ASUS K450VB máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows Drivers 8.1, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


Asus K450 Dòng máy tính xách tay

Tải về ASUS K450VB Laptop dùng Windows 7, Windows 8, Windows Drivers 8.1, Tiện ích và tài Hướng dẫn sử dụng;


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Chipset (1)
Intel INF Update Driver
2013 / 03 / 25 cập nhật, phiên bản V9.3.0.1026, 4.19 MBytes
Audio / Sound (1)
Realtek Audio Driver
2014 / 03 / 21 cập nhật, phiên bản V6.0.1.7027, 101.88 MBytes
VGA / Video / Hiển thị (2)
nVidia Graphics Driver
Hãy gỡ bỏ phiên bản cũ của trình điều khiển NVIDIA VGA và cài đặt NVIDIA VGA V9.18.13.XXXX lái xe hoặc trên phiên bản dưới môi trường Windows 7 trước khi nâng cấp lên Windows 8.
2013 / 04 / 16 cập nhật, phiên bản V9.18.13.1141, 230.03 MBytes
Intel Graphics Driver
2013 / 04 / 16 cập nhật, phiên bản V9.17.10.2963.01, 125.91 MBytes
LAN (1)
Driver Realtek LAN
2013 / 07 / 12 cập nhật, phiên bản V7.061.0612.2012, 5.7 MBytes
Card Reader (1)
Realtek Multi-Card Reader driver
2013 / 07 / 12 cập nhật, phiên bản V6.1.7601.27015, 10.87 MBytes
USB (1)
Intel USB3.0 điều khiển
2013 / 07 / 12 cập nhật, phiên bản V1.0.7.248, 5.22 MBytes
Wireless (3)
Ralink Wireless Lan Driver và ứng dụng
2013 / 08 / 02 cập nhật, phiên bản V5.0.5.0, 16.4 MBytes
Driver Intel WiFi Wireless LAN
2013 / 08 / 02 cập nhật, phiên bản V15.4.0.11, 110.17 MBytes
Qualcomm Atheros Wireless Lan Driver và ứng dụng
2013 / 08 / 02 cập nhật, phiên bản V10.0.0.227, 39.09 MBytes
BlueTooth (2)
điều khiển Intel BlueTooth
2013 / 08 / 02 cập nhật, phiên bản V3.0.1302.0312, 30.44 MBytes
2013 / 01 / 24 cập nhật, phiên bản V7.4.0.170, 110.39 MBytes