ASUS Eee PC 1000HC Netbook Windows XP Drivers, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


ASUS Eee PC 1000HC Netbook

Tải về ASUS Eee PC 1000HC Netbook Windows XP điều khiển, Tiện ích, Update và User Hướng dẫn sử dụng.


3G không dây (1)
Điều khiển không dây 3G
3G Wireless Driver cho China Telecom
2009 / 05 / 25 cập nhật, phiên bản V2.93, 2.1 MBytes
BIOS (1)
CTL BIOS 0101
Phát hành đầu tiên.
(Đối với Trung Quốc Telecom Model)
2009 / 06 / 03 cập nhật, phiên bản 0101, 411.77 KBytes
Chipset (1)
chipset driver
Chipset Driver cho WIN XP
2008 / 10 / 29 cập nhật, phiên bản V8.3.1.1011, 25.71 MBytes
ATK (1)
Advanced Configuration và Power Interface điều khiển
Advanced Configuration ans Power Interface Drive cho WIN XP
2009 / 01 / 21 cập nhật, phiên bản V4.00.0010, 638.93 KBytes
Audio / Sound (1)
Audio Driver
Audio Driver cho WIN XP
2008 / 10 / 29 cập nhật, phiên bản V5.10.0.5704, 47.3 MBytes
VGA / Video / Hiển thị (1)
Graphics driver
Graphics Driver cho WIN XP
2008 / 10 / 29 cập nhật, phiên bản V6.14.10.4906, 17.76 MBytes
LAN (1)
Lan điều khiển
Lan driver cho WIN XP
2008 / 10 / 29 cập nhật, phiên bản V1.0.0.21, 2.84 MBytes
TouchPad / Mouse (1)
Trình điều khiển touchpad
Driver touchpad cho WIN XP
2009 / 06 / 17 cập nhật, phiên bản V7.0.4.3, 4.31 MBytes
Applications / Utilities (5)
ASUS LiveUpdate
2011 / 08 / 09 cập nhật, phiên bản 1.29, 15.9 MBytes
ASUS LiveUpdate
ASUS LiveUpdate tiện ích.
2010 / 08 / 26 cập nhật, phiên bản 1.22, 18.8 MBytes
Lan Utility
Lan Utility cho WIN XP
2009 / 06 / 17 cập nhật, phiên bản V1.1.0.4, 2.87 MBytes
Tiện ích Super Hybrid Engine
Động cơ Utility Super Hybrid cho WIN XP
2008 / 10 / 29 cập nhật, phiên bản V1.14, 1.7 MBytes
Asus Utility chính tức thì
Asus Tiện ích tức thì chính cho WIN XP
2008 / 10 / 29 cập nhật, phiên bản V1.08, 1.8 MBytes
Wireless (1)
Wireless Lan điều khiển
Wireless Lan Driver cho WIN XP
2008 / 10 / 29 cập nhật, phiên bản V5.3.0.45, 15.88 MBytes
BlueTooth (1)
Răng điều khiển màu xanh
Răng điều khiển màu xanh cho WIN XP
2009 / 06 / 17 cập nhật, phiên bản V5.5.0.4300, 127.89 MBytes
Hướng dẫn sử dụng & Tài liệu (1)
Tay Eee PC của người sử dụng cho Trung giản thể Edition (C4478)
2009 / 04 / 23 cập nhật, phiên bản C4478, 8.51 MBytes

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *