ASUS Eee PC T91MT máy tính xách tay của Windows 7 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


ASUS Eee PC T91MT Laptop

Tải về ASUS Eee PC T91MT Máy tính xách tay của Windows 7 32bit Drivers, tiện ích và Hướng dẫn sử dụng.


BIOS (2)
BIOS 0601
Cải thiện chức năng phím nóng trong Express Gate
(* Express Gate: Sẵn có phụ thuộc vào mô hình được lựa chọn)
2009 / 12 / 17 cập nhật, phiên bản 0601, 434.05 KBytes
BIOS 0501
Cập nhật firmware EC
2009 / 11 / 03 cập nhật, phiên bản 0501, 434.12 KBytes
Chipset (1)
chipset driver
2009 / 10 / 15 cập nhật, phiên bản V8.8.1014, 2.89 MBytes
ATK (1)
Tiện ích Hotkey
2009 / 10 / 28 cập nhật, phiên bản V1.13, 2.27 MBytes
Audio / Sound (1)
Audio Driver
2009 / 11 / 03 cập nhật, phiên bản 6.0.1.5924, 57.66 MBytes
VGA / Video / Hiển thị (2)
Graphics driver
2009 / 11 / 17 cập nhật, phiên bản 8.14.10.2015, 29.53 MBytes
Graphics driver
2009 / 10 / 15 cập nhật, phiên bản V8.14.10.2011, 29.92 MBytes
LAN (1)
Lan điều khiển
2009 / 10 / 15 cập nhật, phiên bản V1.0.0.23, 4.5 MBytes
Chỉ tay thiết bị (3)
Trình điều khiển touchpad
2009 / 11 / 17 cập nhật, phiên bản 14.0.10, 30.6 MBytes
Trình điều khiển touchpad
2009 / 10 / 15 cập nhật, phiên bản V13.2.6.1, 29.81 MBytes
Applications / Utilities (14)
Eee Docking Touch Phiên bản
2011 / 04 / 02 cập nhật, phiên bản V3.10.3, 2.67 MBytes
CapsHook Utility.
2011 / 02 / 18 cập nhật, phiên bản V1.0.0.7, 2.69 MBytes
TV Ehance Utiliry (Đối với DVB-T)
2009 / 12 / 17 cập nhật, phiên bản 2.0.7013.1451, 34.71 MBytes
WebStorage Utility
2009 / 11 / 12 cập nhật, phiên bản 2.0.31.477, 28.8 MBytes
TouchSuite Utility
2009 / 11 / 12 cập nhật, phiên bản 2.4.0.0, 1.45 MBytes
TouchGate Utility
2009 / 11 / 12 cập nhật, phiên bản 1.0.1.0, 8.34 MBytes
Lan Utility
2009 / 11 / 12 cập nhật, phiên bản 1.1.0.5, 2.89 MBytes
FotoFun Utility
2009 / 11 / 12 cập nhật, phiên bản 3.0.2.0, 7.07 MBytes
Máy tính Utility
2009 / 11 / 12 cập nhật, phiên bản 3.1.0.0, 4.13 MBytes
ASUS @Vibe Utility
2009 / 11 / 06 cập nhật, phiên bản 1.0.170, 9.67 MBytes
ASUS Update Utility
2009 / 10 / 20 cập nhật, phiên bản V1.03.04, 5.55 MBytes
Tiện ích Super Hybrid Engine
2009 / 10 / 20 cập nhật, phiên bản 2.09, 1.58 MBytes
Tiện ích Lọc KB
2009 / 10 / 20 cập nhật, phiên bản 1.0.0.3.32, 132.89 KBytes
LiveUpdae Utility
2009 / 09 / 17 cập nhật, phiên bản 1.19, 16.28 MBytes
Wireless (1)
Wireless Lan Driver (AW-NE785)
2009 / 10 / 21 cập nhật, phiên bản 8.0.0.238, 31.09 MBytes
Bluetooth (1)
Răng điều khiển màu xanh
Blue Tooth driver Win 7 OS
2009 / 11 / 12 cập nhật, phiên bản 6.1.7100.0, 58.17 MBytes
Loại khác (1)
ASUS ExpresssGate Utility
ASUS ExpresssGate Tiện ích cho Windows
(* Express Gate: Sẵn có phụ thuộc vào mô hình được lựa chọn)
2010 / 03 / 16 cập nhật, phiên bản 1.2.17.25, 299.43 MBytes
TV / Radio (1)
DTV Tuner driver
2009 / 12 / 17 cập nhật, phiên bản V86.1.910.2009, 4.31 MBytes
Hướng dẫn sử dụng & Document (33)
Tay Eee PC của người sử dụng cho phiên bản tiếng Nhật (J5160)
Tay Eee PC của người sử dụng cho phiên bản tiếng Nhật cho Win 7 OS (J5160)
2010 / 08 / 26 cập nhật, phiên bản J5160, 8.88 MBytes
Hướng dẫn sử dụng Eee PC của người sử dụng cho truyền thống Trung Quốc Edition (DTV) (T4835)
2009 / 11 / 23 cập nhật, phiên bản T4835, 1.19 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho truyền thống bản Trung Quốc (T5001)
2009 / 11 / 18 cập nhật, phiên bản T5001, 9.38 MBytes
Hướng dẫn sử dụng Eee PC của người sử dụng cho Slovakian Edition (DTV) (sk4835)
2009 / 11 / 18 cập nhật, phiên bản SK4835, 1.05 MBytes
Hướng dẫn sử dụng Eee PC của người sử dụng đối với Tây Ban Nha Edition (DTV) (S4835)
2009 / 11 / 18 cập nhật, phiên bản S4835, 783.31 KBytes
Hướng dẫn sử dụng Eee PC của người sử dụng cho Rumani Edition (DTV) (RO4835)
2009 / 11 / 18 cập nhật, phiên bản RO4835, 1.06 MBytes
Hướng dẫn sử dụng Eee PC của người sử dụng đối với Ba Lan Edition (DTV) (pl4835)
2009 / 11 / 18 cập nhật, phiên bản PL4835, 1.05 MBytes
Hướng dẫn sử dụng Eee PC của người sử dụng đối với Bồ Đào Nha Edition (DTV) (pg4835)
2009 / 11 / 18 cập nhật, phiên bản PG4835, 787.33 KBytes
Hướng dẫn sử dụng Eee PC của người sử dụng cho Triều Tiên Edition (DTV) (K4835)
2009 / 11 / 18 cập nhật, phiên bản K4835, 1.32 MBytes
Hướng dẫn sử dụng Eee PC của người sử dụng cho Ý Edition (DTV) (I4835)
2009 / 11 / 18 cập nhật, phiên bản I4835, 889.78 KBytes
Hướng dẫn sử dụng Eee PC của người sử dụng cho Đức Edition (DTV) (G4835)
2009 / 11 / 18 cập nhật, phiên bản G4835, 895.28 KBytes
Hướng dẫn sử dụng Eee PC của người sử dụng đối với Pháp Edition (DTV) (F4835)
2009 / 11 / 18 cập nhật, phiên bản F4835, 785.74 KBytes
Hướng dẫn sử dụng Eee PC của người sử dụng đối với Hà Lan Edition (DTV) (Du4835)
2009 / 11 / 18 cập nhật, phiên bản DU4835, 783.1 KBytes
Hướng dẫn sử dụng Eee PC dành cho Séc Edition (DTV) (CZ4835)
2009 / 11 / 18 cập nhật, phiên bản CZ4835, 1.05 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho Ý Edition (I5001)
2009 / 11 / 18 cập nhật, phiên bản I5001, 12.03 MBytes
Hướng dẫn sử dụng Eee PC của người sử dụng cho phiên bản Thổ Nhĩ Kỳ (Tr5001)
2009 / 11 / 18 cập nhật, phiên bản TR5001, 8.81 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng đối với Thái Edition (Th5001)
2009 / 11 / 18 cập nhật, phiên bản TH5001, 8.58 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho Slovakia Edition (sk5001)
2009 / 11 / 18 cập nhật, phiên bản SK5001, 8.78 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho Tây Ban Nha Edition (S5001)
2009 / 11 / 18 cập nhật, phiên bản S5001, 7.91 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho Rumani Edition (RO5001)
2009 / 11 / 18 cập nhật, phiên bản RO5001, 10.82 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho phiên bản Nga (R5001)
2009 / 11 / 18 cập nhật, phiên bản R5001, 10.98 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho Bồ Đào Nha Edition (pg5160)
2009 / 11 / 18 cập nhật, phiên bản PG5160, 8.45 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng đối với Hàn Quốc Edition (K5001)
2009 / 11 / 18 cập nhật, phiên bản K5001, 13.4 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho Hungary Edition (Hug5001)
2009 / 11 / 18 cập nhật, phiên bản HUG5001, 8.87 MBytes
Hướng dẫn sử dụng Eee PC của người sử dụng cho Hy Lạp Edition (Gk5001)
2009 / 11 / 18 cập nhật, phiên bản GK5001, 8.54 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho Đức Edition (G5001)
2009 / 11 / 18 cập nhật, phiên bản G5001, 11.77 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng đối với Pháp Edition (F5160)
2009 / 11 / 17 cập nhật, phiên bản F5160, 7.52 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho Hà Lan Edition (Du5001)
2009 / 11 / 17 cập nhật, phiên bản DU5001, 8.8 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho bản Bulgaria (BG5001)
2009 / 11 / 17 cập nhật, phiên bản BG5001, 8.88 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho tiếng Ả Rập Edition (Arb5001)
2009 / 11 / 17 cập nhật, phiên bản ARB5001, 18.82 MBytes
Hướng dẫn sử dụng Eee PC của người sử dụng cho tiếng Anh Edition (DTV) (E4835)
2009 / 11 / 09 cập nhật, phiên bản E4835, 735.85 KBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho bản tiếng Anh (E5160)
2009 / 10 / 26 cập nhật, phiên bản E5160, 6.39 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho Trung giản thể Edition (C5002)
2009 / 10 / 26 cập nhật, phiên bản C5001, 12.96 MBytes