ASUS Eee PC R011PX Netbook Windows XP Drivers, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


Máy tính xách tay ASUS Eee PC R011PX

Trình điều khiển, phần mềm, cập nhật và Hướng dẫn sử dụng cho Windows XP.

BIOS (1)
BIOS 1301
Thả BIOS 1301 Cập nhật EC FW để EPCG-006.
2011 / 05 / 20 cập nhật, phiên bản 1301, 453.69 KBytes
BIOS-Utilities (1)
BUPDATER Utility
BUPDATER
-BUPDATER.exe - Flash BIOS cụ V1.18 dưới hệ điều hành DOS.
-BUPDATER.txt - Thông tin về làm thế nào để sử dụng AMI FLASH DOS Utility.
2011 / 02 / 18 cập nhật, phiên bản V1.18, 38.04 KBytes
Chipset (1)
Intel Chipset Driver
Intel Chipset Driver cho WIN7 & Win XP
2010 / 01 / 04 cập nhật, phiên bản 9.1.1.1020, 2.86 MBytes
ATK (1)
Advanced Configuration ans điện Interface Ổ
Advanced Configuration ans Power Interface Drive cho WIN XP
2010 / 05 / 20 cập nhật, phiên bản 1.0.0.1, 3.23 MBytes
Audio / Sound (2)
Realtek Audio Driver ALC269
Realtek ALC269 Audio Driver cho Win XP & Win 7. (WHQL)
2011 / 05 / 31 cập nhật, phiên bản V6.0.1.6373, 108.63 MBytes
Realtek Audio Driver ALC269
Realtek ALC269 Audio Driver cho Windows XP. (WHQL)
2011 / 02 / 22 cập nhật, phiên bản V5.10.0.6186, 218.96 MBytes
VGA / Video / Hiển thị (1)
Intel (R) Graphics Media Accelerator điều khiển
Intel (R) Graphics Media Accelerator Driver cho Windows XP. (WHQL)
2011 / 02 / 23 cập nhật, phiên bản V6.14.10.5260, 40.27 MBytes
LAN (1)
Atheros Ethernet Driver
Atheros Ethernet Driver cho Windows XP. (WHQL)
2011 / 03 / 08 cập nhật, phiên bản V1.0.0.45, 5.41 MBytes
TouchPad / Mouse (2)
Elantech TouchPad điều khiển
Elantech TouchPad driver cho Windows 7 & XP. (WHQL)
2011 / 05 / 31 cập nhật, phiên bản V8.0.5.3, 62.33 MBytes
Elantech TouchPad điều khiển
Elantech TouchPad driver cho Windows 7. (WHQL)
2011 / 02 / 18 cập nhật, phiên bản V7.0.5.13, 26.54 MBytes
Applications / Utilities (2)
ASUS LiveUpdate
2011 / 08 / 09 cập nhật, phiên bản 1.29, 16.29 MBytes
ASUS KB Lọc điều khiển
ASUS KB Lọc driver cho Windows XP. (WHQL)
2011 / 03 / 08 cập nhật, phiên bản V1.0.0.1, 4.85 MBytes
Wireless (3)
Adapter Azurewave AW-NE785H Mạng không dây
Azurewave AW-NE785H Wireless Network Adapter Driver cho Windows XP.
2011 / 02 / 23 cập nhật, phiên bản V7.7.0.466, 64.69 MBytes
AW-NB047 Wireless Network Adapter
AW-NB047 Wireless Network Adapter cho Windows XP. (WHQL)
2011 / 02 / 23 cập nhật, phiên bản V5.100.9.142, 24.27 MBytes
AW-NE762 Wireless Network Adapter
AW-NE762 Wireless Network Adapter cho Windows XP. (WHQL)
2011 / 02 / 23 cập nhật, phiên bản V3.1.8.2, 14.09 MBytes
SATA (1)
Intel (R) NM10 AHCI Controller Driver
Intel (R) NM10 AHCI Controller Driver cho Windows XP & 7. (WHQL)
2011 / 02 / 22 cập nhật, phiên bản V9.6.4.1002, 10.34 MBytes
BlueTooth (2)
Trình điều khiển AW-NB047 Bluetooth
AW-NB047 driver Bluetooth cho Windows XP. (WHQL)
2011 / 03 / 08 cập nhật, phiên bản V5.6.0.3900, 331.49 MBytes
Trình điều khiển Azurewave 270 Bluetooth
Azurewave 270 Bluetooth Driver cho Windows XP. (WHQL)
2011 / 03 / 01 cập nhật, phiên bản V5.5.0.7900, 165.8 MBytes
Camera (3)
Bison Máy ảnh điều khiển
Bison camera driver cho Windows XP. (WHQL)
2011 / 02 / 23 cập nhật, phiên bản V6.1.7600.0050, 5.22 MBytes
Azurewave Máy ảnh điều khiển
Máy ảnh điều khiển Azurewave cho Windows XP. (WHQL)
2011 / 02 / 23 cập nhật, phiên bản V6.1.7600.0029, 5.7 MBytes
AM-VS-007 Máy ảnh điều khiển
AM-VS-007 camera driver cho Windows XP. (WHQL)
2011 / 02 / 23 cập nhật, phiên bản V1.0.5.1, 2.35 MBytes
Manual (57)
Eee PC tay tài
Eee PC tay tài cho Ukraine bản
2011 / 05 / 23 cập nhật, phiên bản UKR6518, 9.2 MByte
Eee PC tay tài
Eee PC tay tài cho bản Thụy Điển
2011 / 05 / 23 cập nhật, phiên bản SWE6518, 5.51 MBytes
Eee PC tay tài
Eee PC tay tài cho Slovakia bản
2011 / 05 / 23 cập nhật, phiên bản SVK6518, 5.6 MBytes
Eee PC tay tài
Eee PC tay tài cho bản tiếng Tây Ban Nha
2011 / 05 / 23 cập nhật, phiên bản SPA6518, 6.15 MBytes
Eee PC tay tài
Eee PC tay tài cho Slovenia bản
2011 / 05 / 23 cập nhật, phiên bản SLV6518, 6.16 MBytes
Eee PC tay tài
Eee PC tay tài cho Serbia bản
2011 / 05 / 23 cập nhật, phiên bản SER6518, 6.1 MByte
Eee PC tay tài
Eee PC tay tài cho bản Nga
2011 / 05 / 23 cập nhật, phiên bản RUS6518, 9.2 MBytes
Eee PC tay tài
Eee PC tay tài cho Rumani bản
2011 / 05 / 23 cập nhật, phiên bản ROM6518, 5.63 MBytes
Eee PC tay tài
Eee PC tay tài cho bản tiếng Bồ Đào Nha
2011 / 05 / 23 cập nhật, phiên bản POR6518, 5.58 MBytes
Eee PC tay tài
Eee PC tay tài cho Ba Lan bản
2011 / 05 / 23 cập nhật, phiên bản POL6518, 6.14 MBytes
Eee PC tay tài
Eee PC tay tài cho bản Na Uy
2011 / 05 / 23 cập nhật, phiên bản NOR6518, 6.26 MBytes
Eee PC tay tài
Eee PC tay tài cho Hàn Quốc bản
2011 / 05 / 23 cập nhật, phiên bản KOR6518, 5.8 MBytes
Eee PC tay tài
Eee PC tay tài cho bản Ý
2011 / 05 / 23 cập nhật, phiên bản ITN6518, 3.67 MBytes
Eee PC tay tài
Eee PC tay tài cho Indonesia bản
2011 / 05 / 23 cập nhật, phiên bản IND6518, 6.22 MBytes
Eee PC tay tài
Eee PC tay tài cho Hungary bản
2011 / 05 / 23 cập nhật, phiên bản HUN6518, 5.66 MByte
Eee PC tay tài
Eee PC tay tài cho Hy Lạp bản
2011 / 05 / 23 cập nhật, phiên bản GRK6518, 5.7 MBytes
Eee PC tay tài
Eee PC tay tài cho bản Đức
2011 / 05 / 23 cập nhật, phiên bản GER6518, 8.25 MBytes
Eee PC tay tài
Eee PC tay tài cho bản Pháp
2011 / 05 / 23 cập nhật, phiên bản FRN6518, 6.32 MBytes
Eee PC tay tài
Eee PC tay tài cho bản Phần Lan
2011 / 05 / 23 cập nhật, phiên bản FIN6518, 5.53 MBytes
Eee PC tay tài
Eee PC tay tài cho Hà Lan bản
2011 / 05 / 23 cập nhật, phiên bản DUT6518, 6.1 MBytes
Eee PC tay tài
Eee PC tay tài cho Đan Mạch bản
2011 / 05 / 23 cập nhật, phiên bản DAN6518, 6.33 MBytes
Eee PC tay tài
Eee PC tay tài cho Cộng hòa Séc bản
2011 / 05 / 23 cập nhật, phiên bản CZE6518, 5.54 MBytes
Eee PC tay tài
Eee PC tay tài cho bản Croatia
2011 / 05 / 23 cập nhật, phiên bản CRT6518, 5.64 MBytes
Eee PC tay tài
Eee PC tay tài cho truyền thống bản Trung Quốc
2011 / 05 / 23 cập nhật, phiên bản CHT6518, 5.15 MBytes
Eee PC tay tài
Eee PC tay tài cho Trung giản thể bản
2011 / 05 / 23 cập nhật, phiên bản CHS6518, 5.31 MBytes
Eee PC tay tài
Eee PC tay tài cho bản tiếng Bồ Đào Nha của Brazil
2011 / 05 / 23 cập nhật, phiên bản BRZ6518, 6.05 MBytes
Eee PC tay tài
Eee PC tay tài cho tiếng Ả Rập bản
2011 / 05 / 23 cập nhật, phiên bản ARA6518, 17.04 MByte
Eee PC tay tài
Eee PC tay tài cho bản Thụy Điển
2011 / 03 / 01 cập nhật, phiên bản SWE6250, 5.44 MBytes
Eee PC tay tài
Eee PC tay tài cho bản Thổ Nhĩ Kỳ
2011 / 02 / 18 cập nhật, phiên bản TRK6250, 5.4 MBytes
Eee PC tay tài
Eee PC tay người Thái bản
2011 / 02 / 18 cập nhật, phiên bản THI6250, 5.65 MBytes
Eee PC tay tài
Eee PC tay tài cho Slovakia bản
2011 / 02 / 18 cập nhật, phiên bản SVK6250, 5.52 MBytes
Eee PC tay tài
Eee PC tay tài cho bản tiếng Tây Ban Nha
2011 / 02 / 18 cập nhật, phiên bản SPA6250, 5.52 MBytes
Eee PC tay tài
Eee PC tay tài cho Slovenia bản
2011 / 02 / 18 cập nhật, phiên bản SLV6250, 5.45 MBytes
Eee PC tay tài
Eee PC tay tài cho Serbia bản
2011 / 02 / 18 cập nhật, phiên bản SER6250, 5.41 MByte
Eee PC tay tài
Eee PC tay tài cho bản Nga
2011 / 02 / 18 cập nhật, phiên bản RUS6250, 3.52 MBytes
Eee PC tay tài
Eee PC tay tài cho Rumani bản
2011 / 02 / 18 cập nhật, phiên bản ROM6250, 5.52 MBytes
Eee PC tay tài
Eee PC tay tài cho bản tiếng Bồ Đào Nha
2011 / 02 / 18 cập nhật, phiên bản POR6250, 5.57 MBytes
Eee PC tay tài
Eee PC tay tài cho Ba Lan bản
2011 / 02 / 18 cập nhật, phiên bản POL6250, 6.17 MBytes
Eee PC tay tài
Eee PC tay tài cho bản Na Uy
2011 / 02 / 18 cập nhật, phiên bản NOR6250, 5.34 MBytes
Eee PC tay tài
Eee PC tay tài cho Hàn Quốc bản
2011 / 02 / 18 cập nhật, phiên bản KOR6250, 10.63 MBytes
Eee PC tay tài
Eee PC tay tài cho bản Ý
2011 / 02 / 18 cập nhật, phiên bản ITN6250, 9.22 MBytes
Eee PC tay tài
Eee PC tay tài cho Indonesia bản
2011 / 02 / 18 cập nhật, phiên bản IND6250, 5.38 MBytes
Eee PC tay tài
Eee PC tay tài cho Hungary bản
2011 / 02 / 18 cập nhật, phiên bản HUN6250, 5.56 MByte
Eee PC tay tài
Eee PC tay tài cho Hy Lạp bản
2011 / 02 / 18 cập nhật, phiên bản GRK6250, 5.62 MBytes
Eee PC tay tài
Eee PC tay tài cho bản Đức
2011 / 02 / 18 cập nhật, phiên bản GER6250, 8.16 MBytes
Eee PC tay tài
Eee PC tay tài cho bản Pháp
2011 / 02 / 18 cập nhật, phiên bản FRN6250, 6.26 MBytes
Eee PC tay tài
Eee PC tay tài cho bản Phần Lan
2011 / 02 / 18 cập nhật, phiên bản FIN6250, 5.43 MBytes
Eee PC tay tài
Eee PC tay tài cho bản tiếng Anh
2011 / 02 / 18 cập nhật, phiên bản ENG6250, 6.23 MBytes
Eee PC tay tài
Eee PC tay tài cho Hà Lan bản
2011 / 02 / 18 cập nhật, phiên bản DUT6250, 5.51 MBytes
Eee PC tay tài
Eee PC tay tài cho Đan Mạch bản
2011 / 02 / 18 cập nhật, phiên bản DAN6250, 5.32 MBytes
Eee PC tay tài
Eee PC tay tài cho Cộng hòa Séc bản
2011 / 02 / 18 cập nhật, phiên bản CZE6250, 5.45 MBytes
Eee PC tay tài
Eee PC tay tài cho bản Croatia
2011 / 02 / 18 cập nhật, phiên bản CRT6250, 5.55 MBytes
Eee PC tay tài
Eee PC tay tài cho truyền thống bản Trung Quốc
2011 / 02 / 18 cập nhật, phiên bản CHT6250, 5.12 MBytes
Eee PC tay tài
Eee PC tay tài cho Trung giản thể bản
2011 / 02 / 18 cập nhật, phiên bản CHS6250, 5.28 MBytes
Eee PC tay tài
Eee PC tay tài cho bản tiếng Bồ Đào Nha của Brazil
2011 / 02 / 18 cập nhật, phiên bản BRZ6250, 5.41 MBytes
Eee PC tay tài
Eee PC tay tài cho bản Bulgaria
2011 / 02 / 18 cập nhật, phiên bản BLG6250, 5.51 MBytes
Eee PC tay tài
Eee PC tay tài cho tiếng Ả Rập bản
2011 / 02 / 18 cập nhật, phiên bản ARA6250, 15.95 MByte