ASUS K53U Máy tính xách tay của Windows 8 64bit Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


ASUS K53U Máy tính xách tay

Tải về ASUS K53U Máy tính xách tay của Windows 8 64bit Trình điều khiển, Tiện ích và tài Hướng dẫn sử dụng;


BIOS (6)
BIOS-Utilities (6)
Audio / Sound (1)
VGA / Video / Hiển thị (1)
LAN (1)
Card Reader (1)
TouchPad / Chuột (1)
Applications / Utilities (8)
Không dây (1)
BlueTooth (2)
Hướng dẫn sử dụng (2)