ASUS R751LA máy tính xách tay của Windows 8 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


Asus X750LA Laptop

Tải về ASUS R751LA Máy tính xách tay của Windows 8 64bit Drivers, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


BIOS (3)
BIOS 211
Vô hiệu hoá các L0s cho root port PCIE cho thiết bị WLAN.
2014 / 04 / 09 cập nhật, phiên bản 211, 3.28 MBytes
BIOS 210
Khắc phục vấn đề BCD với ASUS win7 ảnh
2014 / 01 / 17 cập nhật, phiên bản 210, 3.28 MBytes
BIOS 205
Phát hành đầu tiên
2013 / 10 / 22 cập nhật, phiên bản 205, 3.28 MBytes
BIOS-Utilities (1)
Cửa sổ BIOS Flash Utility
2013 / 08 / 09 cập nhật, phiên bản V2.42.0, 381.73 KBytes
Chipset (1)
Intel INF Update Driver
2013 / 10 / 23 cập nhật, phiên bản V9.4.0.1026, 5.52 MBytes
Audio / Sound (1)
Realtek Audio Driver
2013 / 10 / 23 cập nhật, phiên bản V6.0.1.7027, 222.13 MBytes
VGA / Video / Hiển thị (2)
nVidia Graphics Driver
2014 / 07 / 04 cập nhật, phiên bản V9.18.13.1193, 316.31 MBytes
Intel Graphics Driver
2013 / 10 / 24 cập nhật, phiên bản V9.18.10.3293.01, 140.58 MBytes
LAN (1)
Driver Realtek LAN
2013 / 04 / 17 cập nhật, phiên bản V8.10.1226.2012, 5.81 MBytes
Card Reader (1)
Alcor Multi-Card Reader driver
2013 / 10 / 24 cập nhật, phiên bản V20.2.1245.53580, 16.2 MBytes
TouchPad / Mouse (2)
ASUS Smart Gesture (Touchpad Driver) [Vui lòng cập nhật ATK Package V1.0.0020 hay muộn trước]
2014 / 06 / 13 cập nhật, phiên bản V2.2.14, 29.13 MBytes
ASUS Smart Gesture (Touchpad Driver) [Vui lòng cập nhật ATK Package V1.0.0020 hay muộn trước]
2013 / 10 / 23 cập nhật, phiên bản V2.2.5, 28.2 MBytes
Applications / Utilities (10)
Công nghệ ASUS Splendid Enhancement
2014 / 07 / 04 cập nhật, phiên bản V2.01.0021, 7.28 MBytes
ASUS USB Charger Thêm
2014 / 06 / 13 cập nhật, phiên bản V3.1.9, 11.12 MBytes
ATKACPI driver và tiện ích phím nóng liên quan
2014 / 05 / 09 cập nhật, phiên bản V1.0.0033, 12.93 MBytes
Utility lai Power4Gear
2014 / 04 / 24 cập nhật, phiên bản V3.0.8, 11.41 MBytes
ASUS Live Update Utility
2014 / 02 / 25 cập nhật, phiên bản V3.2.7, 11.31 MBytes
ASUS USB Charger Thêm
Nếu bạn muốn nâng cấp hệ điều hành của bạn từ Win 7 để Win 8, để ngăn chặn vấn đề tương thích phần mềm, xin vui lòng giữ v2.0.8 hoặc dưới phiên bản, không nâng cấp lên v2.0.9 hoặc trên phiên bản
2013 / 09 / 24 cập nhật, phiên bản V3.1.5, 10.5 MBytes
Utility lai Power4Gear
2013 / 08 / 20 cập nhật, phiên bản V3.0.5, 12.58 MBytes
ASUS Live Update Utility
2013 / 08 / 08 cập nhật, phiên bản V3.2.4, 6.43 MBytes
ATKACPI driver và tiện ích phím nóng liên quan
2013 / 07 / 11 cập nhật, phiên bản V1.0.0030, 14.53 MBytes
Bàn phím tiện ích Device Lọc
2012 / 10 / 19 cập nhật, phiên bản V1.0.0.5, 158.62 KBytes
Wireless (6)
Ralink Wireless Lan Driver và ứng dụng
2014 / 07 / 04 cập nhật, phiên bản V5.0.44.0, 22.68 MBytes
Qualcomm Atheros Wireless Lan Driver và ứng dụng
2014 / 07 / 04 cập nhật, phiên bản V10.0.0.287, 40.46 MBytes
Ralink Wireless Lan Driver và ứng dụng
2013 / 10 / 23 cập nhật, phiên bản V5.0.31.0, 23.48 MBytes
Qualcomm Atheros Wireless Lan Driver và ứng dụng
2013 / 10 / 23 cập nhật, phiên bản V10.0.0.255, 44.39 MBytes
ASUS Wireless Radio Control (Một người lái xe để làm cho bạn chuyển sang chế độ trên máy bay (không dây) On / Off)
2013 / 10 / 18 cập nhật, phiên bản V1.0.0.3, 161.83 KBytes
ASUS Wireless Radio Control (Một người lái xe để làm cho bạn chuyển sang chế độ trên máy bay (không dây) On / Off)
2013 / 09 / 24 cập nhật, phiên bản V1.0.0.2, 161.25 KBytes
BlueTooth (4)
lái xe Atheros BlueTooth
2014 / 07 / 04 cập nhật, phiên bản V8.0.1.314, 97.16 MBytes
lái xe Ralink BlueTooth
2014 / 07 / 04 cập nhật, phiên bản V11.0.752.0, 83.19 MBytes
lái xe Atheros BlueTooth
2013 / 10 / 24 cập nhật, phiên bản V8.0.0.230, 93.07 MBytes
lái xe Ralink BlueTooth
2013 / 10 / 24 cập nhật, phiên bản V11.0.740.1, 83.31 MBytes
Loại khác (2)
Quản lý động cơ Giao diện Intel
2013 / 10 / 23 cập nhật, phiên bản V9.5.15.1730, 57.58 MBytes
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
Xin vui lòng không gỡ bỏ cài đặt trình điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid. Người dùng chỉ có thể cài đặt trình điều khiển IRST mới trực tiếp để cập nhật.
2013 / 10 / 23 cập nhật, phiên bản V12.8.2.1000, 513.34 KBytes
Manual (7)
HDMI Insert
2015 / 04 / 01 cập nhật, phiên bản E10276, 94.15 KBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản tiếng Pháp
2014 / 03 / 06 cập nhật, phiên bản F8637, 7.48 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho Trung giản thể bản
2013 / 10 / 22 cập nhật, phiên bản C8637, 8.6 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho bản tiếng Anh
2013 / 10 / 22 cập nhật, phiên bản E8637, 9.95 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản Đức
2013 / 10 / 22 cập nhật, phiên bản G8637, 12 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho truyền thống bản Trung Quốc
2013 / 10 / 22 cập nhật, phiên bản T8637, 10.44 MBytes
Hướng dẫn sử dụng cho phiên bản Thụy Điển
2013 / 10 / 22 cập nhật, phiên bản SW8637, 8.53 MBytes