ASUS F520JD máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


Asus X550 Dòng Máy tính xách tay

Tải về ASUS F520JD Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 8.1, tiện ích, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Chipset (1)

Version V9.4.0.1027

Mô tả Intel INF Update Driver
Kích thước tập tin
5,49 (MBytes)
2013.10.28 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
Audio / Sound (1)

Version V8.65.41.50

Mô tả Conexant Audio Driver
Kích thước tập tin
116,46 (MBytes)
2014.07.02 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
VGA / Video / Hiển thị (2)

Version V9.18.13.3302.02

Mô tả nVidia Graphics Driver
Kích thước tập tin
354,42 (MBytes)
2014.05.21 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V10.18.10.3496.01

Mô tả Intel Graphics Driver
Kích thước tập tin
145,88 (MBytes)
2014.04.17 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
LAN (1)

Version V8.029.0314.2014

Mô tả Driver Realtek LAN
Kích thước tập tin
5,93 (MBytes)
2014.05.21 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
Card Reader (1)

Version V6.2.9600.21243

Mô tả Realtek Multi-Card Reader driver
Kích thước tập tin
10,82 (MBytes)
2014.02.19 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
Không dây (5)

Version V5.0.46.0

Mô tả Ralink Wireless Lan Driver và ứng dụng
Kích thước tập tin
22,65 (MBytes)
2014.05.29 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V2012.14.0417.2014

Mô tả Realtek Wireless Lan Driver và ứng dụng
Kích thước tập tin
41,2 (MBytes)
2014.05.28 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
BlueTooth (4)

Version V3.816.812.042914

Mô tả điều khiển Realtek BlueTooth
Kích thước tập tin
62,37 (MBytes)
2014.07.02 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V12.0.0.9550

Mô tả điều khiển Broadcom Bluetooth
Kích thước tập tin
96,56 (MBytes)
2014.05.27 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc