ASUS Eee PC 1000 Netbook Windows XP Drivers, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


ASUS Eee PC 1000 Netbook

Tải về ASUS Eee PC 1000 Netbook Windows XP Drivers, tiện ích, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


BIOS (6)
BIOS 1003
1. Thiết lập kích thước DVMT đến tối đa.
2. Cố định Pin can''t khả năng sạc đầy.
3. Fix không dây LED không chính xác khi chạy Boot Booster trong khi Bluetooth và Wifi tắt kịch bản.
2009 / 07 / 13 cập nhật, phiên bản 1003, 393.79 KBytes
BIOS 0913
1. Cập nhật EC Firmware
2. Sửa đổi "Boot Booster" mặc định [Bật]
2009 / 03 / 18 cập nhật, phiên bản 0913, 393.73 KBytes
BIOS 0803
Cập nhật firmware EC
pin thay đổi nhiệt độ ban đầu sạc
2008 / 08 / 27 cập nhật, phiên bản 0803, 373.21 KBytes
BIOS 0702
Cập nhật module CPU
Thêm Media player vá
Cố định vấn đề NumLock khi nhấn quan trọng trong quá trình POST
2008 / 08 / 27 cập nhật, phiên bản 0702, 371.85 KBytes
BIOS 0602
Thẻ vá đọc mà giải quyết hệ thống liên tục up khóa trong khi ở giai đoạn ban đầu USB với thẻ SD cài đặt.
2008 / 08 / 27 cập nhật, phiên bản 0602, 371.45 KBytes
BIOS 0503
Cập nhật firmware EC
2008 / 08 / 27 cập nhật, phiên bản 0503, 371.41 KBytes
Chipset (1)
chipset driver
Chipset Driver cho WIN XP
2008 / 08 / 27 cập nhật, phiên bản V8.3.1.1011, 25.71 MBytes
ATK (2)
Advanced Configuration và Power Interface điều khiển
Advanced Configuration ans Power Interface Drive cho WIN XP
2009 / 01 / 21 cập nhật, phiên bản V4.00.0010, 638.93 KBytes
Advanced Configuration và Power Interface điều khiển
Advanced Configuration và Power Interface Driver cho WinXP
2008 / 08 / 27 cập nhật, phiên bản V1.0.0.0, 4.57 MBytes
Audio / Sound (1)
Audio Driver
Audio Driver cho WIN XP
2008 / 08 / 27 cập nhật, phiên bản V5.10.0.5645, 42.59 MBytes
VGA / Video / Hiển thị (1)
Intel Graphics Driver
Intel Graphics Driver cho WIN XP
2008 / 08 / 27 cập nhật, phiên bản V6.14.10.4906, 17.51 MBytes
LAN (1)
Lan điều khiển
Lan driver cho WIN XP
2008 / 08 / 27 cập nhật, phiên bản V1.0.0.21, 2.81 MBytes
TouchPad / Mouse (1)
điều khiển touchpad
điều khiển touchpad cho WIN XP
2008 / 08 / 27 cập nhật, phiên bản V7.0.3.5, 14.14 MBytes
Applications / Utilities (15)
ASUS LiveUpdate
2011 / 08 / 09 cập nhật, phiên bản 1.29, 15.9 MBytes
Kho tiện ích Eee
2009 / 01 / 22 cập nhật, phiên bản V1.2.16.309, 3.35 MBytes
XP SP3 Ghi Fix
Cố định các vấn đề mà các video ghi lại không phải là ở thời điểm cùng với âm thanh của Windows Movie Maker
2009 / 01 / 19 cập nhật, phiên bản V1.0, 11.21 KBytes
VGAP
Nếu bạn cài đặt Windows XP Professional trên Eee PC của bạn, nó có thể gặp một số vấn đề hiển thị:
1. Màn hình hiển thị mờ khi kết nối với một máy chiếu bên ngoài.
2. Màn hình hiển thị nhấp nháy khi chuyển đổi giữa các chương trình.
2008 / 11 / 07 cập nhật, phiên bản VGAP, 0.36 KBytes
ASUS Update Utility
ASUS Update Utility cho WIN XP
2008 / 10 / 29 cập nhật, phiên bản V1.01.09, 4.65 MBytes
YoStore Utility
YoStore Tiện ích cho Windows XP
2008 / 08 / 28 cập nhật, phiên bản V1.1.2.140 (1.1.2), 32.29 MBytes
TV Tuner Utility
TV Tuner Utility cho WIN XP
2008 / 08 / 27 cập nhật, phiên bản V2.6.3.1, 11.13 MBytes
tiện ích ECAP
tiện ích ECAP cho WIN XP
2008 / 08 / 27 cập nhật, phiên bản V1.014, 4.34 MBytes
ASUS USB Flash Utility
ASUS USB Flash Utility cho WIN XP
2008 / 08 / 27 cập nhật, phiên bản V1.02.03, 4.02 MBytes
AiGuru U1 Utility góp nhanh
AiGuru U1 Utility góp nhanh cho Windows XP
2008 / 07 / 17 cập nhật, phiên bản V1.2-5P, 14.1 MBytes
ASUS Utility chính tức thì
ASUS Utility tức thì dành cho Windows XP
2008 / 07 / 17 cập nhật, phiên bản V1.08, 1.8 MBytes
Tiện ích Super Hybrid Engine
Động cơ Utility Super Hybrid cho Windows XP
2008 / 07 / 17 cập nhật, phiên bản V1.04, 1.67 MBytes
ASUS Update Utility
ASUS Update Utility cho WIN XP
2008 / 07 / 17 cập nhật, phiên bản V1.01.08, 4.66 MBytes
ASUS OS Utility Cleaner
ASUS OS Cleaner Tiện ích cho Windows XP
2008 / 06 / 19 cập nhật, phiên bản V1.0.0001, 1.67 MBytes
Lan Utility
Lan Tiện ích cho Windows XP
2008 / 05 / 14 cập nhật, phiên bản V2.1.60.9, 2.67 MBytes
