cập nhật ATK Package V1.0.0020 trở lên trước]
Kích thước tập tin
28,2 (MBytes)
2013.09.27 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
Applications / Utilities (6)

Version V3.1.7

Mô tả ASUS USB Charger Thêm
Kích thước tập tin
10,55 (MBytes)
2013.09.27 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V3.0.6

Mô tả Utility lai Power4Gear
Kích thước tập tin
12,59 (MBytes)
2013.09.27 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V2.01.0018

Mô tả Công nghệ ASUS Splendid Enhancement
Kích thước tập tin
7,05 (MBytes)
2013.09.27 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V3.2.4

Mô tả ASUS Live Update Utility
Kích thước tập tin
6,43 (MBytes)
2013.08.08 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V1.0.0030

Mô tả ATKACPI driver và tiện ích phím nóng liên quan
Kích thước tập tin
14,53 (MBytes)
2013.07.11 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V1.0.0.5

Mô tả Bàn phím tiện ích Device Lọc
Kích thước tập tin
158,62 (KBytes)
2012.10.19 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
Không dây (3)

Version V5.0.29.0

Mô tả Ralink Wireless Lan Driver và ứng dụng
Kích thước tập tin
23,31 (MBytes)
2013.09.25 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V1.0.0.2

Mô tả ASUS Wireless Radio Control (Một người lái xe để làm cho bạn chuyển sang chế độ trên máy bay (không dây) On / Off)
Kích thước tập tin
161,25 (KBytes)
2013.09.24 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V10.0.0.251

Mô tả Qualcomm Atheros Wireless Lan Driver và ứng dụng
Kích thước tập tin
41,8 (MBytes)
2013.07.24 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
BlueTooth (2)

Version V11.0.739.0

Mô tả lái xe Ralink BlueTooth
Kích thước tập tin
79,57 (MBytes)
2013.09.27 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V8.0.0.229

Mô tả lái xe Atheros BlueTooth
Kích thước tập tin
92,95 (MBytes)
2013.07.18 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
Hướng dẫn sử dụng (4)

Version T8453

Mô tả Hướng dẫn sử dụng cho truyền thống bản Trung Quốc
Kích thước tập tin
11,91 (MBytes)
2013.10.11 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version G8453

Mô tả Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản Đức
Kích thước tập tin
13,19 (MBytes)
2013.10.11 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version E8453

Mô tả Hướng dẫn sử dụng cho bản tiếng Anh
Kích thước tập tin
9,51 (MBytes)
2013.10.11 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version C8453

Mô tả Hướng dẫn sử dụng cho Trung giản thể bản
Kích thước tập tin
6,98 (MBytes)
2013.10.11 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *