ASUSPRO P553UA máy tính xách tay của Windows 7 64bit Drivers, Ứng dụng, Hướng dẫn sử dụngTrình điều khiển, phần mềm, cập nhật và Hướng dẫn sử dụng cho Cửa sổ 7 64bit.

BIOS (1)
BIOS 202
Cập nhật firmware
Cập nhật Intel VBIOS
Cập nhật chính sách nhiệt
2015 / 12 / 30 cập nhật, phiên bản 202, 2.67 MBytes
BIOS-Utilities (1)
Cửa sổ BIOS Flash Utility
2016 / 03 / 02 cập nhật, phiên bản V3.1.0, 964.54 KBytes
Chipset (1)
Intel INF Update Driver
2015 / 11 / 03 cập nhật, phiên bản V10.1.1.11, 2.68 MBytes
ATK (1)
ATKACPI driver và tiện ích phím nóng liên quan
2016 / 03 / 02 cập nhật, phiên bản V1.0.0042, 11.84 MBytes
Audio / Sound (1)
Conexant Audio Driver
2016 / 03 / 02 cập nhật, phiên bản V8.66.26.58, 119.17 MBytes
VGA / Video / Hiển thị (2)
Intel Graphics Driver
2016 / 03 / 02 cập nhật, phiên bản V20.19.15.4352.02, 180.45 MBytes
nVidia Graphics Driver
2016 / 03 / 02 cập nhật, phiên bản V10.18.13.5443, 438.11 MBytes
LAN (1)
Driver Realtek LAN
2015 / 11 / 03 cập nhật, phiên bản V7.092.0115.2015, 5.9 MBytes
Card Reader (1)
Alcor Multi-Card Reader driver
2015 / 06 / 16 cập nhật, phiên bản V20.5.20117.43858, 15.62 MBytes
Chỉ tay thiết bị (1)
ASUS Smart Gesture (Touchpad Driver) [Vui lòng cập nhật ATK Package V1.0.0020 hay muộn trước]
2016 / 02 / 24 cập nhật, phiên bản V4.0.12, 53.75 MBytes
USB (1)
Intel USB3.0 điều khiển
2016 / 02 / 02 cập nhật, phiên bản V4.0.2.42, 5.25 MBytes
Applications / Utilities (8)
ASUS Giám đốc kinh doanh
2016 / 03 / 02 cập nhật, phiên bản V1.0.12, 135.34 MBytes
Công nghệ ASUS Splendid Enhancement
2016 / 02 / 24 cập nhật, phiên bản V3.14.0006, 10.57 MBytes
ICEsound (Đây là thông minh phần mềm cải thiện âm thanh để cải thiện chất lượng âm thanh trong những trải nghiệm âm thanh trên máy tính xách tay)
2016 / 02 / 24 cập nhật, phiên bản V1.0.0.135, 5.77 MBytes
Ứng dụng Intel Wireless Display
2016 / 02 / 04 cập nhật, phiên bản V6.0.52.0, 160.09 MBytes
ASUS Live Update Utility
2016 / 02 / 04 cập nhật, phiên bản V3.3.7, 9.88 MBytes
ASUS USB Charger Thêm
2015 / 11 / 03 cập nhật, phiên bản V4.1.6, 10.84 MBytes
ASUS Wireless Chuyển Utility (Wireless Console3)
2015 / 06 / 15 cập nhật, phiên bản V3.0.47, 9.55 MBytes
ASUS vân tay điều khiển và tiện ích
2015 / 06 / 15 cập nhật, phiên bản V1.1.24, 42.75 MBytes
Wireless (4)
Realtek Wireless Lan Driver và ứng dụng
2016 / 02 / 24 cập nhật, phiên bản V2023.22.1016.2015, 45.57 MBytes
Atheros Wireless Lan Driver và ứng dụng
2016 / 02 / 03 cập nhật, phiên bản V11.0.0.10164, 209.83 MBytes
Intel Wireless Lan Driver và ứng dụng
2016 / 02 / 02 cập nhật, phiên bản V18.21.0.2, 194.12 MBytes
Atheros Wireless Lan Driver và ứng dụng
2015 / 11 / 03 cập nhật, phiên bản V10.0.0.324.01, 43.71 MBytes
Bluetooth (3)
điều khiển Intel BlueTooth
2016 / 02 / 24 cập nhật, phiên bản V18.1.1510.0550, 35.44 MBytes
điều khiển Realtek BlueTooth
2016 / 02 / 03 cập nhật, phiên bản V3.876.867.090115, 61.91 MBytes
lái xe Atheros BlueTooth
2015 / 11 / 03 cập nhật, phiên bản V8.0.1.344, 94.71 MBytes
Loại khác (4)
Quản lý động cơ Giao diện Intel
2016 / 03 / 02 cập nhật, phiên bản V11.0.0.1173, 63.03 MBytes
VBulletin động Intel và Khung điều khiển nhiệt
2016 / 02 / 02 cập nhật, phiên bản V8.1.10604.207, 19.17 MBytes
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
2016 / 02 / 02 cập nhật, phiên bản V14.6.3.1032, 2.24 MBytes
điều khiển vân tay hiệu lực và tiện ích
2015 / 06 / 16 cập nhật, phiên bản V2.3.0.0, 42.72 MBytes
Hướng dẫn sử dụng & Tài liệu (23)
eManual
2016 / 01 / 07 cập nhật, phiên bản PG10784, 5.61 MBytes
eManual
2016 / 01 / 07 cập nhật, phiên bản C10784, 5.3 MBytes
eManual
2016 / 01 / 07 cập nhật, phiên bản UA10784, 5.71 MBytes
eManual
2016 / 01 / 07 cập nhật, phiên bản Id10784, 5.37 MByte
eManual
2016 / 01 / 07 cập nhật, phiên bản R10784, 5.99 MBytes
eManual
2016 / 01 / 07 cập nhật, phiên bản RO10784, 5.72 MBytes
eManual
2016 / 01 / 07 cập nhật, phiên bản BP10784, 5.68 MBytes
eManual
2016 / 01 / 07 cập nhật, phiên bản PL10784, 5.77 MBytes
eManual
2016 / 01 / 07 cập nhật, phiên bản DU10784, 5.5 MBytes
eManual
2016 / 01 / 07 cập nhật, phiên bản K10784, 5.72 MBytes
eManual
2016 / 01 / 07 cập nhật, phiên bản I10784, 6.96 MBytes
eManual
2016 / 01 / 07 cập nhật, phiên bản E10784, 5.72 MBytes
eManual
2016 / 01 / 07 cập nhật, phiên bản GK10784, 5.97 MBytes
eManual
2016 / 01 / 07 cập nhật, phiên bản G10784, 5.76 MBytes
eManual
2016 / 01 / 07 cập nhật, phiên bản CZ10784, 5.58 MBytes
eManual
2016 / 01 / 07 cập nhật, phiên bản T10784, 8.43 MBytes
eManual
2016 / 01 / 07 cập nhật, phiên bản BG10784, 5.74 MBytes
eManual
2016 / 01 / 07 cập nhật, phiên bản TR10784, 5.94 MBytes
eManual
2016 / 01 / 07 cập nhật, phiên bản TH10784, 5.75 MBytes
eManual
2016 / 01 / 07 cập nhật, phiên bản SK10784, 5.56 MBytes
eManual
2016 / 01 / 07 cập nhật, phiên bản HUG10784, 6.71 MBytes
eManual
2016 / 01 / 07 cập nhật, phiên bản F10784, 5.51 MBytes
eManual
2016 / 01 / 07 cập nhật, phiên bản S10784, 5.7 MBytes

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *