ASUS R510ZA máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


ASUS X550ZE Laptop

Tải về ASUS R510ZA Máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows Drivers 10, tiện ích, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio / Sound (1)
Realtek Audio Driver
2014 / 08 / 29 cập nhật, phiên bản V6.0.1.7266, 224.05 MBytes
VGA / Video / Hiển thị (1)
AMD Graphics Driver
2015 / 01 / 19 cập nhật, phiên bản V13.352.1015.0, 263.42 MBytes
LAN (1)
Driver Realtek LAN
2014 / 03 / 14 cập nhật, phiên bản V8.19.726.2013, 5.8 MBytes
Wireless (5)
Ralink Wireless Lan Driver và ứng dụng
2015 / 03 / 26 cập nhật, phiên bản V5.0.53.0, 22.8 MBytes
Qualcomm Atheros Wireless Lan Driver và ứng dụng
2015 / 03 / 26 cập nhật, phiên bản V10.0.0.303, 41.76 MBytes
BlueTooth (3)
lái xe Ralink BlueTooth
2015 / 03 / 26 cập nhật, phiên bản V11.0.759.0, 81.46 MBytes
điều khiển Broadcom Bluetooth
2014 / 10 / 11 cập nhật, phiên bản V12.0.0.955, 170.54 MBytes
lái xe Atheros BlueTooth
2014 / 08 / 29 cập nhật, phiên bản V8.0.1.322, 94.46 MBytes