ASUS Q501LA Máy tính xách tay của Windows 8 64bit Drivers, Ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


Asus Logo

Trình điều khiển, phần mềm, cập nhật và Hướng dẫn sử dụng cho Cửa sổ 8 64bit.

BIOS (5)

Phiên bản 209

Mô tả BIOS 209
1.To hỗ trợ Focaltech touchpad.
2.Update VBIOS
Kích thước tập tin
2,15 (MBytes)
2013.08.22 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Phiên bản 207

Mô tả BIOS 207
1.Update EC FW
2.Update VBIOS.
3.Update GOP lái xe.
Kích thước tập tin
2,15 (MBytes)
2013.07.05 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Phiên bản 206

Mô tả BIOS 206
1.Update EC FW
2.Update ME FW
Kích thước tập tin
2,15 (MBytes)
2013.06.14 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Phiên bản 205

Mô tả BIOS 205
1.Update EC FW
2.Update ME FW
lái xe 3.Update GOP
Kích thước tập tin
2,18 (MBytes)
2013.05.23 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Phiên bản 204

Mô tả BIOS 204
hệ thống Fix lãm "thiết bị không rõ"
Kích thước tập tin
2,18 (MBytes)
2013.05.23 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
BIOS-Utilities (2)

Version V2.42.0

Mô tả Cửa sổ BIOS Flash Utility
Kích thước tập tin
381,73 (KBytes)
2013.10.24 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V2.42.0

Mô tả Cửa sổ BIOS Flash Utility
Kích thước tập tin
381,63 (KBytes)
2013.03.28 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
Chipset (1)

Version V9.4.0.1016

Mô tả Intel INF Update Driver
Kích thước tập tin
4,65 (MBytes)
2013.04.26 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
Audio / Sound (2)

Version V6.0.1.7045

Mô tả Realtek Audio Driver
Kích thước tập tin
103,22 (MBytes)
2013.11.08 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V6.0.1.6899

Mô tả Realtek Audio Driver
Kích thước tập tin
80,8 (MBytes)
2013.07.18 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
VGA / Video / Hiển thị (2)

Version V9.18.10.3293.01

Mô tả Intel Graphics Driver
Kích thước tập tin
140,44 (MBytes)
2013.11.08 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V9.18.10.3186.01

Mô tả Intel Graphics Driver
Kích thước tập tin
151,98 (MBytes)
2013.07.03 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
LAN (2)

Version V8.020.0815.2013

Mô tả Driver Realtek LAN
Kích thước tập tin
5,85 (MBytes)
2013.11.08 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V8.011.0201.2013

Mô tả Driver Realtek LAN
Kích thước tập tin
5,82 (MBytes)
2013.05.17 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
Card Reader (1)

Version V6.2.9200.39041

Mô tả Realtek Multi-Card Reader driver
Kích thước tập tin
10,85 (MBytes)
2013.05.27 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
TouchPad / Chuột (2)

Version V2.2.5

Mô tả ASUS Smart Gesture (Trình điều khiển Touchpad) [Vui lòng cập nhật ATK Package V1.0.0020 trở lên trước]
Kích thước tập tin
28,2 (MBytes)
2013.10.23 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V2.2.0

Mô tả ASUS Smart Gesture (Trình điều khiển Touchpad) [Vui lòng cập nhật ATK Package V1.0.0020 trở lên trước]
Kích thước tập tin
23,89 (MBytes)
2013.08.06 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
Applications / Utilities (19)

Version V3.0.8

Mô tả Utility lai Power4Gear
Kích thước tập tin
11,41 (MBytes)
2014.04.24 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V4.2.21.0

Mô tả Ứng dụng Intel Wireless Display
Kích thước tập tin
210 (MBytes)
2013.11.08 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V2.01.0018

Mô tả Công nghệ ASUS Splendid Enhancement
Kích thước tập tin
7,03 (MBytes)
2013.11.08 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V3.2.6

Mô tả ASUS Live Update Utility
Kích thước tập tin
11,28 (MBytes)
2013.10.11 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V3.1.7

Mô tả ASUS USB Charger Thêm
Kích thước tập tin
10,55 (MBytes)
2013.09.27 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V1.0.100

Mô tả ExpressCache
Nếu bạn muốn nâng cấp hệ điều hành của bạn từ Win 8 để Win 8.1, hãy nâng cấp lên phiên bản ExpressCache 1.0.100 hoặc trên và làm theo các bước dưới đây để cập nhật ExpressCache:

1. Gỡ bỏ phiên bản cũ của Express cache trước khi nâng cấp lên Windows 8.
1.
2. Tải về và cài đặt phiên bản mới hơn của Express Cache.

3. Khởi động lại hệ thống của bạn.
Kích thước tập tin
6,98 (MBytes)
2013.08.19 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V3.2.4

Mô tả ASUS Live Update Utility
Kích thước tập tin
6,43 (MBytes)
2013.08.08 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V4.2.15.0

Mô tả Ứng dụng Intel Wireless Display
Kích thước tập tin
209,19 (MBytes)
2013.07.24 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V3.0.4

Mô tả Utility lai Power4Gear
Kích thước tập tin
12,48 (MBytes)
2013.07.23 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V4.1.19.0

Mô tả Ứng dụng Intel Wireless Display
Kích thước tập tin
213,3 (MBytes)
2013.07.19 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V2.01.0005

Mô tả Công nghệ ASUS Splendid Enhancement
Kích thước tập tin
7,75 (MBytes)
2013.05.27 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V4.1.17.0

Mô tả Ứng dụng Intel Wireless Display
Kích thước tập tin
213,32 (MBytes)
2013.05.20 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V3.0.2

Mô tả Utility lai Power4Gear
Kích thước tập tin
12,4 (MBytes)
2013.05.17 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V3.1.0

Mô tả ASUS USB Charger Thêm
Kích thước tập tin
6,98 (MBytes)
2013.05.16 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V1.0.0027

Mô tả ATKACPI driver và tiện ích phím nóng liên quan
Kích thước tập tin
12,02 (MBytes)
2013.01.30 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V3.1.13

Mô tả Cuộc sống Frame3 Utility
Kích thước tập tin
25,73 (MBytes)
2013.01.18 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V1.0.0.1

Mô tả ASUS Wireless Radio Control (Một người lái xe để làm cho bạn chuyển sang chế độ trên máy bay (không dây) On / Off)
Kích thước tập tin
160,47 (KBytes)
2012.10.29 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V1.0.0.5

Mô tả Bàn phím tiện ích Device Lọc
Kích thước tập tin
158,62 (KBytes)
2012.10.19 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V1.0.16

Mô tả ASUS Cảnh Chuyển Utility
Kích thước tập tin
2,84 (MBytes)
2012.10.18 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
Không dây (5)

Version V15.10.3.2

Mô tả Driver Intel WiFi Wireless LAN
Kích thước tập tin
112,44 (MBytes)
2013.10.24 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V16.1.5.2

Mô tả Driver Intel WiFi Wireless LAN
Kích thước tập tin
112,44 (MBytes)
2013.10.11 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V1.0.0.2

Mô tả ASUS Wireless Radio Control (Một người lái xe để làm cho bạn chuyển sang chế độ trên máy bay (không dây) On / Off)
Kích thước tập tin
161,25 (KBytes)
2013.09.24 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V10.0.0.255

Mô tả Qualcomm Atheros Wireless Lan Driver và ứng dụng
Kích thước tập tin
41,86 (MBytes)
2013.07.26 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V10.0.0.247

Mô tả Qualcomm Atheros Wireless Lan Driver và ứng dụng
Kích thước tập tin
36,68 (MBytes)
2013.05.20 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
BlueTooth (6)

Version V8.0.1.305

Mô tả lái xe Atheros BlueTooth
Kích thước tập tin
96,99 (MBytes)
2013.10.23 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V3.1.1307.0366

Mô tả
Kích thước tập tin
31,19 (MBytes)
2013.10.23 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V3.1.1307.0362

Mô tả điều khiển Intel BlueTooth
Kích thước tập tin
31,19 (MBytes)
2013.10.18 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V8.0.0.230

Mô tả lái xe Atheros BlueTooth
Kích thước tập tin
93,07 (MBytes)
2013.07.23 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V3.0.1306.0342

Mô tả điều khiển Intel BlueTooth
Kích thước tập tin
31,81 (MBytes)
2013.06.21 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V8.0.0.226

Mô tả lái xe Atheros BlueTooth
Kích thước tập tin
92,92 (MBytes)
2013.05.20 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
Khác (8)

Version V4.2.41.2499

Mô tả Công nghệ Intel® Smart Connect
Kích thước tập tin
21,79 (MBytes)
2013.10.25 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V12.8.0.1016

Mô tả Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
Kích thước tập tin
1,98 (MBytes)
2013.09.25 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V4.1.42.2308

Mô tả Công nghệ Intel® Smart Connect
Kích thước tập tin
23,67 (MBytes)
2013.08.08 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V9.5.10.1550

Mô tả Quản lý động cơ Giao diện Intel
Kích thước tập tin
62,63 (MBytes)
2013.07.03 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V9.5.0.1428

Mô tả Quản lý động cơ Giao diện Intel
Kích thước tập tin
136,3 (MBytes)
2013.05.27 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V7.0.0.2023

Mô tả Intel® động Platform và khung nhiệt ổ
Kích thước tập tin
5,88 (MBytes)
2013.05.27 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V4.1.41.2234

Mô tả Công nghệ Intel® Smart Connect
Kích thước tập tin
23,67 (MBytes)
2013.05.27 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Version V12.6.0.1033

Mô tả Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
Xin vui lòng không gỡ bỏ cài đặt trình điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid. Người dùng chỉ có thể cài đặt trình điều khiển IRST mới trực tiếp để cập nhật.
Kích thước tập tin
608,65 (KBytes)
2013.05.20 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc
Hướng dẫn sử dụng (1)

Version E8094

Mô tả Hướng dẫn sử dụng cho bản tiếng Anh
Kích thước tập tin
8,51 (MBytes)
2013.06.04 cập nhật
Tải về từ ASUS Toàn cầu Trung Quốc

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *