ASUS K43U máy tính xách tay của Windows 7 32bit Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụngTrình điều khiển, Tiện ích, Update và Hướng dẫn sử dụng cho Cửa sổ 7 32bit.

Hotfix (1)
Microsoft hotfix
2011 / 04 / 11 cập nhật, phiên bản KB2502789, 761.79 KBytes
BIOS (7)
BIOS 223
Thay đổi firmware
2012 / 05 / 18 cập nhật, phiên bản 223, 1.45 MBytes
BIOS 221
thay đổi firmware
2012 / 04 / 18 cập nhật, phiên bản 221, 1.45 MBytes
BIOS 217
Tối ưu hóa AC adapter
2011 / 09 / 13 cập nhật, phiên bản 217, 1.42 MBytes
BIOS 215
thay đổi firmware
2011 / 09 / 13 cập nhật, phiên bản 215, 1.42 MBytes
BIOS 214
chức năng CPU Optizime
2011 / 08 / 12 cập nhật, phiên bản 214, 1.42 MBytes
BIOS 213
Khóa hdd 2nd trong F9 phục hồi
2011 / 08 / 04 cập nhật, phiên bản 213, 1.42 MBytes
BIOS 211
Cập nhật ezflash mới nhất.
2011 / 07 / 08 cập nhật, phiên bản 211, 1.41 MBytes
BIOS-Utilities (1)
Cửa sổ BIOS Flash Utility
2012 / 05 / 15 cập nhật, phiên bản V2.41.1, 364.59 KBytes
Chipset (2)
AMD Chipset Driver
2012 / 05 / 16 cập nhật, phiên bản V8.930.13.6000, 207.23 MBytes
AMD Chipset Driver
2011 / 03 / 24 cập nhật, phiên bản V1.2.1.269, 182.85 KBytes
Audio / Sound (3)
Realtek Audio Driver
2011 / 12 / 15 cập nhật, phiên bản V6.0.1.6482, 133.5 MBytes
Realtek Audio Driver
2011 / 09 / 01 cập nhật, phiên bản V6.0.1.6418, 125.77 MBytes
Realtek Audio Driver
2011 / 08 / 03 cập nhật, phiên bản V6.0.1.6403, 124.58 MBytes
LAN (1)
Trình điều khiển mạng LAN
2011 / 06 / 10 cập nhật, phiên bản V7.42.0304.2011, 5.51 MBytes
Card Reader (1)
Realtek Multi-Card Reader driver
2011 / 03 / 24 cập nhật, phiên bản V6.1.7600.30127, 9.53 MBytes
TouchPad / Mouse (3)
lái xe Sentelic Touchpad
2011 / 12 / 16 cập nhật, phiên bản V9.1.5.8, 15.84 MBytes
điều khiển touchpad
2011 / 07 / 05 cập nhật, phiên bản V9.0.6.2, 21.45 MBytes
điều khiển touchpad
2011 / 03 / 18 cập nhật, phiên bản V8.0.5.1, 9.22 MBytes
Applications / Utilities (11)
ASUS tức thì Connect
2012 / 06 / 21 cập nhật, phiên bản V1.2.2, 6.73 MBytes
MyBitCast
2012 / 06 / 19 cập nhật, phiên bản V1.0.0.4, 730.11 KBytes
ATKACPI driver và tiện ích phím nóng liên quan
2012 / 05 / 16 cập nhật, phiên bản V1.0.0016, 8.63 MBytes
Cuộc sống Frame3 Utility
2012 / 05 / 15 cập nhật, phiên bản V3.1.1, 25.28 MBytes
Utility lai Power4Gear
2012 / 05 / 15 cập nhật, phiên bản V1.2.1, 12.62 MBytes
Công nghệ ASUS Splendid Enhancement
2012 / 05 / 15 cập nhật, phiên bản V1.02.0041, 13.76 MBytes
ASUS FaceLogon Utility
2012 / 05 / 15 cập nhật, phiên bản V1.0.0014, 7.64 MBytes
ASUS Máy ảnh ảo Utility (Trình điều khiển máy ảnh phải được cài đặt.)
2012 / 04 / 27 cập nhật, phiên bản V1.0.26, 1.96 MBytes
ASUS Wireless Chuyển Utility (Wireless Console3)
2012 / 04 / 06 cập nhật, phiên bản V3.0.27, 4.04 MBytes
SmartLogon Utility
2011 / 04 / 01 cập nhật, phiên bản V1.0.0011, 7.34 MBytes
Boot Utility ASUS nhanh
2011 / 03 / 21 cập nhật, phiên bản V1.0.9, 959.3 KBytes
Wireless (4)
Atheros Wireless Lan Driver và ứng dụng
2011 / 12 / 21 cập nhật, phiên bản V9.2.0.458, 17.62 MBytes
Atheros Wireless Lan Driver và ứng dụng
2011 / 10 / 16 cập nhật, phiên bản V9.2.0.458, 1.99 MBytes
Liteon Wireless Lan Driver và ứng dụng
2011 / 09 / 02 cập nhật, phiên bản V9.0.0.223, 15.96 MBytes
Liteon Wireless Lan Driver và ứng dụng
2011 / 09 / 02 cập nhật, phiên bản V8.0.0.317, 15.48 MBytes
BlueTooth (2)
lái xe Azurewave BlueTooth
2011 / 12 / 21 cập nhật, phiên bản V7.4.0.98, 171.08 MBytes
lái xe BlueTooth
2011 / 08 / 31 cập nhật, phiên bản V7.2.0.65, 99.9 MBytes
Loại khác (1)
Bàn phím tiện ích Device Lọc
Bàn phím Thiết bị lọc Utility cho Win7 32 chút
2009 / 09 / 02 cập nhật, phiên bản V1.0.0.3, 140.65 KBytes
Hướng dẫn sử dụng & Document (3)
HDMI Insert
2015 / 04 / 01 cập nhật, phiên bản E10276, 91.95 KBytes
eManual
2011 / 10 / 21 cập nhật, phiên bản C6577, 6.34 MBytes
eManual
2011 / 03 / 17 cập nhật, phiên bản V1.0.3, 220.24 MBytes

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *