ASUSPRO B8430UA máy tính xách tay của Windows 10 64bit Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụngTrình điều khiển, phần mềm, cập nhật và Hướng dẫn sử dụng cho Cửa sổ 10 64bit.

Driver Package (1)
BU403UA_WIN10_64_V400_Lite
2016 / 04 / 19 cập nhật, phiên bản V4.00, 1.18 GBytes
BIOS (8)
BIOS 305
cập nhật FW
2016 / 11 / 04 cập nhật, phiên bản 305, 2.74 MBytes
BIOS 303
cập nhật FW
cũng vui lòng cập nhật trình điều khiển V11.0.11.1193 Intel MEI
2016 / 07 / 15 cập nhật, phiên bản 303, 2.72 MBytes
BIOS 303 (BU403UAV)
cập nhật FW
cũng vui lòng cập nhật trình điều khiển V11.0.11.1193 Intel MEI
2016 / 07 / 15 cập nhật, phiên bản 303, 2.86 MBytes
BIOS 208 (BU403UVA)
Cập nhật chính sách TPM
2016 / 06 / 02 cập nhật, phiên bản 208, 2.86 MBytes
BIOS 207 (BU403UVA)
cập nhật FW
2016 / 05 / 19 cập nhật, phiên bản 207, 2.86 MBytes
BIOS 206 (BU403UAV)
cập nhật FW
2016 / 01 / 19 cập nhật, phiên bản 206, 2.86 MBytes
BIOS 206 (BU403UA)
cập nhật FW
2016 / 01 / 19 cập nhật, phiên bản 206, 2.72 MBytes
BIOS 204
Cập nhật EC FW
2016 / 01 / 13 cập nhật, phiên bản 204, 2.72 MBytes
BIOS-Utilities (2)
Cửa sổ BIOS Flash Utility
2016 / 02 / 23 cập nhật, phiên bản V3.1.0, 964.29 KBytes
Cửa sổ BIOS Flash Utility
2015 / 12 / 29 cập nhật, phiên bản V3.0.2, 905.79 KBytes
Chipset (1)
Intel INF Update Driver
2016 / 01 / 12 cập nhật, phiên bản V10.1.1.12, 2.7 MBytes
ATK (1)
ATKPackage
ATKACPI driver và tiện ích phím nóng liên quan
Fix không thể viện chứng Dịch vụ vấn đề Path.
Cám ơn Yunus YILDIRIM (@Th3GundY), CT-Zer0 Team (@CRYPTTECH)
2016 / 10 / 18 cập nhật, phiên bản V1.0.0050, 11.27 MBytes
Audio / Sound (2)
Conexant Audio Driver
2016 / 09 / 07 cập nhật, phiên bản V8.66.45.50, 102.59 MBytes
Conexant Audio Driver
2015 / 12 / 28 cập nhật, phiên bản V8.66.26.50, 117.39 MBytes
VGA / Video / Hiển thị (2)
Intel Graphics Driver
2016 / 06 / 21 cập nhật, phiên bản V20.19.15.4454, 199.44 MBytes
Intel Graphics Driver
2015 / 12 / 28 cập nhật, phiên bản V20.19.15.4326, 175 MBytes
LAN (4)
Driver Intel LAN
2016 / 09 / 07 cập nhật, phiên bản V12.15.23.1, 172.9 MBytes
Driver Realtek LAN
2016 / 09 / 07 cập nhật, phiên bản V10.7.218.2016, 9.08 MBytes
Driver Intel LAN
2016 / 01 / 14 cập nhật, phiên bản V12.13.17.7, 183.79 MBytes
Driver Realtek LAN
2016 / 01 / 14 cập nhật, phiên bản V10.2.616.2015, 9.11 MBytes
Card Reader (2)
Alcor Multi-Card Reader driver
2016 / 01 / 15 cập nhật, phiên bản V2.45.1405.0159, 14.29 MBytes
Alcor SmartCard đọc
2016 / 01 / 14 cập nhật, phiên bản V1.7.44.0, 4.47 MBytes
TouchPad / Mouse (1)
lái xe Elantech Touchpad
2016 / 01 / 14 cập nhật, phiên bản V11.5.21.6, 25.47 MBytes
Applications / Utilities (11)
ASUS Live Update
Làm việc kiểm tra, tải về và cài đặt chương trình thủ tục tự động và thông minh.
2016 / 08 / 04 cập nhật, phiên bản V3.4.1, 8.71 MBytes
Công nghệ ASUS Splendid Enhancement
Nâng cao khả năng màn hình máy tính ASUS notebook của bạn, tái tạo màu sắc phong phú hơn và sâu hơn cho kinh nghiệm trực quan tuyệt đẹp.
2016 / 06 / 08 cập nhật, phiên bản V3.13.0004, 10.51 MBytes
ASUSPRO tài xế siêu Docking Station
2016 / 04 / 18 cập nhật, phiên bản V15.05.1124.0179, 30.69 MBytes
ASUS Giám đốc kinh doanh
2016 / 03 / 04 cập nhật, phiên bản V1.0.12, 135.34 MBytes
Ứng dụng Intel Wireless Display
2016 / 01 / 14 cập nhật, phiên bản V6.0.52.0, 107.8 MBytes
ASUS HDD Protection (cơ chế bảo vệ ổ đĩa cứng)
2016 / 01 / 14 cập nhật, phiên bản V4.07.0067, 29.06 MBytes
ICEsound (Đây là thông minh phần mềm cải thiện âm thanh để cải thiện chất lượng âm thanh trong những trải nghiệm âm thanh trên máy tính xách tay)
2016 / 01 / 14 cập nhật, phiên bản V1.0.0.117, 5.75 MBytes
ASUS Live Update Utility
2015 / 12 / 29 cập nhật, phiên bản V3.3.7, 9.83 MBytes
Hỗ trợ chơi game [chỉ dành cho bảng điều khiển 4K và GPU NVidia] (Ứng dụng sẽ hướng dẫn bạn trải nghiệm chơi game tốt hơn)
2015 / 12 / 29 cập nhật, phiên bản V1.0.3, 1.57 MBytes
ASUS Giám đốc kinh doanh
2015 / 12 / 29 cập nhật, phiên bản V1.0.11, 134.9 MBytes
ASUS USB Charger Plus (Đối với Windows 10 Nâng cấp)
ASUS USB Charger Plus là một công cụ để nhanh chóng sạc thiết bị di động của Apple.
2015 / 07 / 24 cập nhật, phiên bản V4.1.6, 10.86 MBytes
Wireless (8)
Realtek Wireless Lan Driver và ứng dụng
2016 / 09 / 07 cập nhật, phiên bản V2023.37.616.2016, 29.81 MBytes
Driver Intel WiFi Wireless LAN
2016 / 08 / 26 cập nhật, phiên bản V19.0.1.1, 159.82 MBytes
Atheros Wireless Lan Driver và ứng dụng
2016 / 06 / 08 cập nhật, phiên bản V11.0.0.10309, 87.53 MBytes
Realtek Wireless Lan Driver và ứng dụng
2016 / 01 / 14 cập nhật, phiên bản V2023.19.831.2015, 39.05 MBytes
Atheros Wireless Lan Driver và ứng dụng
2016 / 01 / 14 cập nhật, phiên bản V10.0.0.328, 44.86 MBytes
Atheros Wireless Lan Driver và ứng dụng
2015 / 12 / 29 cập nhật, phiên bản V11.0.0.10164, 86.82 MBytes
ASUS Wireless Radio Control (Một người lái xe để làm cho bạn chuyển sang chế độ trên máy bay (không dây) On / Off)
2015 / 12 / 29 cập nhật, phiên bản V1.0.0.5, 156.1 KBytes
Intel Wireless Lan Driver và ứng dụng
2015 / 12 / 28 cập nhật, phiên bản V18.21.0.2, 192.15 MBytes
BlueTooth (4)
điều khiển Intel BlueTooth
2016 / 01 / 15 cập nhật, phiên bản V18.1.1539.2349, 7 MBytes
điều khiển Intel BlueTooth
2016 / 01 / 15 cập nhật, phiên bản V17.1.1532.1814, 5.91 MBytes
điều khiển Realtek BlueTooth
2015 / 12 / 29 cập nhật, phiên bản V1.3.875.091015, 15.82 MBytes
lái xe Atheros BlueTooth
2015 / 10 / 29 cập nhật, phiên bản V10.0.1.2, 7.74 MBytes
Loại khác (7)
Quản lý động cơ Giao diện Intel
2016 / 09 / 07 cập nhật, phiên bản V11.0.6.1194, 122 MBytes
Quản lý động cơ Giao diện Intel
2016 / 07 / 25 cập nhật, phiên bản V11.0.11.1193, 122.17 MBytes
ASUSPRO tài xế siêu Docking Station
2016 / 01 / 14 cập nhật, phiên bản V15.05.1124.0179, 30.69 MBytes
VBulletin động Intel và Khung điều khiển nhiệt
2015 / 12 / 29 cập nhật, phiên bản V8.1.10604.207, 19.12 MBytes
điều khiển vân tay hiệu lực và tiện ích
2015 / 12 / 28 cập nhật, phiên bản V4.5.322.0, 15.41 MBytes
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
2015 / 12 / 28 cập nhật, phiên bản V14.6.3.1032, 2.18 MBytes
Quản lý động cơ Giao diện Intel
2015 / 12 / 28 cập nhật, phiên bản V11.0.0.1173, 63.05 MBytes
Hướng dẫn sử dụng & Tài liệu (31)
Hướng dẫn sử dụng cho người Ukraine bản
2016 / 01 / 15 cập nhật, phiên bản UA10628, 6.71 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Slovenia bản
2016 / 01 / 15 cập nhật, phiên bản SL10628, 6.95 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Rumani bản
2016 / 01 / 15 cập nhật, phiên bản RO10628, 6.7 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản Nga
2016 / 01 / 15 cập nhật, phiên bản R10628, 7.08 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Ba Lan bản
2016 / 01 / 15 cập nhật, phiên bản PL10628, 6.96 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản tiếng Bồ Đào Nha
2016 / 01 / 15 cập nhật, phiên bản PG10628, 6.54 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho bản Na Uy
2016 / 01 / 15 cập nhật, phiên bản NW10628, 5.83 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho bản Latvia
2016 / 01 / 15 cập nhật, phiên bản LV10628, 6.73 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho bản Litva
2016 / 01 / 15 cập nhật, phiên bản LT10628, 6.64 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Indonesia bản
2016 / 01 / 15 cập nhật, phiên bản ID10628, 6.93 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho bản Estonia
2016 / 01 / 15 cập nhật, phiên bản EE10628, 5.82 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Trung giản thể bản
2016 / 01 / 15 cập nhật, phiên bản C10628, 6 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản tiếng Bồ Đào Nha của Brazil
2016 / 01 / 15 cập nhật, phiên bản BP10628, 6.66 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho người Thái bản
2016 / 01 / 14 cập nhật, phiên bản TH10628, 5.29 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho truyền thống bản Trung Quốc
2016 / 01 / 14 cập nhật, phiên bản T10628, 9.06 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản Thụy Điển
2016 / 01 / 14 cập nhật, phiên bản SW10628, 6.73 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho người Slovakia bản
2016 / 01 / 14 cập nhật, phiên bản SK10628, 6.53 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Serbia bản
2016 / 01 / 14 cập nhật, phiên bản SB10628, 6.72 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản tiếng Tây Ban Nha
2016 / 01 / 14 cập nhật, phiên bản S10628, 6.7 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Hàn Quốc bản
2016 / 01 / 14 cập nhật, phiên bản K10628, 7.04 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản Ý
2016 / 01 / 14 cập nhật, phiên bản I10628, 8.2 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Hungary bản
2016 / 01 / 14 cập nhật, phiên bản HUG10628, 8 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Hy Lạp bản
2016 / 01 / 14 cập nhật, phiên bản GK10628, 8.27 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho bản Phần Lan
2016 / 01 / 14 cập nhật, phiên bản FI10628, 6.7 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản tiếng Pháp
2016 / 01 / 14 cập nhật, phiên bản F10628, 8.29 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho bản tiếng Anh
2016 / 01 / 14 cập nhật, phiên bản E10628, 6.71 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho người Hà Lan bản
2016 / 01 / 14 cập nhật, phiên bản DU10628, 6.94 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Đan Mạch bản
2016 / 01 / 14 cập nhật, phiên bản DA10628, 5.82 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Czech bản
2016 / 01 / 14 cập nhật, phiên bản CZ10628, 6.59 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Croatia bản
2016 / 01 / 14 cập nhật, phiên bản CR10628, 6.8 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho bản Bulgaria
2016 / 01 / 14 cập nhật, phiên bản BG10628, 6.87 MBytes

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *