ASUS F102BA máy tính xách tay của Windows 8, Windows 8.1 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


ASUS X102BA Laptop

Tải về ASUS F102BA Laptop dùng Windows 8, Windows Drivers 8.1, Tiện ích và Hướng Dẫn Sử Dụng;


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Chipset (2)
AMD Chipset Driver
2014 / 05 / 16 cập nhật, phiên bản V13.251.0.0000, 294.01 MBytes
AMD Chipset Driver
2013 / 12 / 18 cập nhật, phiên bản V13.101.6.2000, 225.64 MBytes
Audio / Sound (1)
Realtek Audio Driver
2013 / 11 / 07 cập nhật, phiên bản V6.0.1.7010, 97.41 MBytes
LAN (1)
Driver Realtek LAN
2013 / 06 / 06 cập nhật, phiên bản V8.014.0327.2013, 11.4 MBytes
Wireless (4)
Qualcomm Atheros Wireless Lan Driver và ứng dụng
2014 / 01 / 26 cập nhật, phiên bản V10.0.0.274, 39.48 MBytes
ASUS Wireless Radio Control (Một người lái xe để làm cho bạn chuyển sang chế độ trên máy bay (không dây) On / Off)
2013 / 10 / 18 cập nhật, phiên bản V1.0.0.3, 158.04 KBytes
Qualcomm Atheros Wireless Lan Driver và ứng dụng
2013 / 07 / 24 cập nhật, phiên bản V10.0.0.251, 40.82 MBytes
ASUS Wireless Radio Control (Một người lái xe để làm cho bạn chuyển sang chế độ trên máy bay (không dây) On / Off)
2012 / 10 / 29 cập nhật, phiên bản V1.0.0.1, 156.71 KBytes
BlueTooth (2)
lái xe Atheros BlueTooth
2014 / 01 / 24 cập nhật, phiên bản V8.0.1.312, 94.87 MBytes
lái xe Atheros BlueTooth
2013 / 07 / 18 cập nhật, phiên bản V8.0.0.229, 90.78 MBytes