ASUS ROG GL702VMK Laptop Windows 10 Trình điều khiển, Ứng dụng, Sổ tay


Máy tính xách tay ASUS ROG GL702VMK

Tải về ASUS ROG GL702VMK Máy tính xách tay của Windows 10 64bit Trình điều khiển và Ứng dụng Hướng dẫn sử dụng.


VGA / Video / Hiển thị (2)
nVidia Graphics Driver
2017 / 04 / 28 cập nhật, phiên bản V21.21.13.7705, 519.69 MBytes
nVidia Graphics Driver
2016 / 12 / 22 cập nhật, phiên bản V21.21.13.7606, 437.58 MBytes
BIOS (2)
BIOS 303
Tối ưu hóa hiệu năng hệ thống
2017 / 07 / 05 cập nhật, phiên bản 303, 4.16 MBytes
BIOS 300
Tối ưu hóa hiệu năng hệ thống
2017 / 03 / 14 cập nhật, phiên bản 300, 4.24 MBytes
Audio / Sound (1)
Realtek Audio Driver
2016 / 11 / 24 cập nhật, phiên bản V6.0.1.7960, 233.91 MBytes
LAN (1)
Driver Realtek LAN
2016 / 09 / 30 cập nhật, phiên bản V10.10.714.2016.01, 10.1 MBytes
Card Reader (1)
Genesys Multi-Card Reader driver
2016 / 11 / 03 cập nhật, phiên bản V4.5.1.1.1001, 10.88 MBytes
TouchPad / Mouse (1)
ASUS chính xác Touchpad
2016 / 11 / 24 cập nhật, phiên bản V11.0.14, 2.73 MBytes
Loại khác (6)
Quản lý động cơ Giao diện Intel
2016 / 12 / 01 cập nhật, phiên bản V11.6.0.1036, 74.6 MBytes
Quản lý động cơ Giao diện Intel
2016 / 11 / 24 cập nhật, phiên bản V11.6.0.1035, 77.95 MBytes
ELAN vân tay điều khiển và tiện ích
2016 / 11 / 24 cập nhật, phiên bản V1.5.4.1, 7.53 MBytes
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
2016 / 11 / 16 cập nhật, phiên bản V15.2.1.1028, 1.32 MBytes
Intel (R) nối tiếp IO GPIO điều khiển
2016 / 11 / 10 cập nhật, phiên bản V30.100.1633.3, 2.61 MBytes
VBulletin động Intel và Khung điều khiển nhiệt
2016 / 09 / 07 cập nhật, phiên bản V8.2.11000.2996, 14.08 MBytes
Applications / Utilities (9)
ASUS Touchpad dạng chữ viết tay
Để thực hiện phương pháp chữ viết tay đầu vào tốt hơn cho việc sử dụng. ASUS Touchpad dạng chữ viết tay được thiết kế để nhập các từ với touchpad.
2017 / 04 / 27 cập nhật, phiên bản V2.0.2, 4.9 MBytes
Trung tâm Gaming ASUS
Tích hợp các thiết lập chơi game liên quan và tình trạng hệ thống trong một ứng dụng duy nhất và làm cho bạn kiểm soát các hệ thống chơi game toàn hiệu quả.
2016 / 12 / 27 cập nhật, phiên bản V2.0.3, 46.96 MBytes
GameFirst IV
Đó là một tối ưu hóa mạng không có độ trễ gameplay.
2016 / 11 / 29 cập nhật, phiên bản V1.5.31, 12.91 MBytes
Công nghệ ASUS Splendid Enhancement
"Nâng cao khả năng màn hình máy tính ASUS notebook của bạn, tái tạo màu sắc phong phú hơn và sâu hơn cho kinh nghiệm trực quan tuyệt đẹp.
"
2016 / 11 / 25 cập nhật, phiên bản V3.19.0004, 14.66 MBytes
Trung tâm Gaming ASUS
Tích hợp các thiết lập chơi game liên quan và tình trạng hệ thống trong một ứng dụng duy nhất và làm cho bạn kiểm soát các hệ thống chơi game toàn hiệu quả.
2016 / 11 / 25 cập nhật, phiên bản V2.0.2, 46.98 MBytes
ASUS HiPost
Dễ dàng sao chép, đồng bộ và chia sẻ văn bản, hình ảnh và các trang web giữa các thiết bị
2016 / 11 / 07 cập nhật, phiên bản V1.0.8, 5.6 MBytes
ASUS Live Update
Làm việc kiểm tra, tải về và cài đặt chương trình thủ tục tự động và thông minh.
2016 / 09 / 02 cập nhật, phiên bản V3.4.3, 9.18 MBytes
ASUS Touchpad dạng chữ viết tay
Để thực hiện phương pháp chữ viết tay đầu vào tốt hơn cho việc sử dụng. ASUS Touchpad dạng chữ viết tay được thiết kế để nhập các từ với touchpad.
2016 / 08 / 17 cập nhật, phiên bản V1.0.3, 5.53 MBytes
GameFirst IV
Đó là một tối ưu hóa mạng không có độ trễ gameplay.
2016 / 08 / 11 cập nhật, phiên bản V1.5.23, 12.21 MBytes
Wireless (8)
Atheros Wireless Lan Driver và ứng dụng
2017 / 06 / 01 cập nhật, phiên bản V11.0.0.10426, 88.35 MBytes
Realtek Wireless Lan Driver và ứng dụng
2017 / 05 / 27 cập nhật, phiên bản V2023.53.315.2017, 32.59 MBytes
Kiểm soát ASUS Đài phát thanh không dây
Một người lái xe để làm cho bạn chuyển sang chế độ trên máy bay (không dây) On / Off
2017 / 01 / 24 cập nhật, phiên bản V1.0.0.6, 157.73 KBytes
Atheros Wireless Lan Driver và ứng dụng
2017 / 01 / 05 cập nhật, phiên bản V11.0.0.10426, 88.31 MBytes
