ASUS N56JR máy tính xách tay của Windows 8 64bit Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


Máy tính xách tay ASUS N56JR

Tải về ASUS N56JR máy tính xách tay của Windows 8 64bit Trình điều khiển, Tiện ích và Hướng dẫn sử dụng.


BIOS (1)

Phiên bản 203

Mô tả BIOS 203
Chính sách nhiệt 1.Update
2.Fix USB3.0 có thể sử dụng nếu "Ports ngoài" đã bị khóa trong I / O Interface an.
Kích thước tập tin
2,26 (MBytes)
2013.09.27 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
BIOS-Utilities (1)

Version V2.42.0

Mô tả Cửa sổ BIOS Flash Utility
Kích thước tập tin
381,73 (KBytes)
2013.08.09 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
Chipset (1)

Version V9.4.0.1017

Mô tả Intel INF Update Driver
Kích thước tập tin
5,2 (MBytes)
2013.06.06 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
Audio / Sound (1)

Version V6.0.1.7023

Mô tả Realtek Audio Driver
Kích thước tập tin
104,28 (MBytes)
2013.10.11 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
VGA / Video / Hiển thị (2)

Version V10.18.10.3282.01

Mô tả Intel Graphics Driver
Kích thước tập tin
163,36 (MBytes)
2013.10.11 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V9.18.13.1193

Mô tả nVidia Graphics Driver
Hãy gỡ bỏ phiên bản cũ của trình điều khiển NVIDIA VGA và cài đặt NVIDIA VGA V9.18.13.XXXX lái xe hoặc trên phiên bản dưới môi trường Windows 7 trước khi nâng cấp lên Windows 8.
Kích thước tập tin
316,31 (MBytes)
2013.08.07 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
LAN (1)

Version V8.018.0621.2013

Mô tả Driver Realtek LAN
Kích thước tập tin
5,88 (MBytes)
2013.10.11 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
Card Reader (1)

Version V6.2.9200.21236

Mô tả Realtek Multi-Card Reader driver
Kích thước tập tin
10,81 (MBytes)
2013.10.11 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
TouchPad / Chuột (1)

Version V2.2.4

Mô tả ASUS Smart Gesture (Touchpad Driver) [Vui lòng cập nhật ATK Package V1.0.0020 hay muộn trước]
Kích thước tập tin
28,2 (MBytes)
2013.09.27 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
Applications / Utilities (8)

Version V3.2.6

Mô tả ASUS Live Update Utility
Kích thước tập tin
11,28 (MBytes)
2013.10.11 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V2.01.0018

Mô tả Công nghệ ASUS Splendid Enhancement
Kích thước tập tin
7,03 (MBytes)
2013.10.11 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V1.1.3

Mô tả ASUS InstantKey Utility
Kích thước tập tin
7,06 (MBytes)
2013.10.11 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V3.1.7

Mô tả ASUS USB Charger Thêm
Kích thước tập tin
10,55 (MBytes)
2013.09.27 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V3.0.6

Mô tả Utility lai Power4Gear
Kích thước tập tin
12,59 (MBytes)
2013.09.27 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V4.2.19.0

Mô tả Ứng dụng Intel Wireless Display
Kích thước tập tin
209,83 (MBytes)
2013.08.20 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V1.0.0030

Mô tả ATKACPI driver và tiện ích phím nóng liên quan
Kích thước tập tin
14,53 (MBytes)
2013.07.11 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V1.0.0.5

Mô tả Bàn phím tiện ích Device Lọc
Kích thước tập tin
158,62 (KBytes)
2012.10.19 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
Không dây (3)

Version V16.1.5.2

Mô tả Driver Intel WiFi Wireless LAN
Kích thước tập tin
112,44 (MBytes)
2013.10.11 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V1.0.0.2

Mô tả ASUS Wireless Radio Control (Một người lái xe để làm cho bạn chuyển sang chế độ trên máy bay (không dây) On / Off)
Kích thước tập tin
161,25 (KBytes)
2013.09.24 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V10.0.0.255

Mô tả Qualcomm Atheros Wireless Lan Driver và ứng dụng
Kích thước tập tin
41,86 (MBytes)
2013.07.26 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
BlueTooth (2)

Version V8.0.1.232

Mô tả lái xe Atheros BlueTooth
Kích thước tập tin
96,95 (MBytes)
2013.10.11 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V3.1.1307.0366

Mô tả điều khiển Intel BlueTooth
Kích thước tập tin
31,19 (MBytes)
2013.09.24 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
Loại khác (3)

Version V1001013

Mô tả Intel® hợp tác điều khiển vi xử lý hiệu suất điều khiển
Kích thước tập tin
1,38 (MBytes)
2013.10.14 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V12.8.0.1016

Mô tả Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
Kích thước tập tin
1,98 (MBytes)
2013.09.25 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V9.0.0.1287

Mô tả Quản lý động cơ Giao diện Intel
Kích thước tập tin
126,21 (MBytes)
2013.04.26 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
Hướng dẫn sử dụng (33)

Version TR6951

Mô tả Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản Thổ Nhĩ Kỳ
Kích thước tập tin
8,96 (MBytes)
2013.10.10 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version TH6951

Mô tả Hướng dẫn sử dụng cho người Thái bản
Kích thước tập tin
7,63 (MBytes)
2013.10.10 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version T6951

Mô tả Hướng dẫn sử dụng cho truyền thống bản Trung Quốc
Kích thước tập tin
8,4 (MBytes)
2013.10.10 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version SW6951

Mô tả Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản Thụy Điển
Kích thước tập tin
8,45 (MBytes)
2013.10.10 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version SL6951

Mô tả Hướng dẫn sử dụng cho Slovenia bản
Kích thước tập tin
8,93 (MBytes)
2013.10.10 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version SK6951

Mô tả Hướng dẫn sử dụng cho người Slovakia bản
Kích thước tập tin
7,92 (MBytes)
2013.10.10 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version SB6951

Mô tả Hướng dẫn sử dụng cho Serbia bản
Kích thước tập tin
7,81 (MBytes)
2013.10.10 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version S6951

Mô tả Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản tiếng Tây Ban Nha
Kích thước tập tin
8,69 (MBytes)
2013.10.10 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version RO6951

Mô tả Hướng dẫn sử dụng cho Rumani bản
Kích thước tập tin
8,99 (MBytes)
2013.10.09 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version R6951

Mô tả Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản Nga
Kích thước tập tin
9,79 (MBytes)
2013.10.09 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version PL6951

Mô tả Hướng dẫn sử dụng cho Ba Lan bản
Kích thước tập tin
8,41 (MBytes)
2013.10.09 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version PG6951

Mô tả Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản tiếng Bồ Đào Nha
Kích thước tập tin
8,41 (MBytes)
2013.10.09 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version NW6951

Mô tả Hướng dẫn sử dụng cho bản Na Uy
Kích thước tập tin
8,47 (MBytes)
2013.10.09 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version LV6951

Mô tả Hướng dẫn sử dụng cho bản Latvia
Kích thước tập tin
7,69 (MBytes)
2013.10.09 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version LT6951

Mô tả Hướng dẫn sử dụng cho bản Litva
Kích thước tập tin
7,69 (MBytes)
2013.10.09 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version K6951

Mô tả Hướng dẫn sử dụng cho Hàn Quốc bản
Kích thước tập tin
12,04 (MBytes)
2013.10.09 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version J6951

Mô tả Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản tiếng Nhật
Kích thước tập tin
9,95 (MBytes)
2013.10.09 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version ID6951

Mô tả Hướng dẫn sử dụng cho Indonesia bản
Kích thước tập tin
8,07 (MBytes)
2013.10.09 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version I6951

Mô tả Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản Ý
Kích thước tập tin
9,03 (MBytes)
2013.10.09 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version HUG6951

Mô tả Hướng dẫn sử dụng cho Hungary bản
Kích thước tập tin
8,18 (MBytes)
2013.10.09 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version GK6951

Mô tả Hướng dẫn sử dụng cho Hy Lạp bản
Kích thước tập tin
7,75 (MBytes)
2013.10.09 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version G6951

Mô tả Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản Đức
Kích thước tập tin
7,51 (MBytes)
2013.10.09 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version FI6951

Mô tả Hướng dẫn sử dụng cho bản Phần Lan
Kích thước tập tin
8,47 (MBytes)
2013.10.09 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version F6951

Mô tả Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản tiếng Pháp
Kích thước tập tin
9,43 (MBytes)
2013.10.09 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version EE6951

Mô tả Hướng dẫn sử dụng cho bản Estonia
Kích thước tập tin
7,65 (MBytes)
2013.10.09 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version E6951

Mô tả Hướng dẫn sử dụng cho bản tiếng Anh
Kích thước tập tin
7,58 (MBytes)
2013.10.09 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version DU6951

Mô tả Hướng dẫn sử dụng cho người Hà Lan bản
Kích thước tập tin
9,06 (MBytes)
2013.10.09 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version DA6951

Mô tả Hướng dẫn sử dụng cho Đan Mạch bản
Kích thước tập tin
8,48 (MBytes)
2013.10.09 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version CZ6951

Mô tả Hướng dẫn sử dụng cho Czech bản
Kích thước tập tin
8,04 (MBytes)
2013.10.09 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version CR6951

Mô tả Hướng dẫn sử dụng cho Croatia bản
Kích thước tập tin
7,86 (MBytes)
2013.10.09 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version C6951

Mô tả Hướng dẫn sử dụng cho Trung giản thể bản
Kích thước tập tin
8,89 (MBytes)
2013.10.09 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version BP6951

Mô tả Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản tiếng Bồ Đào Nha của Brazil
Kích thước tập tin
9,05 (MBytes)
2013.10.09 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version BG6951

Mô tả Hướng dẫn sử dụng cho bản Bulgaria
Kích thước tập tin
8,02 (MBytes)
2013.10.09 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc