ASUS Eee PC 1201HA máy tính xách tay của Windows 7 32bit Drivers, Ứng dụng, Hướng dẫn sử dụngTrình điều khiển, Tiện ích, Update và Hướng dẫn sử dụng cho Cửa sổ 7 32bit.

BIOS (8)
BIOS 0303
Thêm thông điệp cảnh báo cho các thiết lập ép xung cô mục
2011 / 12 / 07 cập nhật, phiên bản 0303, 431.46 KBytes
BIOS 0302
Cập nhật bảng sáng.
2010 / 03 / 24 cập nhật, phiên bản 0302, 431.46 KBytes
BIOS 0301
Cập nhật SLP 2.0 module.
2010 / 02 / 10 cập nhật, phiên bản 0301, 431.44 KBytes
BIOS 0213
Cải thiện chức năng overlock trong Windows 7.
2009 / 12 / 30 cập nhật, phiên bản 0213, 431.37 KBytes
BIOS 0210
Vá cho thiếu HDD vấn đề.
2009 / 12 / 07 cập nhật, phiên bản 0210, 431.27 KBytes
BIOS 0208
Cập nhật hỗ trợ Overclock chức năng.
2009 / 11 / 18 cập nhật, phiên bản 0208, 431.07 KBytes
BIOS 0205
1. Cải thiện chính sách nhiệt
2009 / 11 / 02 cập nhật, phiên bản 0205, 430.93 KBytes
BIOS 0204
Cập nhật EC FW.
2009 / 09 / 30 cập nhật, phiên bản 0204, 430.95 KBytes
BIOS-Utilities (1)
Tiện ích AFUDOS
AFUDOS Tiện ích cho hệ điều hành DOS
2009 / 09 / 25 cập nhật, phiên bản V2.38, 24.03 KBytes
Chipset (1)
chipset driver
Chipset Driver cho WIN 7
2009 / 10 / 15 cập nhật, phiên bản V8.8.1014, 2.89 MBytes
ATK (2)
Tiện ích Hotkey
Tiện ích Hotkey cho Win7
2009 / 12 / 15 cập nhật, phiên bản V1.15, 3 MBytes
Tiện ích Hotkey
Tiện ích Hotkey cho Win7
2009 / 10 / 28 cập nhật, phiên bản V1.13, 2.27 MBytes
Audio / Sound (2)
Audio Driver
Audio Driver cho WIN 7
2009 / 11 / 26 cập nhật, phiên bản V6.0.1.5948, 64.46 MBytes
Audio Driver
Audio Driver cho WIN 7
2009 / 10 / 20 cập nhật, phiên bản V6.0.1.5936, 58.47 MBytes
VGA / Video / Hiển thị (1)
Graphics driver
Graphics Driver cho WIN 7
2009 / 10 / 15 cập nhật, phiên bản V8.14.10.2011, 29.92 MBytes
LAN (1)
Lan điều khiển
Lan Driver cho WIN 7
2009 / 10 / 15 cập nhật, phiên bản V1.0.0.23, 4.5 MBytes
TouchPad / Mouse (2)
Trình điều khiển touchpad
Driver Touchpad cho Win XP & Win 7
(Fix WIN7 ảnh explorer chức năng cảm ứng đa điểm)
2010 / 05 / 27 cập nhật, phiên bản 14.0.16, 30.73 MBytes
Trình điều khiển touchpad
Driver touchpad cho WIN 7
2009 / 10 / 15 cập nhật, phiên bản V13.2.6.1, 29.81 MBytes
Applications / Utilities (11)
Kho tiện ích Eee
Eee lưu trữ tiện ích cho WIN 7
2010 / 01 / 25 cập nhật, phiên bản 2.0.40, 5.12 MBytes
Kho tiện ích Eee
Eee lưu trữ tiện ích cho WIN 7
2009 / 12 / 08 cập nhật, phiên bản V2.0.36.1260, 28.91 MBytes
ASUS Vibe Utility
ASUS Vibe Utility cho WIN 7
2009 / 12 / 01 cập nhật, phiên bản 1.0.170, 10.18 MBytes
Phóng Utility kỹ thuật số
Zoom kỹ thuật số tiện ích cho Win7
2009 / 11 / 02 cập nhật, phiên bản V1.0.4, 2.56 MBytes
Tiện ích Âm thanh SRS Premium
SRS Premium Sound Utility cho Win7
2009 / 11 / 02 cập nhật, phiên bản V1.8.13.0, 4.95 MBytes
Font Resizer Utility
Font Resizer Utility cho WIN 7
2009 / 10 / 28 cập nhật, phiên bản V1.01.0007, 10.26 MBytes
Tiện ích Super Hybrid Engine
Động cơ Utility Super Hybrid cho WIN 7
2009 / 10 / 20 cập nhật, phiên bản V2.09, 2.02 MBytes
Máy ảnh điều khiển
Camera driver cho WIN 7
2009 / 10 / 20 cập nhật, phiên bản V2.0.1.7, 10.81 MBytes
ASUS Update Utility
ASUS Update Utility cho WIN 7
2009 / 10 / 20 cập nhật, phiên bản V1.03.04, 5.55 MBytes
ASUS Update Utility
ASUS Update Utility cho WIN7
2009 / 10 / 20 cập nhật, phiên bản 1.03.03, 5.34 MBytes
ASUS Update Utility
ASUS Update Utility cho WIN 7
2009 / 10 / 15 cập nhật, phiên bản V1.02.03, 9.89 MBytes
Wireless (3)
Wireless Lan điều khiển
AW-NE107 Wireless Lan Driver cho WIN 7
2009 / 11 / 16 cập nhật, phiên bản V2006.0.0819.2009, 15.82 MBytes
Wireless Lan điều khiển
AW-NE107 Wireless Lan Driver cho WIN 7
2009 / 10 / 21 cập nhật, phiên bản V2003.1.0710.2009, 17.65 MBytes
Wireless Lan điều khiển
Wireless Lan Driver cho WIN7 (AW-NE785)
2009 / 10 / 21 cập nhật, phiên bản 8.0.0.238, 31.09 MBytes
BlueTooth (1)
Răng điều khiển màu xanh
Răng điều khiển màu xanh cho WIN 7
2009 / 10 / 15 cập nhật, phiên bản 6.2.0.9600, 58.16 MBytes
Loại khác (1)
ASUS ExpresssGate Utility
ASUS ExpresssGate Tiện ích cho Windows
(* Express Gate: Sẵn có phụ thuộc vào mô hình được lựa chọn)
2010 / 03 / 16 cập nhật, phiên bản 1.2.17.25, 299.43 MBytes
Hướng dẫn sử dụng & Tài liệu (26)
Hướng dẫn sử dụng Eee PC Phần cứng của người sử dụng đối với Nga Edition (R5447)
2010 / 11 / 29 cập nhật, phiên bản R5447, 3.6 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng đối với Pháp Edition (F5447)
2010 / 05 / 14 cập nhật, phiên bản F5447, 3.51 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho Đức Edition (G5050)
Hướng dẫn sử dụng Eee PC của người sử dụng cho Đức phiên bản của Windows 7 Edition (G5050)
2010 / 03 / 10 cập nhật, phiên bản G5050, 5.94 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho bản tiếng Anh (E5297)
Tay Eee PC của người sử dụng tiếng Anh cho WinXP Edition (E5297)
2010 / 01 / 18 cập nhật, phiên bản E5297, 6.64 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho truyền thống bản Trung Quốc (T5050)
2009 / 11 / 23 cập nhật, phiên bản T5050, 6.13 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho Trung giản thể Edition (C5050)
2009 / 11 / 23 cập nhật, phiên bản C5050, 6.39 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng đối với Thái Edition (Th5050)
2009 / 11 / 10 cập nhật, phiên bản TH5050, 6.6 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho Slovenia Edition (SL5050)
2009 / 11 / 10 cập nhật, phiên bản SL5050, 7 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho Slovakia Edition (sk5050)
2009 / 11 / 10 cập nhật, phiên bản SK5050, 6.7 MBytes
Hướng dẫn sử dụng Eee PC của người sử dụng cho Serbia Edition (Sb5050)
2009 / 11 / 10 cập nhật, phiên bản SB5050, 6.82 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho Tây Ban Nha Edition (S5050)
2009 / 11 / 10 cập nhật, phiên bản S5050, 6.92 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho Rumani Edition (RO5050)
2009 / 11 / 10 cập nhật, phiên bản RO5050, 6.62 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng đối với Ba Lan Edition (pl5050)
2009 / 11 / 10 cập nhật, phiên bản PL5050, 6.77 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho Bồ Đào Nha Edition (pg5050)
2009 / 11 / 10 cập nhật, phiên bản PG5050, 6.74 MBytes
Hướng dẫn sử dụng Eee PC của người sử dụng đối với Ấn Độ Edition (ID5050)
2009 / 11 / 10 cập nhật, phiên bản ID5050, 6.04 MBytes
Hướng dẫn Eee PC nhanh của người sử dụng cho Hebrew Edition (Hb5051)
2009 / 11 / 10 cập nhật, phiên bản HB5051, 1.11 MByte
Hướng dẫn sử dụng Eee PC của người sử dụng cho Hy Lạp Edition (Gk5050)
2009 / 11 / 10 cập nhật, phiên bản GK5050, 6.49 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho Hà Lan Edition (Du5050)
2009 / 11 / 10 cập nhật, phiên bản DU5050, 6.85 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho Czech Edition (CZ5050)
2009 / 11 / 10 cập nhật, phiên bản CZ5050, 6.69 MBytes
Hướng dẫn sử dụng Eee PC của người sử dụng cho Croatia Edition (CR5050)
2009 / 11 / 10 cập nhật, phiên bản CR5050, 6.92 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho phiên bản tiếng Bồ Đào Nha Brazil (BP5050)
2009 / 11 / 10 cập nhật, phiên bản BP5050, 6.6 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho bản Bulgaria (BG5050)
2009 / 11 / 10 cập nhật, phiên bản BG5050, 6.65 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho tiếng Ả Rập Edition (Arb5050)
2009 / 11 / 10 cập nhật, phiên bản ARB5050, 16.83 MBytes
Hướng dẫn sử dụng Eee PC của người sử dụng cho phiên bản Thổ Nhĩ Kỳ (Tr5050)
2009 / 11 / 10 cập nhật, phiên bản TR5050, 6.74 MBytes
Hướng dẫn sử dụng Eee PC Phần mềm của người sử dụng cho Hungary Edition (HUG5050)
2009 / 11 / 10 cập nhật, phiên bản HUG5050, 6.65 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng tiếng Anh của Windows 7 Edition (E5050)
2009 / 10 / 20 cập nhật, phiên bản E5050, 5.88 MBytes

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *