ASUSPRO PU450CD máy tính xách tay của Windows 8.1 64bit Drivers, Ứng dụng, Hướng dẫn sử dụngTrình điều khiển, Tiện ích, Update và Hướng dẫn sử dụng cho Cửa sổ 8.1 64bit.

BIOS (3)

Phiên bản 206

Mô tả BIOS 206
Cập nhật Logo ASUS mới cho thiên vị bên trái của vấn đề vị trí màn hình
Kích thước tập tin
2,81 (MBytes)
2014.04.29 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Phiên bản 205

Mô tả BIOS 205
Fix dGPU có cơ hội để mất SSID / SVID khi hỗ trợ của Microsoft Hybrid.
Kích thước tập tin
2,82 (MBytes)
2014.04.17 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Phiên bản 202

Mô tả BIOS 202
Hỗ trợ LOGO 1.Disable Animation
2.Update chính sách nhiệt.
Kích thước tập tin
2,77 (MBytes)
2014.03.12 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
BIOS-Utilities (2)

Version V2.42.0

Mô tả Cửa sổ BIOS Flash Utility
Kích thước tập tin
381,73 (KBytes)
2013.10.24 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V2.42.0

Mô tả Cửa sổ BIOS Flash Utility
Kích thước tập tin
381,63 (KBytes)
2013.03.28 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
Chipset (1)

Version V9.4.0.1027

Mô tả Intel INF Update Driver
Kích thước tập tin
5,49 (MBytes)
2013.10.28 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
ATK (1)

Version V1.0.0033

Mô tả ATKACPI driver và tiện ích phím nóng liên quan
Kích thước tập tin
12,93 (MBytes)
2014.04.17 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
Audio / Sound (1)

Version V8.65.35.54

Mô tả Conexant Audio Driver
Kích thước tập tin
110,26 (MBytes)
2014.04.24 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
VGA / Video / Hiển thị (2)

Version V9.18.13.3264

Mô tả nVidia Graphics Driver
Kích thước tập tin
350,06 (MBytes)
2014.05.08 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V10.18.10.3368.01

Mô tả Intel Graphics Driver
Kích thước tập tin
139,13 (MBytes)
2014.02.14 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
LAN (1)

Version V2.1.0.21

Mô tả Driver Atheros LAN
Kích thước tập tin
6,03 (MBytes)
2013.12.18 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
Card Reader (1)

Version V20.4.10117.43857

Mô tả Alcor Multi-Card Reader driver
Kích thước tập tin
16 (MBytes)
2014.01.06 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
TouchPad / Chuột (1)

Version V2.2.14

Mô tả ASUS Smart Gesture (Trình điều khiển bàn di chuột) [Vui lòng cập nhật gói ATK V1.0.0020 trở lên trước]
Kích thước tập tin
29,13 (MBytes)
2014.04.24 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
Applications / Utilities (7)

Version V2.01.0021

Mô tả Công nghệ ASUS Splendid Enhancement
Kích thước tập tin
7,25 (MBytes)
2014.07.22 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version v4.07.0051

Mô tả ASUS HDD Protection (cơ chế bảo vệ ổ đĩa cứng)
Kích thước tập tin
24,09 (MBytes)
2014.04.24 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V3.2.8

Mô tả ASUS Live Update Utility
Kích thước tập tin
10,05 (MBytes)
2014.04.24 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V3.0.8

Mô tả Utility lai Power4Gear
Kích thước tập tin
11,41 (MBytes)
2014.04.24 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V1.1.16

Mô tả ASUS vân tay điều khiển và tiện ích
Kích thước tập tin
43,03 (MBytes)
2014.04.24 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V2.1.5

Mô tả ASUS USB Charger Thêm
Kích thước tập tin
5,77 (MBytes)
2013.12.23 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V1.0.0.5

Mô tả Bàn phím tiện ích Device Lọc
Kích thước tập tin
160,58 (KBytes)
2013.10.29 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
Không dây (5)

Version V2012.13.0402.2014

Mô tả Realtek Wireless Lan Driver và ứng dụng
Kích thước tập tin
40,11 (MBytes)
2014.07.22 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V10.0.0.287

Mô tả Qualcomm Atheros Wireless Lan Driver và ứng dụng
Kích thước tập tin
40,46 (MBytes)
2014.04.24 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V5.0.44.0

Mô tả Ralink Wireless Lan Driver và ứng dụng
Kích thước tập tin
23,85 (MBytes)
2014.04.10 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V16.8.0.6

Mô tả Driver Intel WiFi Wireless LAN
Kích thước tập tin
151 (MBytes)
2014.02.12 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V1.0.0.3

Mô tả ASUS Wireless Radio Control (Một người lái xe để làm cho bạn chuyển sang chế độ trên máy bay (không dây) On / Off)
Kích thước tập tin
161,84 (KBytes)
2013.12.26 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
BlueTooth (4)

Version V3.805.806.012314

Mô tả điều khiển Realtek BlueTooth
Kích thước tập tin
62,34 (MBytes)
2014.03.12 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V8.0.1.314

Mô tả lái xe Atheros BlueTooth
Kích thước tập tin
97,16 (MBytes)
2014.03.11 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V17.0.1312.0414

Mô tả điều khiển Intel BlueTooth
Kích thước tập tin
32,76 (MBytes)
2014.02.20 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V11.0.748.2

Mô tả lái xe Ralink BlueTooth
Kích thước tập tin
83,21 (MBytes)
2013.12.25 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
Khác (4)

Version V9.5.23.1766

Mô tả Quản lý động cơ Giao diện Intel
Kích thước tập tin
75,94 (MBytes)
2014.06.16 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V2.3.0.0

Mô tả điều khiển vân tay hiệu lực và tiện ích
Kích thước tập tin
43,75 (MBytes)
2014.04.24 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V12.8.5.1000

Mô tả Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
Kích thước tập tin
2,03 (MBytes)
2014.01.27 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V7.1.0.2105

Mô tả Intel® động Platform và khung nhiệt ổ
Kích thước tập tin
6,62 (MBytes)
2013.12.26 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
Hướng dẫn sử dụng (3)

Version T8997

Mô tả Hướng dẫn sử dụng cho truyền thống bản Trung Quốc
Kích thước tập tin
8,05 (MBytes)
2014.03.06 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version E8997

Mô tả Hướng dẫn sử dụng cho bản tiếng Anh
Kích thước tập tin
3,22 (MBytes)
2014.03.06 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version C8997

Mô tả Hướng dẫn sử dụng cho Trung giản thể bản
Kích thước tập tin
5,79 (MBytes)
2014.03.06 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *