ASUS Eee PC 1000H Netbook Windows XP Drivers, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


ASUS Eee PC 1000H Netbook

Tải về ASUS Eee PC (EPC) 1000H Netbook Windows XP Drivers, tiện ích, Update và Hướng dẫn sử dụng.


BIOS (13)
BIOS 2204
Hỗ trợ Windows 7
2009 / 10 / 26 cập nhật, phiên bản 2204, 385.89 KBytes
BIOS 2102
Cập nhật EC Firmware
2009 / 07 / 23 cập nhật, phiên bản 2102, 381.07 KBytes
BIOS 2003
Thiết lập kích thước DVMT để tối đa 224MB.
2009 / 06 / 16 cập nhật, phiên bản 2003, 381.06 KBytes
BIOS 1902
1. Đặt tất cả onboard mặc định thiết bị là "cho phép".
2009 / 04 / 21 cập nhật, phiên bản 1902, 381.04 KBytes
BIOS 1803
1. Cập nhật EC Firmware

2. Cập nhật chính sách nhiệt
2009 / 03 / 19 cập nhật, phiên bản 1803, 379.83 KBytes
BIOS 1501
Cải thiện hiệu suất WIFI dưới chế độ pin.
2009 / 02 / 10 cập nhật, phiên bản 1501, 379.48 KBytes
BIOS 1305
Tối ưu hóa bộ nhớ.
2009 / 01 / 16 cập nhật, phiên bản 1305, 379.07 KBytes
BIOS 1206
Sửa chữa cho các kịch bản sau đây: Windows XP báo cáo thời gian không chính xác còn lại khi chạy trên pin.
2008 / 10 / 23 cập nhật, phiên bản 1206, 378.77 KBytes
BIOS 1103
Sửa Ban SMBIOS cơ sở Tên để "1000H"
2008 / 09 / 19 cập nhật, phiên bản 1103, 378.58 KBytes
BIOS 1005
Cập nhật firmware EC
2008 / 08 / 18 cập nhật, phiên bản 1005, 377.87 KBytes
BIOS 0901
Cập nhật firmware EC
2008 / 07 / 21 cập nhật, phiên bản 0901, 376.97 KBytes
BIOS 0601
Sửa chữa cho các tình huống sau: nhấn có thể gây ra các Num LK bật trong bài
khởi động nhanh chóng thất bại trong khi phục hồi hệ điều hành bởi XP RCD
Cập nhật EC Firmware
cập nhật VBIOS
2008 / 06 / 30 cập nhật, phiên bản 0601, 376.52 KBytes
BIOS 0503
Sửa chữa cho các kịch bản sau đây: màn hình LCD sẽ tắt khi chạy ở chế độ pin
2008 / 06 / 16 cập nhật, phiên bản 0503, 375.91 KBytes
Chipset (1)
chipset driver
Chipset Driver cho WIN XP
2008 / 06 / 30 cập nhật, phiên bản V8.3.1.1011, 25.71 MBytes
ATK (2)
Advanced Configuration và Power Interface điều khiển
Advanced Configuration ans Power Interface Drive cho WIN XP
2009 / 01 / 21 cập nhật, phiên bản V4.00.0010, 638.93 KBytes
Advanced Configuration và Power Interface điều khiển
Advanced Configuration và Power Interface Driver cho WinXP
2008 / 06 / 30 cập nhật, phiên bản V1.0.0.0, 5.14 MBytes
Audio / Sound (1)
Audio Driver
Audio Driver cho WIN XP
2008 / 06 / 30 cập nhật, phiên bản V5.10.0.5612, 42.39 MBytes
VGA / Video / Hiển thị (1)
Graphics driver
Graphics Driver cho WIN XP
2008 / 06 / 30 cập nhật, phiên bản V6.14.10.4906, 17.51 MBytes
LAN (1)
Lan điều khiển
Lan driver cho WIN XP
2008 / 06 / 30 cập nhật, phiên bản V1.0.0.21, 2.84 MBytes
TouchPad / Mouse (1)
điều khiển touchpad
điều khiển touchpad cho WIN XP
2008 / 06 / 30 cập nhật, phiên bản V7.0.2.5, 14.12 MBytes
Applications / Utilities (16)
ASUS LiveUpdate
2011 / 08 / 09 cập nhật, phiên bản 1.29, 15.9 MBytes
Kho tiện ích Eee
2009 / 01 / 22 cập nhật, phiên bản V1.2.16.309, 3.35 MBytes
XP SP3 Ghi Fix
Cố định các vấn đề mà các video ghi lại không phải là ở thời điểm cùng với âm thanh của Windows Movie Maker
2009 / 01 / 19 cập nhật, phiên bản V1.0, 11.21 KBytes
VGAP
Nếu bạn cài đặt Windows XP Professional trên Eee PC của bạn, nó có thể gặp một số vấn đề hiển thị:
1. Màn hình hiển thị mờ khi kết nối với một máy chiếu bên ngoài.
2. Màn hình hiển thị nhấp nháy khi chuyển đổi giữa các chương trình.
2008 / 11 / 07 cập nhật, phiên bản VGAP, 0.36 KBytes
ASUS Update Utility
ASUS Update Utility cho WIN XP
2008 / 10 / 29 cập nhật, phiên bản V1.01.09, 4.65 MBytes
Kho tiện ích Eee
Eee lưu trữ tiện ích cho WIN XP
2008 / 08 / 29 cập nhật, phiên bản V1.1.15.197, 3.49 MBytes
ECAP Uninstall Utility
ECAP Uninstall Utility cho Win XP
2008 / 08 / 28 cập nhật, phiên bản V1.0, 31.07 KBytes
tiện ích ECAP
tiện ích ECAP cho WIN XP
2008 / 08 / 27 cập nhật, phiên bản V1.014, 4.34 MBytes
ECAP Uninstall Utility
ECAP Uninstall Utility cho WIN XP
2008 / 08 / 19 cập nhật, phiên bản V0.1, 31.07 KBytes
Tiện ích SPLENDID (Driver Beta)
Tiện ích SPLENDID cho WIN XP
2008 / 07 / 17 cập nhật, phiên bản V1.0, 16.52 MBytes
AiGuru U1 Utility góp nhanh
AiGuru U1 Utility góp nhanh cho Windows XP
2008 / 06 / 30 cập nhật, phiên bản V1.2-5P, 14.1 MBytes
Tiện ích Super Hybrid Engine
Động cơ Utility Super Hybrid cho Windows XP
2008 / 06 / 30 cập nhật, phiên bản V1.03, 1.67 MBytes
Lan Utility
Lan Tiện ích cho Windows XP
2008 / 06 / 30 cập nhật, phiên bản V2.1.60.9, 2.67 MBytes
ASUS Update Utility
ASUS Update Utility cho WIN XP
2008 / 06 / 30 cập nhật, phiên bản V1.01.08, 4.65 MBytes
ASUS Utility chính tức thì
ASUS Utility tức thì dành cho Windows XP
2008 / 06 / 30 cập nhật, phiên bản V1.06, 1.8 MBytes
tiện ích ECAP
tiện ích ECAP cho WIN XP
2008 / 06 / 12 cập nhật, phiên bản V1.0.0.9, 177.16 KBytes
Wireless (2)
Wireless Lan điều khiển
Wireless Lan Driver cho WIN XP
2008 / 10 / 14 cập nhật, phiên bản V1.2.0.0, 6.02 MBytes
Wireless Lan điều khiển
Wireless Lan Driver cho WIN XP
2008 / 06 / 30 cập nhật, phiên bản V1.1.2.0, 5.67 MBytes
BlueTooth (1)
lái xe BlueTooth
BlueTooth driver cho WIN XP
2011 / 07 / 22 cập nhật, phiên bản V5.1.0.5500, 98.74 MBytes
Hướng dẫn sử dụng & Tài liệu (30)
Tay Eee PC của người sử dụng cho phiên bản tiếng Bồ Đào Nha Brazil (BP4108)
2009 / 05 / 07 cập nhật, phiên bản BP4108, 11.9 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng đối với Hàn Quốc Edition (K4478)
2009 / 04 / 24 cập nhật, phiên bản K4478, 7.47 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho truyền thống bản Trung Quốc (T4478)
2009 / 04 / 24 cập nhật, phiên bản T4478, 8.6 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho Trung giản thể Edition (C4478)
2009 / 04 / 23 cập nhật, phiên bản C4478, 8.51 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng đối với Thụy Điển Edition (sw4097)
2009 / 03 / 06 cập nhật, phiên bản SW4097, 3.84 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho phiên bản Thổ Nhĩ Kỳ (TR4497)
2009 / 02 / 04 cập nhật, phiên bản TR4497, 10.98 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho Tây Ban Nha Edition (S4108)
2009 / 01 / 24 cập nhật, phiên bản S4108, 4.48 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho truyền thống bản Trung Quốc (T4108)
2009 / 01 / 23 cập nhật, phiên bản T4108, 7.97 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho phiên bản Nga (R4108)
2009 / 01 / 23 cập nhật, phiên bản R4108, 2.49 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng đối với Hàn Quốc Edition (K4108)
2009 / 01 / 23 cập nhật, phiên bản K4108, 6.33 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng đối với Pháp Edition (F4108)
2009 / 01 / 23 cập nhật, phiên bản F4108, 3.4 MBytes
Hướng dẫn Eee PC nhanh của người sử dụng cho Hà Lan Edition (Du4108)
2009 / 01 / 23 cập nhật, phiên bản DU4108, 4.41 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho phiên bản Tiếng Phần Lan (FI4097)
2008 / 11 / 25 cập nhật, phiên bản FI4097, 4.64 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho phiên bản tiếng Bồ Đào Nha Brazil (BP4097)
2008 / 11 / 25 cập nhật, phiên bản BP4097, 3.48 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng đối với Ba Lan Edition (pl4108)
2008 / 11 / 25 cập nhật, phiên bản Pl4108, 12.03 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho Đức Edition (G4108)
2008 / 11 / 25 cập nhật, phiên bản G4108, 11.43 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho Bồ Đào Nha Edition (pg4108)
2008 / 11 / 25 cập nhật, phiên bản pg4108, 12.4 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho Hungary Edition (Hug4108)
2008 / 11 / 25 cập nhật, phiên bản hug4108, 10.85 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho Ý Edition (I4108)
2008 / 11 / 25 cập nhật, phiên bản I4108, 13.17 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho bản tiếng Anh (E4108)
2008 / 10 / 07 cập nhật, phiên bản e4108, 7.84 MBytes
Tay Eee PC 1000H / XP của người sử dụng cho phiên bản tiếng Nhật (J4231)
2008 / 10 / 07 cập nhật, phiên bản J4231, 3.85 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho phiên bản tiếng Nhật (J4202)
2008 / 09 / 19 cập nhật, phiên bản J4202, 3.85 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng đối với Thái Edition (Th4108)
2008 / 08 / 28 cập nhật, phiên bản TH4108, 4.74 MBytes
Hướng dẫn Eee PC nhanh của người sử dụng cho phiên bản tiếng Nhật (J3952)
2008 / 07 / 09 cập nhật, phiên bản J3952, 777.8 KBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho truyền thống bản Trung Quốc (T3956)
2008 / 06 / 25 cập nhật, phiên bản T3956, 7.98 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho Slovakia Edition (sk4004)
2008 / 06 / 25 cập nhật, phiên bản SK4004, 3.06 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng đối với Hàn Quốc Edition (K3928)
2008 / 06 / 25 cập nhật, phiên bản K3928, 3.96 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho phiên bản tiếng Nhật (J4004)
2008 / 06 / 25 cập nhật, phiên bản J4004, 2.92 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho bản tiếng Anh (E3928)
2008 / 06 / 25 cập nhật, phiên bản E3928, 3.11 MBytes
Tay Eee PC của người sử dụng cho Czech Edition (CZ4004)
2008 / 06 / 25 cập nhật, phiên bản CZ4004, 2.94 MBytes

48 suy nghĩ về việcASUS Eee PC 1000H Netbook Windows XP Drivers, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng"


Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *