ASUS N53SN máy tính xách tay của Windows 7 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


Asus N53SN

Tải về ASUS N53SN Máy tính xách tay của Windows 7 64bit Trình điều khiển, Tiện ích và Hướng dẫn sử dụng.


BIOS (5)
BIOS 209
hệ thống 1.Show số serial trên menu cài đặt
hỗ trợ chức năng 2.Add CPU AES-NI
3.Update CPU vi
4.Fix đôi khi hệ thống không thể khởi động sau khi nhấn nút nguồn.
firmware 5.Update EC
2012 / 02 / 24 cập nhật, phiên bản 209, 1.03 MBytes
BIOS 208
1.Fix PCIE TV Tuner không có chức năng lỗi
2.Fix USB bàn phím không có chức năng trong hệ điều hành DOS ..
Device 3.Optimize Realtek LAN
2011 / 09 / 02 cập nhật, phiên bản 208, 1.03 MBytes
BIOS 207
1.Change EC firmware để 202D09
2.Restrict tần số bộ nhớ hệ thống tại 1333 MHz.
3.Change Intel VGA VBIOS để 2117, và điều chỉnh thời gian cho bảng Samsung 15'6 FHD.
2011 / 08 / 01 cập nhật, phiên bản 207, 1.03 MBytes
BIOS 206
1.Change EC firmware để 202D08
2.Restrict Aflash2 phiên bản lên đến 3.14 cho BIOS kiểm tra xây dựng ngày.
3.Add xây dựng kiểm tra ngày trong EZFlash. BIOS không thể được cập nhật nếu ngày xây dựng của BIOS mới được chọn là bằng hoặc sớm để ban đầu.
2011 / 04 / 27 cập nhật, phiên bản 206, 1.02 MBytes
BIOS 204
1.Update ME firmware để 7.0.4.1197
2.Update CougarPoint chiếu mã để 1.1.4-1
thay đổi 3.Firmware
2011 / 02 / 22 cập nhật, phiên bản 204, 1.05 MBytes
BIOS-Utilities (1)
Cửa sổ BIOS Flash Utility
2011 / 01 / 05 cập nhật, phiên bản V2.31.1, 356.51 KBytes
Chipset (1)
Intel INF Update Driver
2011 / 04 / 20 cập nhật, phiên bản V9.2.0.1021, 2.49 MBytes
Audio / Sound (1)
Realtek Audio Driver
2011 / 06 / 07 cập nhật, phiên bản V6.0.1.6334, 83.27 MBytes
VGA / Video / Hiển thị (2)
nVidia Graphics Driver
2011 / 09 / 13 cập nhật, phiên bản V8.17.12.6754, 155.8 MBytes
Intel Graphics Driver
2011 / 08 / 26 cập nhật, phiên bản V8.15.10.2405, 81.78 MBytes
LAN (1)
Driver Realtek LAN
2011 / 04 / 20 cập nhật, phiên bản V7.41.216.2011, 5.48 MBytes
Card Reader (1)
Alcor Multi-Card Reader driver
2010 / 11 / 22 cập nhật, phiên bản V1.8.17.26026, 8.04 MBytes
TouchPad / Mouse (1)
lái xe Elantech Touchpad
2010 / 11 / 26 cập nhật, phiên bản V7.0.5.16, 6.88 MBytes
USB (1)
USB3.0 điều khiển
2011 / 03 / 23 cập nhật, phiên bản V3.0.116.3, 2.43 MBytes
Applications / Utilities (13)
Ứng dụng Intel Wireless Display
2011 / 04 / 13 cập nhật, phiên bản V2.1.35.0, 133.32 MBytes
Utility lai Power4Gear
2011 / 03 / 23 cập nhật, phiên bản V1.1.44, 10.6 MBytes
Boot Utility ASUS nhanh
2011 / 03 / 16 cập nhật, phiên bản V1.0.9, 966.65 KBytes
SmartLogon Utility
2011 / 02 / 25 cập nhật, phiên bản V1.0.0011, 7.34 MBytes
ASUS Máy ảnh ảo Utility (Trình điều khiển máy ảnh phải được cài đặt.)
2011 / 02 / 17 cập nhật, phiên bản V1.0.21, 1.94 MBytes
ASUS ExpresssGate Utility
2011 / 01 / 30 cập nhật, phiên bản V2.1.88.405, 452.69 MBytes
ASUS FancyStart Utility
2011 / 01 / 13 cập nhật, phiên bản V1.1.0, 16.19 MBytes
Công nghệ ASUS Splendid Enhancement
2011 / 01 / 13 cập nhật, phiên bản V1.02.0031, 14.53 MBytes
Boot Utility ASUS nhanh
2011 / 01 / 05 cập nhật, phiên bản V1.0.8, 966.76 KBytes
Bàn phím tiện ích Device Lọc
2010 / 12 / 20 cập nhật, phiên bản V1.0.0.3, 167.25 KBytes
LifeFrame3 Utility
2010 / 11 / 22 cập nhật, phiên bản V3.0.21, 21.22 MBytes
ASUS Wireless Chuyển Utility (Wireless Console3)
2010 / 10 / 22 cập nhật, phiên bản V3.0.19, 1.25 MBytes
ASUS Live Update Utility
ASUS Live Update Utility cho Win7
2009 / 09 / 07 cập nhật, phiên bản V2.5.9, 1.19 MBytes
Wireless (6)
Atheros Wireless Lan Driver và ứng dụng
2012 / 02 / 21 cập nhật, phiên bản V9.2.0.458, 1.99 MBytes
Intel (R) WiFi Wireless LAN driver
2011 / 01 / 17 cập nhật, phiên bản V13.3.0.24, 48.65 MBytes
Azurewave Wireless Lan Driver và ứng dụng
2011 / 01 / 06 cập nhật, phiên bản V9.0.0.222_7.2.0.45, 139.59 MBytes
Intel (R) WiFi Wireless LAN driver
Wireless Lan Driver và ứng dụng (Xin vui lòng cài đặt đầu tiên Console Tiện ích không dây trước khi cài đặt trình điều khiển này)
1. Vui lòng tham khảo FAQ dưới đây để kiểm tra mã PID không dây của bạn:

http://support.asus.com/faq/asus-faq.aspx?type=7&no=1548222A-AA97-0DD4-7E09-C7785177ACC0&SLanguage=en-us

2. điều khiển WLAN này là dành cho mã dưới đây PID:

PCI \ VEN_8086 & DEV_0083
2010 / 10 / 29 cập nhật, phiên bản V13.3.0.24, 48.65 MBytes
Trình điều khiển WiMAX LAN không dây
2010 / 07 / 16 cập nhật, phiên bản V5.30.1005.3, 10.87 MBytes
Azurewave Wireless Lan Driver và ứng dụng
Wireless Lan Driver và ứng dụng (Xin vui lòng cài đặt đầu tiên Console Tiện ích không dây trước khi cài đặt trình điều khiển này)
1. Vui lòng tham khảo dưới đây FAQ để kiểm tra '' của mã PID Wireless của bạn:

http://support.asus.com/faq/asus-faq.aspx?type=7&no=1548222A-AA97-0DD4-7E09-C7785177ACC0&SLanguage=en-us

2. điều khiển WLAN này là dành cho mã dưới đây PID:

HardwareID = PCI \ VEN_168C & DEV_002B

HardwareID2 = PCI \ VEN_168C & DEV_002A

HardwareID3 = PCI \ VEN_168C & DEV_0024

HardwareID4 = PCI \ VEN_168C & DEV_001C
2010 / 05 / 07 cập nhật, phiên bản V8.0.0.316, 679.72 KBytes
BlueTooth (2)
lái xe Azurewave BlueTooth
2011 / 04 / 13 cập nhật, phiên bản V7.2.0.65, 99.9 MBytes
lái xe Azurewave BlueTooth
2010 / 05 / 07 cập nhật, phiên bản V6.2.5.600, 55.61 MBytes
Camera (4)
Chicony Máy ảnh điều khiển
Chicony Máy ảnh điều khiển
1. Vui lòng tham khảo FAQ dưới đây để kiểm tra mã PID của máy ảnh của bạn và cài đặt các trình điều khiển một cách chính xác:

http://support.asus.com/faq/asus-faq.aspx?type=7&no=DACB9270-6382-BC3B-5B91-50900D9F0041&SLanguage=en-us

2. Trình điều khiển này là dành cho mã dưới đây PID:
HardwareID = USB \ Vid_04f2 & Pid_b036 & MI_00

HardwareID2=USB\Vid_04f2&Pid_b071&MI_00

HardwareID3=USB\Vid_04f2&Pid_b106&MI_00

HardwareID4=USB\Vid_04f2&Pid_b16B&MI_00

HardwareID5=USB\Vid_04f2&Pid_b1BE&MI_00

HardwareID6=USB\Vid_04f2&Pid_b1B9&MI_00

HardwareID7=USB\Vid_04f2&Pid_b1E5&MI_00
2011 / 01 / 04 cập nhật, phiên bản V061.005.200.450, 1.6 MBytes
Chicony Máy ảnh điều khiển
2010 / 12 / 20 cập nhật, phiên bản V2.103.13.10, 911.54 KBytes
Azurewave Máy ảnh điều khiển
2010 / 11 / 30 cập nhật, phiên bản V5.8.54000.207, 3.4 MBytes
Azurewave Máy ảnh điều khiển
Máy ảnh điều khiển Azurewave cho WIN7 64 chút
1. Vui lòng tham khảo FAQ dưới đây để kiểm tra mã PID của máy ảnh của bạn:
http://support.asus.com/faq/faq_right_second_detail.aspx?kb_guid=02B6B989-4468-5237-CB04-
BCF5B9FE9714 & model_name = A3E & SLanguage = en-us

2. Trình điều khiển này là dành cho mã dưới đây PID:
HardwareID2=USB\VID_13D3&PID_5120&MI_00

HardwareID3=USB\VID_13D3&PID_5130&MI_00
2010 / 06 / 02 cập nhật, phiên bản V5.8.54000.207, 3.4 MBytes
Loại khác (3)
Quản lý động cơ Giao diện Intel
2011 / 01 / 17 cập nhật, phiên bản V7.0.0.1144, 11.82 MBytes
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
2011 / 01 / 07 cập nhật, phiên bản V10.1.0.1008, 386.05 KBytes
Các ứng dụng Màn hình Turbo Boost
2010 / 08 / 19 cập nhật, phiên bản V1.0.400.4, 17.54 MBytes
TV / Radio (1)
điều khiển TV Tuner
2010 / 11 / 30 cập nhật, phiên bản V1.0.6.8038, 1.28 MBytes
Hướng dẫn sử dụng & Document (2)
HDMI Insert
2015 / 04 / 01 cập nhật, phiên bản E10276, 91.95 KBytes
eManual cho N53J
2010 / 12 / 16 cập nhật, phiên bản V1.0.3, 188.33 MBytes