ASUS ROG GL742VW máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


ASUS ROG GL742VW Laptop

Tải về ASUS ROG GL742VW Máy tính xách tay của Windows 10 64bit Trình điều khiển, Tiện ích và Hướng dẫn sử dụng.


VGA / Video / Hiển thị (4)
nVidia Graphics Driver
2015 / 11 / 12 cập nhật, phiên bản V10.18.13.5384.02, 439.81 MBytes
Intel Graphics Driver
2015 / 11 / 03 cập nhật, phiên bản V20.19.15.4300, 175.64 MBytes
Intel Graphics Driver
2015 / 09 / 15 cập nhật, phiên bản V10.18.15.4279, 177.88 MBytes
nVidia Graphics Driver
2015 / 09 / 09 cập nhật, phiên bản V10.18.13.5384, 437.42 MBytes
BIOS (3)
BIOS 214
cập nhật FW
2016 / 07 / 15 cập nhật, phiên bản 214, 2.6 MBytes
BIOS 213
cập nhật VBIOS
2016 / 04 / 22 cập nhật, phiên bản 213, 2.6 MBytes
BIOS 212
cập nhật VBIOS
2016 / 03 / 16 cập nhật, phiên bản 212, 2.6 MBytes
Audio / Sound (2)
Conexant Audio Driver
2016 / 11 / 23 cập nhật, phiên bản V8.66.45.50, 206.65 MBytes
Conexant Audio Driver
2016 / 08 / 29 cập nhật, phiên bản V8.66.34.58, 103.89 MBytes
LAN (2)
Driver Realtek LAN
2016 / 07 / 04 cập nhật, phiên bản V10.9.422.2016, 10.09 MBytes
Driver Realtek LAN
2015 / 09 / 11 cập nhật, phiên bản V10.3.723.2015, 9.31 MBytes
Card Reader (1)
Realtek Multi-Card Reader driver
2015 / 08 / 13 cập nhật, phiên bản V10.0.10143.21278, 12.66 MBytes
TouchPad / Mouse (1)
ASUS Smart Gesture (Touchpad Driver) [Vui lòng cập nhật ATK Package V1.0.0020 hay muộn trước]
2015 / 09 / 18 cập nhật, phiên bản V4.0.9, 50.33 MBytes
Loại khác (7)
Gaming Mouse điều khiển
2016 / 01 / 20 cập nhật, phiên bản V2.00.030, 44.56 MBytes
Quản lý động cơ Giao diện Intel
2015 / 10 / 15 cập nhật, phiên bản V11.0.0.1169, 62.97 MBytes
Gaming Mouse điều khiển
2015 / 10 / 09 cập nhật, phiên bản V2.00.027, 9.09 MBytes
Quản lý động cơ Giao diện Intel
2015 / 09 / 24 cập nhật, phiên bản V11.0.0.1167, 62.97 MBytes
VBulletin động Intel và Khung điều khiển nhiệt
2015 / 09 / 10 cập nhật, phiên bản V8.1.10603.192, 17.23 MBytes
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
2015 / 09 / 09 cập nhật, phiên bản V14.6.0.1029, 2.23 MBytes
Intel (R) nối tiếp IO I2C điều khiển
2015 / 08 / 31 cập nhật, phiên bản V30.100.1519.07, 3.93 MBytes
Applications / Utilities (12)
GameFirst IV
Đó là một tối ưu hóa mạng không có độ trễ gameplay.
2016 / 08 / 11 cập nhật, phiên bản V1.5.23, 12.21 MBytes
ASUS Live Update
2016 / 07 / 06 cập nhật, phiên bản V3.4.1, 7.93 MBytes
ASUS Live Update
2016 / 06 / 06 cập nhật, phiên bản V3.4.1, 8.71 MBytes
ROG game đầu tiên III
hỗ trợ Overwatch
2016 / 06 / 03 cập nhật, phiên bản V1.5.12, 12.43 MBytes
Công nghệ ASUS Splendid Enhancement
Nâng cao khả năng màn hình máy tính ASUS notebook của bạn, tái tạo màu sắc phong phú hơn và sâu hơn cho kinh nghiệm trực quan tuyệt đẹp.
2016 / 05 / 05 cập nhật, phiên bản V3.14.0006, 10.57 MBytes
Trung tâm Gaming ASUS (Khởi chạy ứng dụng ASUS và dễ dàng truy cập các thiết lập)
2016 / 01 / 20 cập nhật, phiên bản V1.0.7, 60.5 MBytes
Trung tâm Gaming ASUS (Khởi chạy ứng dụng ASUS và dễ dàng truy cập các thiết lập)
2015 / 09 / 23 cập nhật, phiên bản V1.0.1, 52.56 MBytes
ICEsound (Đây là thông minh phần mềm cải thiện âm thanh để cải thiện chất lượng âm thanh trong những trải nghiệm âm thanh trên máy tính xách tay)
2015 / 09 / 23 cập nhật, phiên bản V1.0.0.101, 5.75 MBytes
ASUS Live Update Utility
2015 / 09 / 09 cập nhật, phiên bản V3.3.5, 9.87 MBytes
Ứng dụng Intel Wireless Display
2015 / 08 / 26 cập nhật, phiên bản V6.0.40.0, 114.82 MBytes
ROG game đầu tiên III
2015 / 08 / 14 cập nhật, phiên bản V1.00.27, 4.43 MBytes
ASUS USB Charger Thêm
2015 / 07 / 24 cập nhật, phiên bản V4.1.6, 10.86 MBytes
Wireless (6)
Intel Wireless Lan Driver và ứng dụng
2016 / 08 / 18 cập nhật, phiên bản V19.0.1.1, 158.33 MBytes
Realtek Wireless Lan Driver và ứng dụng
2016 / 08 / 16 cập nhật, phiên bản V2023.37.616.2016, 30.12 MBytes
Intel Wireless Lan Driver và ứng dụng
2015 / 09 / 22 cập nhật, phiên bản V18.20.0.9, 194.79 MBytes
Atheros Wireless Lan Driver và ứng dụng
2015 / 09 / 11 cập nhật, phiên bản V10.0.0.326, 43.75 MBytes
Realtek Wireless Lan Driver và ứng dụng
2015 / 08 / 25 cập nhật, phiên bản V2023.15.701.2015, 34.23 MBytes
ASUS Wireless Radio Control (Một người lái xe để làm cho bạn chuyển sang chế độ trên máy bay (không dây) On / Off)
2015 / 08 / 14 cập nhật, phiên bản V1.0.0.4, 156.15 KBytes
BIOS-Utilities (1)
Cửa sổ BIOS Flash Utility
2015 / 08 / 14 cập nhật, phiên bản V3.0.1, 888.63 KBytes
Chipset (1)
Intel INF Update Driver
2015 / 09 / 11 cập nhật, phiên bản V10.1.1.11, 2.68 MBytes
ATK (1)
ATKPackage
ATKACPI driver và tiện ích phím nóng liên quan
2016 / 10 / 17 cập nhật, phiên bản V1.0.0050, 11.27 MBytes
BlueTooth (4)
điều khiển Realtek BlueTooth
2015 / 09 / 09 cập nhật, phiên bản V1.3.875.080715, 15.82 MBytes
lái xe Atheros BlueTooth
2015 / 09 / 01 cập nhật, phiên bản V10.0.1.2, 7.74 MBytes
điều khiển Intel BlueTooth
2015 / 08 / 26 cập nhật, phiên bản V18.1.1527.1551, 6.91 MBytes
điều khiển Intel BlueTooth
2015 / 08 / 26 cập nhật, phiên bản V17.1.1529.1620, 6.31 MBytes
Hướng dẫn sử dụng & Document (33)
Hướng dẫn sử dụng cho truyền thống bản Trung Quốc
2017 / 01 / 20 cập nhật, phiên bản T11167, 5.91 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho người Ukraine bản
2015 / 12 / 25 cập nhật, phiên bản UA11167, 5.03 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho người Thái bản
2015 / 12 / 25 cập nhật, phiên bản TH11167, 5.75 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản Thụy Điển
2015 / 12 / 25 cập nhật, phiên bản SW11167, 4.91 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Slovenia bản
2015 / 12 / 25 cập nhật, phiên bản SL11167, 5.16 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho người Slovakia bản
2015 / 12 / 25 cập nhật, phiên bản SK11167, 5.37 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Serbia bản
2015 / 12 / 25 cập nhật, phiên bản SB11167, 4.96 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản tiếng Tây Ban Nha
2015 / 12 / 25 cập nhật, phiên bản S11167, 4.96 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Rumani bản
2015 / 12 / 25 cập nhật, phiên bản RO11167, 5.01 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản Nga
2015 / 12 / 25 cập nhật, phiên bản R11167, 5.24 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Ba Lan bản
2015 / 12 / 25 cập nhật, phiên bản PL11167, 5.08 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản tiếng Bồ Đào Nha
2015 / 12 / 25 cập nhật, phiên bản PG11167, 4.84 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho bản Na Uy
2015 / 12 / 25 cập nhật, phiên bản NW11167, 4.55 MBytes
拉脱维亚 版 使用 手册
Hướng dẫn sử dụng cho bản Latvia
2015 / 12 / 25 cập nhật, phiên bản LV11167, 4.96 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho bản Litva
2015 / 12 / 25 cập nhật, phiên bản LT11167, 4.95 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Hàn Quốc bản
2015 / 12 / 25 cập nhật, phiên bản K11167, 5.96 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản tiếng Nhật
2015 / 12 / 25 cập nhật, phiên bản J11167, 5.52 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Indonesia bản
2015 / 12 / 25 cập nhật, phiên bản ID11167, 4.99 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản Ý
2015 / 12 / 25 cập nhật, phiên bản I11167, 6.1 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Hungary bản
2015 / 12 / 25 cập nhật, phiên bản HUG11167, 5.07 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Hy Lạp bản
2015 / 12 / 25 cập nhật, phiên bản GK11167, 6.22 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản Đức
2015 / 12 / 25 cập nhật, phiên bản G11167, 6.14 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho bản Phần Lan
2015 / 12 / 25 cập nhật, phiên bản FI11167, 5.08 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản tiếng Pháp
2015 / 12 / 25 cập nhật, phiên bản F11167, 6.22 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho bản Estonia
2015 / 12 / 25 cập nhật, phiên bản EE11167, 4.59 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho người Hà Lan bản
2015 / 12 / 25 cập nhật, phiên bản DU11167, 5.01 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Đan Mạch bản
2015 / 12 / 25 cập nhật, phiên bản DA11167, 4.6 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Czech bản
2015 / 12 / 25 cập nhật, phiên bản CZ11167, 4.97 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Croatia bản
2015 / 12 / 25 cập nhật, phiên bản CR11167, 4.99 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản tiếng Bồ Đào Nha của Brazil
2015 / 12 / 25 cập nhật, phiên bản BP11167, 4.85 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho bản Bulgaria
2015 / 12 / 25 cập nhật, phiên bản BG11167, 5.04 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho bản tiếng Anh
2015 / 12 / 22 cập nhật, phiên bản E11167, 4.95 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Trung giản thể bản
2015 / 12 / 22 cập nhật, phiên bản C11167, 5.07 MBytes