ASUS K756UX máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


ASUS X756UX Laptop

Tải về ASUS K756UX Máy tính xách tay của Windows 10 64bit Trình điều khiển, Tiện ích và Hướng dẫn sử dụng.


BIOS (3)
BIOS 202 (X756UXM)
cập nhật FW
2016 / 04 / 29 cập nhật, phiên bản 202, 2.66 MBytes
BIOS 302
cập nhật vi
2016 / 03 / 09 cập nhật, phiên bản 302, 2.53 MBytes
BIOS 206
cập nhật FW
2015 / 11 / 11 cập nhật, phiên bản 206, 2.51 MBytes
BIOS-Utilities (2)
Cửa sổ BIOS Flash Utility (X756UXM)
2016 / 01 / 26 cập nhật, phiên bản V3.1.0, 965.53 KBytes
Cửa sổ BIOS Flash Utility (X756UX)
2015 / 11 / 12 cập nhật, phiên bản V3.0.2, 905.79 KBytes
Chipset (2)
Intel INF Update Driver (X756UXM)
2016 / 02 / 17 cập nhật, phiên bản V10.1.1.13, 2.7 MBytes
Intel INF Update Driver (X756UX)
2015 / 09 / 11 cập nhật, phiên bản V10.1.1.11, 2.68 MBytes
ATK (2)
ATKACPI driver và tiện ích phím nóng liên quan đến (X756UXM)
2016 / 03 / 16 cập nhật, phiên bản V1.0.0043, 11.84 MBytes
ATKACPI driver và tiện ích phím nóng liên quan đến (X756UX)
2015 / 10 / 28 cập nhật, phiên bản V1.0.0041, 11.8 MBytes
Audio / Sound (2)
Conexant Audio Driver (X756UXM)
2016 / 04 / 25 cập nhật, phiên bản V8.66.30.57, 100.29 MBytes
Conexant Audio Driver
2015 / 11 / 09 cập nhật, phiên bản V8.66.23.50, 117.1 MBytes
VGA / Video / Hiển thị (4)
nVidia Graphics Driver (X756UXM)
2016 / 03 / 01 cập nhật, phiên bản V10.18.13.5930, 459.32 MBytes
Intel Graphics Driver (X756UXM)
2016 / 02 / 18 cập nhật, phiên bản V20.19.15.4364, 172.51 MBytes
nVidia Graphics Driver (X756UX)
2015 / 11 / 12 cập nhật, phiên bản V10.18.13.5384.02, 439.81 MBytes
Intel Graphics Driver (X756UX)
2015 / 11 / 03 cập nhật, phiên bản V20.19.15.4300, 175.64 MBytes
LAN (2)
Realtek LAN Driver (X756UXM)
2015 / 09 / 11 cập nhật, phiên bản V10.3.723.2015, 9.31 MBytes
Realtek LAN Driver (X756UX)
2015 / 08 / 25 cập nhật, phiên bản V10.2.703.2015, 9.27 MBytes
Card Reader (1)
Alcor Multi-Card Reader Driver (X756UX, X756UXM)
2015 / 08 / 28 cập nhật, phiên bản V20.6.20117.44471, 16.59 MBytes
TouchPad / Mouse (2)
ASUS Smart Gesture (Touchpad Driver) [Vui lòng cập nhật ATK Package V1.0.0020 hay muộn trước] (X756UXM)
2015 / 11 / 13 cập nhật, phiên bản V4.0.12, 53.75 MBytes
ASUS Smart Gesture (Touchpad Driver) [Vui lòng cập nhật ATK Package V1.0.0020 hay muộn trước] (X756UX)
2015 / 09 / 18 cập nhật, phiên bản V4.0.9, 50.33 MBytes
Applications / Utilities (11)
ASUS Live Update
2016 / 06 / 06 cập nhật, phiên bản V3.4.1, 8.71 MBytes
Công nghệ ASUS Splendid Enhancement
Nâng cao khả năng màn hình máy tính ASUS notebook của bạn, tái tạo màu sắc phong phú hơn và sâu hơn cho kinh nghiệm trực quan tuyệt đẹp.
2016 / 05 / 06 cập nhật, phiên bản V3.13.0004, 10.46 MBytes
ASUS USB Charger Plus (X756UXM)
Một ứng dụng cung cấp bộ sạc nhanh cho thiết bị cầm tay của bạn.
2016 / 04 / 25 cập nhật, phiên bản V4.1.7, 10.88 MBytes
ASUS Splendid Công nghệ Enhancement (X756UXM)
Nâng cao khả năng màn hình máy tính ASUS notebook của bạn, tái tạo màu sắc phong phú hơn và sâu hơn cho kinh nghiệm trực quan tuyệt đẹp.
2016 / 04 / 25 cập nhật, phiên bản V3.15.0003, 10.62 MBytes
ICEsound (X756UXM)
Đó là thông minh phần mềm cải thiện âm thanh để cải thiện chất lượng âm thanh trong những trải nghiệm âm thanh trên máy tính xách tay
2016 / 03 / 18 cập nhật, phiên bản V1.0.0.151, 5.81 MBytes
ICEsound (Đây là thông minh phần mềm cải thiện âm thanh để cải thiện chất lượng âm thanh trong những trải nghiệm âm thanh trên máy tính xách tay) (X756UX)
2016 / 01 / 19 cập nhật, phiên bản V1.0.0.120, 5.76 MBytes
ASUS Live Update Utility (X756UXM)
2015 / 11 / 13 cập nhật, phiên bản V3.3.7, 9.83 MBytes
Gaming Trợ lý [chỉ cho bảng 4K và NVIDIA GPU] (Các ứng dụng sẽ hướng dẫn các bạn kinh nghiệm chơi game tốt hơn) (X756UX, X756UXM)
2015 / 10 / 22 cập nhật, phiên bản V1.0.3, 1.58 MBytes
ASUS Live Update Utility (X756UX)
2015 / 09 / 09 cập nhật, phiên bản V3.3.5, 9.87 MBytes
ASUS HiPost (Dễ dàng sao chép, đồng bộ và chia sẻ văn bản, hình ảnh và các trang web giữa các thiết bị) (X756UX, X756UXM)
2015 / 08 / 20 cập nhật, phiên bản V1.0.6, 5.56 MBytes
ASUS USB Charger Plus (X756UX)
2015 / 07 / 24 cập nhật, phiên bản V4.1.6, 10.86 MBytes
Wireless (7)
Atheros Wireless Lan Driver và ứng dụng
2016 / 05 / 06 cập nhật, phiên bản V11.0.0.10299, 87.53 MBytes
Atheros Wireless Lan Driver và ứng dụng (X756UXM)
2016 / 04 / 26 cập nhật, phiên bản V10.0.0.336, 44.6 MBytes
Realtek Wireless Lan Driver và ứng dụng (X756UXM)
2016 / 03 / 25 cập nhật, phiên bản V2023.28.115.2016, 46.43 MBytes
Atheros Wireless Lan Driver và ứng dụng (X756UXM)
2016 / 02 / 25 cập nhật, phiên bản V11.0.0.10232, 84.02 MBytes
Atheros Wireless Lan Driver và ứng dụng (X756UX)
2015 / 11 / 13 cập nhật, phiên bản V10.0.0.326.01, 44.66 MBytes
ASUS Wireless Radio Control (Một người lái xe để làm cho bạn chuyển sang chế độ trên máy bay (không dây) On / Off) (X756UX, X756UXM)
2015 / 09 / 25 cập nhật, phiên bản V1.0.0.5, 159.97 KBytes
Realtek Wireless Lan Driver và ứng dụng (X756UX)
2015 / 09 / 15 cập nhật, phiên bản V2023.17.731.2015, 35.37 MBytes
BlueTooth (4)
lái xe Atheros BlueTooth (X756UXM)
2016 / 02 / 25 cập nhật, phiên bản V10.0.1.6, 8.16 MBytes
điều khiển Realtek BlueTooth (X756UXM)
2016 / 02 / 25 cập nhật, phiên bản V1.3.879.110515, 13.23 MBytes
lái xe Atheros BlueTooth (X756UX)
2015 / 09 / 22 cập nhật, phiên bản V10.0.0.128, 53.91 MBytes
điều khiển Realtek BlueTooth (X756UX)
2015 / 09 / 09 cập nhật, phiên bản V1.3.875.080715, 15.82 MBytes
Loại khác (7)
VBulletin Intel động và nhiệt Khung Driver (X756UXM)
2016 / 02 / 17 cập nhật, phiên bản V8.1.10605.221, 17.4 MBytes
điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid (X756UXM)
2016 / 01 / 26 cập nhật, phiên bản V14.8.1.1043, 2.21 MBytes
Quản lý động cơ Giao diện Intel (X756UXM)
2015 / 11 / 25 cập nhật, phiên bản V11.0.0.1173, 63.05 MBytes
điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid (X756UX)
2015 / 11 / 13 cập nhật, phiên bản V14.6.3.1032, 2.26 MBytes
VBulletin Intel động và nhiệt Khung Driver (X756UX)
2015 / 09 / 10 cập nhật, phiên bản V8.1.10603.192, 17.23 MBytes
Quản lý động cơ Giao diện Intel (X756UX)
2015 / 09 / 10 cập nhật, phiên bản V11.0.0.1162, 62.93 MBytes
Intel (R) nối tiếp IO I2C Driver (X756UX, X756UXM)
2015 / 08 / 31 cập nhật, phiên bản V30.100.1519.07, 3.93 MBytes
Hướng dẫn sử dụng & Document (31)
CE MARK CẢNH BÁO
2016 / 04 / 20 cập nhật, phiên bản E11607, 61.35 KBytes
Hướng dẫn sử dụng cho người Ukraine bản
2015 / 11 / 13 cập nhật, phiên bản UA10539, 6.57 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho người Thái bản
2015 / 11 / 13 cập nhật, phiên bản TH10539, 7.16 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản Thụy Điển
2015 / 11 / 13 cập nhật, phiên bản SW10539, 6.54 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Slovenia bản
2015 / 11 / 13 cập nhật, phiên bản SL10539, 6.65 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho người Slovakia bản
2015 / 11 / 13 cập nhật, phiên bản SK10539, 6.56 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Serbia bản
2015 / 11 / 13 cập nhật, phiên bản SB10539, 6.91 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản tiếng Tây Ban Nha
2015 / 11 / 13 cập nhật, phiên bản S10539, 6.34 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Rumani bản
2015 / 11 / 13 cập nhật, phiên bản RO10539, 6.26 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản Nga
2015 / 11 / 13 cập nhật, phiên bản R10539, 6.75 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản tiếng Bồ Đào Nha
2015 / 11 / 13 cập nhật, phiên bản PG10539, 6.36 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho bản Na Uy
2015 / 11 / 13 cập nhật, phiên bản NW10539, 5.99 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho bản Latvia
2015 / 11 / 13 cập nhật, phiên bản LV10539, 6.52 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho bản Litva
2015 / 11 / 13 cập nhật, phiên bản LT10539, 5.59 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Hàn Quốc bản
2015 / 11 / 13 cập nhật, phiên bản K10539, 7.38 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Indonesia bản
2015 / 11 / 13 cập nhật, phiên bản ID10539, 5.92 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản Ý
2015 / 11 / 13 cập nhật, phiên bản I10539, 7.55 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Hungary bản
2015 / 11 / 13 cập nhật, phiên bản HUG10539, 6.96 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Hy Lạp bản
2015 / 11 / 13 cập nhật, phiên bản GK10539, 6.66 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản Đức
2015 / 11 / 13 cập nhật, phiên bản G10539, 6.53 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho bản Phần Lan
2015 / 11 / 13 cập nhật, phiên bản FI10539, 5.8 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản tiếng Pháp
2015 / 11 / 13 cập nhật, phiên bản F10539, 6.25 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho bản Estonia
2015 / 11 / 13 cập nhật, phiên bản EE10539, 5.88 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho bản tiếng Anh
2015 / 11 / 13 cập nhật, phiên bản E10539, 6.48 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho người Hà Lan bản
2015 / 11 / 13 cập nhật, phiên bản DU10539, 6.07 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Đan Mạch bản
2015 / 11 / 13 cập nhật, phiên bản DA10539, 5.98 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Czech bản
2015 / 11 / 13 cập nhật, phiên bản CZ10539, 6.13 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Croatia bản
2015 / 11 / 13 cập nhật, phiên bản CR10539, 6.19 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Trung giản thể bản
2015 / 11 / 13 cập nhật, phiên bản C10539, 5.72 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản tiếng Bồ Đào Nha của Brazil
2015 / 11 / 13 cập nhật, phiên bản BP10539, 6.39 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho bản Bulgaria
2015 / 11 / 13 cập nhật, phiên bản BG10539, 6.3 MBytes