ASUS ROG GL502VSK Laptop Windows 10 Trình điều khiển, Ứng dụng, Sổ tay


Máy tính xách tay ASUS ROG GL502VSK

Tải về ASUS ROG GL502VSK Máy tính xách tay của Windows 10 64bit Trình điều khiển và Ứng dụng Hướng dẫn sử dụng.


VGA / Video / Hiển thị (2)
nVidia Graphics Driver
2017 / 06 / 13 cập nhật, phiên bản V22.21.13.8185, 558.95 MBytes
nVidia Graphics Driver
2017 / 04 / 28 cập nhật, phiên bản V21.21.13.7705, 519.69 MBytes
BIOS (2)
BIOS 303
Tối ưu hóa hiệu năng hệ thống
2017 / 06 / 22 cập nhật, phiên bản 303, 4.15 MBytes
BIOS 301
cập nhật FW
2017 / 02 / 10 cập nhật, phiên bản 301, 4.13 MBytes
Audio / Sound (1)
Realtek Audio Driver
2017 / 05 / 27 cập nhật, phiên bản V6.0.1.8142, 109.91 MBytes
LAN (1)
Driver Realtek LAN
2016 / 10 / 12 cập nhật, phiên bản V10.10.714.2016, 10.1 MBytes
Card Reader (1)
Genesys Multi-Card Reader driver
2016 / 11 / 03 cập nhật, phiên bản V4.5.1.1.1001, 10.88 MBytes
TouchPad / Mouse (1)
ASUS chính xác Touchpad
2016 / 10 / 24 cập nhật, phiên bản V11.0.13, 2.65 MBytes
Loại khác (6)
Quản lý động cơ Giao diện Intel
2016 / 12 / 01 cập nhật, phiên bản V11.6.0.1036, 74.6 MBytes
Lươi tầm sét
2016 / 11 / 25 cập nhật, phiên bản V16.2.52.250, 61.4 MBytes
Quản lý động cơ Giao diện Intel
2016 / 11 / 24 cập nhật, phiên bản V11.6.0.1035, 77.95 MBytes
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
2016 / 11 / 16 cập nhật, phiên bản V15.2.1.1028, 1.32 MBytes
Intel (R) nối tiếp IO GPIO điều khiển
2016 / 11 / 10 cập nhật, phiên bản V30.100.1633.3, 2.61 MBytes
VBulletin động Intel và Khung điều khiển nhiệt
2016 / 09 / 07 cập nhật, phiên bản V8.2.11000.2996, 14.08 MBytes
Applications / Utilities (8)
Công nghệ ASUS Splendid Enhancement
Nâng cao khả năng màn hình máy tính ASUS notebook của bạn, tái tạo màu sắc phong phú hơn và sâu hơn cho kinh nghiệm trực quan tuyệt đẹp.
2017 / 05 / 27 cập nhật, phiên bản V3.19.0004, 14.67 MBytes
ASUS Touchpad dạng chữ viết tay
Để thực hiện phương pháp chữ viết tay đầu vào tốt hơn cho việc sử dụng. ASUS Touchpad dạng chữ viết tay được thiết kế để nhập các từ với touchpad.
2017 / 04 / 27 cập nhật, phiên bản V2.0.2, 4.9 MBytes
GameFirst IV
Đó là một tối ưu hóa mạng không có độ trễ gameplay.
2016 / 11 / 29 cập nhật, phiên bản V1.5.31, 12.91 MBytes
Trung tâm Gaming ASUS
Tích hợp các thiết lập chơi game liên quan và tình trạng hệ thống trong một ứng dụng duy nhất và làm cho bạn kiểm soát các hệ thống chơi game toàn hiệu quả.
2016 / 11 / 25 cập nhật, phiên bản V2.0.2, 46.98 MBytes
ASUS USB Charger Thêm
Một ứng dụng cung cấp bộ sạc nhanh cho thiết bị cầm tay của bạn.
2016 / 11 / 16 cập nhật, phiên bản V4.1.8, 10.88 MBytes
ASUS HiPost
Dễ dàng sao chép, đồng bộ và chia sẻ văn bản, hình ảnh và các trang web giữa các thiết bị
2016 / 11 / 07 cập nhật, phiên bản V1.0.8, 5.6 MBytes
ASUS Live Update
Làm việc kiểm tra, tải về và cài đặt chương trình thủ tục tự động và thông minh.
2016 / 09 / 02 cập nhật, phiên bản V3.4.3, 9.18 MBytes
ASUS Touchpad dạng chữ viết tay
Để thực hiện phương pháp chữ viết tay đầu vào tốt hơn cho việc sử dụng. ASUS Touchpad dạng chữ viết tay được thiết kế để nhập các từ với touchpad.
2016 / 08 / 17 cập nhật, phiên bản V1.0.3, 5.53 MBytes
Wireless (5)
Atheros Wireless Lan Driver và ứng dụng
2017 / 01 / 05 cập nhật, phiên bản V11.0.0.10426, 88.31 MBytes
Realtek Wireless Lan Driver và ứng dụng
2016 / 12 / 01 cập nhật, phiên bản V2023.42.831.2016, 22.59 MBytes
Atheros Wireless Lan Driver và ứng dụng
2016 / 11 / 24 cập nhật, phiên bản V11.0.0.10388, 88.13 MBytes
Intel Wireless Lan Driver và ứng dụng
2016 / 09 / 27 cập nhật, phiên bản V19.10.0.9, 161.02 MBytes
Kiểm soát ASUS Đài phát thanh không dây
Một người lái xe để làm cho bạn chuyển sang chế độ trên máy bay (không dây) On / Off.
2015 / 09 / 25 cập nhật, phiên bản V1.0.0.5, 159.97 KBytes
BIOS-Utilities (1)
WinFlash
Cửa sổ BIOS Flash Utility
2016 / 09 / 02 cập nhật, phiên bản V3.2.2, 1.34 MBytes
Chipset (1)
Intel INF Update Driver
2016 / 11 / 16 cập nhật, phiên bản V10.1.1.38, 2.59 MBytes
ATK (1)
ATKPackage
ATKACPI driver và tiện ích phím nóng liên quan
2016 / 10 / 17 cập nhật, phiên bản V1.0.0050, 11.27 MBytes
BlueTooth (4)
điều khiển Intel BlueTooth
2016 / 12 / 02 cập nhật, phiên bản V19.11.1639.0649, 15.52 MBytes
lái xe Atheros BlueTooth
2016 / 11 / 24 cập nhật, phiên bản V10.0.1.11, 8.16 MBytes
điều khiển Intel BlueTooth
2016 / 11 / 10 cập nhật, phiên bản V19.10.1635.0483, 20.63 MBytes
điều khiển Realtek BlueTooth
2016 / 10 / 21 cập nhật, phiên bản V1.4.887.091316, 13.6 MBytes
Hướng dẫn sử dụng & Document (30)
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản tiếng Bồ Đào Nha
2016 / 11 / 30 cập nhật, phiên bản PG12053, 5.45 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho người Ukraine bản
2016 / 11 / 30 cập nhật, phiên bản UA12053, 6.04 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Indonesia bản
2016 / 11 / 30 cập nhật, phiên bản ID12053, 5.57 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản Nga
2016 / 11 / 30 cập nhật, phiên bản R12053, 6.96 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Rumani bản
2016 / 11 / 30 cập nhật, phiên bản RO12053, 5.45 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản tiếng Bồ Đào Nha của Brazil
2016 / 11 / 30 cập nhật, phiên bản BP12053, 5.41 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Ba Lan bản
2016 / 11 / 30 cập nhật, phiên bản PL12053, 5.53 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho người Hà Lan bản
2016 / 11 / 30 cập nhật, phiên bản DU12053, 5.85 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Hàn Quốc bản
2016 / 11 / 30 cập nhật, phiên bản K12053, 6.97 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản Ý
2016 / 11 / 30 cập nhật, phiên bản I12053, 7.48 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho bản tiếng Anh
2016 / 11 / 30 cập nhật, phiên bản E12053, 6.64 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Hy Lạp bản
2016 / 11 / 30 cập nhật, phiên bản GK12053, 5.77 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản Đức
2016 / 11 / 30 cập nhật, phiên bản G12053, 6.5 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Czech bản
2016 / 11 / 30 cập nhật, phiên bản CZ12053, 6.74 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho bản Bulgaria
2016 / 11 / 30 cập nhật, phiên bản BG12053, 5.54 MBytes
2016 / 11 / 30 cập nhật, phiên bản TH12053, 5.68 MBytes
2016 / 11 / 30 cập nhật, phiên bản SK12053, 7.11 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Hungary bản
2016 / 11 / 30 cập nhật, phiên bản HUG12053, 5.71 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản tiếng Pháp
2016 / 11 / 30 cập nhật, phiên bản F12053, 7.64 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản tiếng Tây Ban Nha
2016 / 11 / 30 cập nhật, phiên bản S12053, 6.56 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Slovenia bản
2016 / 11 / 30 cập nhật, phiên bản SL12053, 6.64 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Croatia bản
2016 / 11 / 29 cập nhật, phiên bản CR12053, 6.64 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho bản Na Uy
2016 / 11 / 29 cập nhật, phiên bản NW12053, 5.96 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Đan Mạch bản
2016 / 11 / 29 cập nhật, phiên bản DA12053, 6.02 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản Thụy Điển
2016 / 11 / 29 cập nhật, phiên bản SW12053, 5.49 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho bản Phần Lan
2016 / 11 / 29 cập nhật, phiên bản FI12053, 6.76 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho bản Litva
2016 / 11 / 29 cập nhật, phiên bản LT12053, 6.7 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho bản Latvia
2016 / 11 / 29 cập nhật, phiên bản LV12053, 5.49 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho bản Estonia
2016 / 11 / 29 cập nhật, phiên bản EE12053, 6.01 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Serbia bản
2016 / 11 / 29 cập nhật, phiên bản SB12053, 6.58 MBytes