Intel Wireless Lan Driver và ứng dụng
2016 / 12 / 27 cập nhật, phiên bản V19.20.3.4, 163.62 MBytes
Atheros Wireless Lan Driver và ứng dụng
2016 / 11 / 24 cập nhật, phiên bản V11.0.0.10388, 88.13 MBytes
Intel Wireless Lan Driver và ứng dụng
2016 / 08 / 29 cập nhật, phiên bản V19.1.0.4, 87.12 MBytes
Kiểm soát ASUS Đài phát thanh không dây
Một người lái xe để làm cho bạn chuyển sang chế độ trên máy bay (không dây) On / Off.
2015 / 09 / 25 cập nhật, phiên bản V1.0.0.5, 159.97 KBytes
BIOS-Utilities (1)
WinFlash
Cửa sổ BIOS Flash Utility
2016 / 09 / 02 cập nhật, phiên bản V3.2.2, 1.34 MBytes
Chipset (1)
Intel INF Update Driver
2016 / 11 / 16 cập nhật, phiên bản V10.1.1.38, 2.59 MBytes
ATK (1)
ATKPackage
ATKACPI driver và tiện ích phím nóng liên quan
2016 / 10 / 17 cập nhật, phiên bản V1.0.0050, 11.27 MBytes
BlueTooth (2)
điều khiển Realtek BlueTooth
2017 / 04 / 24 cập nhật, phiên bản V1.4.887.032917, 20.63 MBytes
điều khiển Intel BlueTooth
2016 / 09 / 30 cập nhật, phiên bản V19.01.1627.3533, 8.31 MBytes
XG Station 2 (2)
Hỗ trợ ROG XG STATION 2
2017 / 07 / 05 cập nhật, phiên bản 303, 4.16 MBytes
Lươi tầm sét
Driver ThunderBolt
2016 / 11 / 25 cập nhật, phiên bản V16.2.52.250, 61.4 MBytes
Hướng dẫn sử dụng & Document (23)
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản tiếng Bồ Đào Nha
2017 / 01 / 05 cập nhật, phiên bản PG11310, 5.95 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Trung giản thể bản
2017 / 01 / 05 cập nhật, phiên bản C11310, 5.51 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho người Ukraine bản
2017 / 01 / 05 cập nhật, phiên bản UA11310, 6.07 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Indonesia bản
2017 / 01 / 05 cập nhật, phiên bản ID11310, 6.37 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản Nga
2017 / 01 / 05 cập nhật, phiên bản R11310, 6.48 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Rumani bản
2017 / 01 / 05 cập nhật, phiên bản RO11310, 6.01 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản tiếng Bồ Đào Nha của Brazil
2017 / 01 / 05 cập nhật, phiên bản BP11310, 5.88 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Ba Lan bản
2017 / 01 / 05 cập nhật, phiên bản PL11310, 6.08 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho người Hà Lan bản
2017 / 01 / 05 cập nhật, phiên bản DU11310, 6.36 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Hàn Quốc bản
2017 / 01 / 05 cập nhật, phiên bản K11310, 7.03 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản Ý
2017 / 01 / 05 cập nhật, phiên bản I11310, 7.17 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho bản tiếng Anh
2017 / 01 / 05 cập nhật, phiên bản E11310, 6.22 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Hy Lạp bản
2017 / 01 / 05 cập nhật, phiên bản GK11310, 6.33 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản Đức
2017 / 01 / 05 cập nhật, phiên bản G11310, 7.16 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Czech bản
2017 / 01 / 05 cập nhật, phiên bản CZ11310, 6.63 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho truyền thống bản Trung Quốc
2017 / 01 / 05 cập nhật, phiên bản T11310, 6.62 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho bản Bulgaria
2017 / 01 / 05 cập nhật, phiên bản BG11310, 6.1 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản Thổ Nhĩ Kỳ
2017 / 01 / 05 cập nhật, phiên bản TR11310, 6.09 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho người Thái bản
2017 / 01 / 05 cập nhật, phiên bản TH11310, 6.8 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho người Slovakia bản
2017 / 01 / 05 cập nhật, phiên bản SK11310, 6.03 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Hungary bản
2017 / 01 / 05 cập nhật, phiên bản HUG11310, 5.24 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản tiếng Pháp
2017 / 01 / 05 cập nhật, phiên bản F11310, 7.31 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản tiếng Tây Ban Nha
2017 / 01 / 05 cập nhật, phiên bản S11310, 6.01 MBytes