Wireless (1)
Mạng Azurewave Wireless Adapter điều khiển
Mạng Azurewave Wireless Adapter Driver cho Windows XP
2008 / 08 / 27 cập nhật, phiên bản V1.1.2.0, 5.67 MBytes
BlueTooth (1)
lái xe BlueTooth
BlueTooth driver cho WIN XP
2008 / 08 / 27 cập nhật, phiên bản V5.5.0.3200, 122.1 MBytes
TV / Radio (1)
điều khiển TV Tuner
TV Tuner driver cho WIN XP
2008 / 08 / 27 cập nhật, phiên bản V3.6.0.5, 2.84 MBytes
Hướng dẫn sử dụng & Tài liệu (27)
Tay Eee PC của người sử dụng cho phiên bản tiếng Bồ Đào Nha Brazil (BP4108)
2009 / 05 / 07 cập nhật, phiên bản BP4108, 11.9 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng đối với Thụy Điển Edition (sw4097)
2009 / 03 / 06 cập nhật, phiên bản SW4097, 3.84 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho phiên bản Tiếng Phần Lan (FI4496)
2009 / 02 / 05 cập nhật, phiên bản F4496, 8.94 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho Tây Ban Nha Edition (S4108)
2009 / 01 / 24 cập nhật, phiên bản S4108, 4.48 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho truyền thống bản Trung Quốc (T4108)
2009 / 01 / 23 cập nhật, phiên bản T4108, 7.97 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho phiên bản Nga (R4108)
2009 / 01 / 23 cập nhật, phiên bản R4108, 2.49 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng đối với Hàn Quốc Edition (K4108)
2009 / 01 / 23 cập nhật, phiên bản K4108, 6.33 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng đối với Pháp Edition (F4108)
2009 / 01 / 23 cập nhật, phiên bản F4108, 3.4 MBytes
Hướng dẫn Eee PC nhanh của người sử dụng cho Hà Lan Edition (Du4108)
2009 / 01 / 23 cập nhật, phiên bản DU4108, 4.41 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng đối với Ba Lan Edition (pl4108)
2008 / 11 / 25 cập nhật, phiên bản Pl4108, 12.03 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho Bồ Đào Nha Edition (pg4108)
2008 / 11 / 25 cập nhật, phiên bản pg4108, 12.4 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho Ý Edition (I4108)
2008 / 11 / 25 cập nhật, phiên bản I4108, 13.17 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho Hungary Edition (Hug4108)
2008 / 11 / 25 cập nhật, phiên bản hug4108, 10.85 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho Đức Edition (G4108)
2008 / 11 / 25 cập nhật, phiên bản G4108, 11.43 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho phiên bản Tiếng Phần Lan (FI4097)
2008 / 11 / 25 cập nhật, phiên bản FI4097, 4.64 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho phiên bản tiếng Bồ Đào Nha Brazil (BP4097)
2008 / 11 / 25 cập nhật, phiên bản BP4097, 3.48 MBytes
Tay Eee PC 1000H / XP của người sử dụng cho phiên bản tiếng Nhật (J4231)
2008 / 10 / 07 cập nhật, phiên bản J4231, 3.85 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho bản tiếng Anh (E4108)
2008 / 10 / 07 cập nhật, phiên bản e4108, 7.84 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho phiên bản tiếng Nhật (J4202)
2008 / 09 / 19 cập nhật, phiên bản J4202, 3.85 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng đối với Thái Edition (Th4108)
2008 / 08 / 28 cập nhật, phiên bản TH4108, 4.74 MBytes
Eee PC nhanh tài '' '' s Hướng dẫn cho phiên bản tiếng Nhật (J3952)
2008 / 07 / 09 cập nhật, phiên bản J3952, 777.8 KBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho truyền thống bản Trung Quốc (T3956)
2008 / 06 / 25 cập nhật, phiên bản T3956, 7.98 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho Slovakia Edition (sk4004)
2008 / 06 / 25 cập nhật, phiên bản SK4004, 3.06 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng đối với Hàn Quốc Edition (K3928)
2008 / 06 / 25 cập nhật, phiên bản K3928, 3.96 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho phiên bản tiếng Nhật (J4004)
2008 / 06 / 25 cập nhật, phiên bản J4004, 2.92 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho bản tiếng Anh (E3928)
2008 / 06 / 25 cập nhật, phiên bản E3928, 3.11 MBytes
Eee PC tài '' '' s Manual cho Czech Edition (CZ4004)
2008 / 06 / 25 cập nhật, phiên bản CZ4004, 2.94 MBytes

19 suy nghĩ về việcASUS Eee PC 1000 Netbook Windows XP Drivers, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng"

  1. Trong khi khởi chạy ecap xuất hiện thông báo “vui lòng kiểm tra kết nối thiết bị và đảm bảo rằng thiết bị không bị ứng dụng hoặc người dùng khác sử dụng”. Tôi không thể sử dụng webcam của mình. Xin vui lòng giúp đỡ

  2. Asus Eee không chỉ là di động, nó cũng là một trong những netbook giá cả phải chăng nhất bạn có thể mua. Asus cũng là một thương hiệu tốt có nghĩa là chất lượng và độ tin cậy.

  3. tôi đã mua một máy tính xp Eee nhưng màn hình được làm việc sau khi tôi sử dụng nó trên Thứ Sáu week.pliz cuối cùng giúp sáng tại tờ chết tiệt.

  4. xin vui lòng tôi cần để có được trình điều khiển bộ điều khiển Ethernet, âm thanh và điều khiển mạng cho asus Eee pc 1000h của tôi (win xp)

  5. Ai đó có thể vui lòng giúp tôi với ……. Tôi vừa chọn một chiếc Asus eee PC 1000 có cài đặt Xandros và tôi ghét nó và muốn cài đặt XP… .mỗi lần tôi thử, tôi liên tục nhận được những lỗi này cho biết tệp bị hỏng hoặc bị thiếu … .. đây là một trò đùa?… Tôi đã truy cập 10 trang web và tôi đã làm cho thẻ SD và ổ USB có thể khởi động và làm theo tất cả các hướng dẫn nhưng dường như không có gì hiệu quả… .là có một cách để định dạng ổ trạng thái rắn và thử cài đặt XP với một cài đặt sạch? Ai đó có thể vui lòng giúp đỡ? Tôi mua cái này vì nó rất gọn gàng nhưng bây giờ chỉ là một nỗi đau …… Asus Eee PC 1000 trạng thái rắn 30 gig và thẻ 8 gig cộng với 2 gig ram …… .. Tôi biết đây có lẽ là một chiếc máy tốt nhưng tôi muốn XP trên nó không phải linux… ..cảm ơn bất cứ ai có thể giúp đỡ.


Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *