ASUS D552LD máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


ASUS W518LD Máy tính xách tay

Tải về ASUS D552LD Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 8.1, tiện ích, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Chipset (1)
Intel INF Update Driver
2013 / 12 / 11 cập nhật, phiên bản V9.4.0.1027, 5.36 MBytes
Audio / Sound (1)
Realtek Audio Driver
2014 / 05 / 08 cập nhật, phiên bản V6.0.1.7209, 114.57 MBytes
VGA / Video / Hiển thị (2)
nVidia Graphics Driver
2014 / 05 / 08 cập nhật, phiên bản V9.18.13.3260, 341.84 MBytes
Intel Graphics Driver
2014 / 05 / 08 cập nhật, phiên bản V10.18.10.3412.01, 145.8 MBytes
LAN (1)
Driver Realtek LAN
2014 / 05 / 08 cập nhật, phiên bản V7.079.0108.2014, 5.87 MBytes
Card Reader (1)
Realtek Multi-Card Reader driver
2014 / 05 / 08 cập nhật, phiên bản V6.2.9200.21236, 10.55 MBytes
USB (1)
Intel USB3.0 điều khiển
2014 / 02 / 27 cập nhật, phiên bản V2.5.3.34, 5.24 MBytes
Wireless (4)
Qualcomm Atheros Wireless Lan Driver và ứng dụng
2014 / 05 / 07 cập nhật, phiên bản V10.0.0.285, 39.5 MBytes
Ralink Wireless Lan Driver và ứng dụng
2014 / 03 / 18 cập nhật, phiên bản V5.0.44.0, 22.15 MBytes
Broadcom Wireless Lan Driver và ứng dụng
2014 / 03 / 07 cập nhật, phiên bản V6.30.223.215, 21.55 MBytes
Realtek Wireless Lan Driver và ứng dụng
2014 / 03 / 03 cập nhật, phiên bản V2012.7.1231.2013, 42.91 MBytes
BlueTooth (4)
lái xe Atheros BlueTooth
2014 / 05 / 07 cập nhật, phiên bản V8.0.1.318, 94.48 MBytes
điều khiển Realtek BlueTooth
2014 / 05 / 07 cập nhật, phiên bản V3.806.806.022814, 60.87 MBytes
lái xe Ralink BlueTooth
2014 / 03 / 18 cập nhật, phiên bản V11.0.752.0, 81.39 MBytes
điều khiển Broadcom Bluetooth
2014 / 03 / 07 cập nhật, phiên bản V6.5.1.4800, 237.53 MBytes

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *